Εγγραφές για τα πολιτιστικά και αθλητικά τμήματα του Δήμου

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Παιδείας-Πολιτισμού-Τμήμα Αθλητισμού ενημερώνει ότι ξεκινούν οι εγγραφές  για την  νέα Αθλητική-Πολιτιστική περίοδος  2019-2020. Τα Αθλητικά-Πολιτιστικά