Μέχρι 31/12 οι δηλώσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό φωτογραφίας για τον προσφυγικό οικισμό

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας που διοργανώνει το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς-Μουσείο