Συμπαράσταση στην γεωπόνο του Δήμου από εκατοντάδες επιστήμονες και συνδικαλιστές

Εκατοντάδες γεωπόνοι, δασολόγοι, συνδικαλιστές, αυτοδιοικητικοί και πανεπιστημιακοί υπογράφουν κείμενο συμπαράστασης στη γεωπόνο του Δήμου μας Κυριακή Κλοκίτη, η οποία στοχοποιήθηκε