Το Σωματείο εργαζομένων του Δήμου καταγγέλλει μαζικές μετακινήσεις προσωπικού

Μαζικές μετακινήσεις προσωπικού που διαλύουν ουσιαστικά την διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και καθαιρέσεις διευθυντών και προϊσταμένων καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το