Μήνυμα της Δύναμης Πολιτών για την έναρξη της σχολικής χρονιάς με αιχμές για κυβέρνηση και δημοτική αρχή

Επισημάνσεις σημαντικών ελλείψεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της πόλης μας περιέχει το μήνυμα που απευθύνει σε γονείς και