Δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση δημάρχου για την εφαρμογή μέτρων προστασίας στο προσωπικό του Δήμου

Αδιαφορία για την υγεία των εργαζομένων διαπιστώνουν εργαζόμενοι του Δήμου, αποδίδοντας ευθύνες στην μη υπογραφή της απαραίτητης απόφασης δημάρχου για