Τι συμβαίνει με τον διαγωνισμό του ηλεκτροφωτισμού; Ο Βούρος επιδιώκει «βολική» σύνθεση στην Οικονομική Επιτροπή

Μετά από τέσσερις (4) αναβολές συζήτησης σε ισάριθμες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, πέρασαν άλλες τρεις (3) συνεδριάσεις στις οποίες δεν

To Δημοτικό Συμβούλιο υποδεικνύει τις παρατυπίες σχετικά με τον διαγωνισμό του ηλεκτροφωτισμού

Αποδοκιμασία των αντιδημοκρατικών πρακτικών που ακολουθήθηκαν εκ μέρους της διοίκησης και επισήμανση σειράς παρατυπιών που σημειώθηκαν σχετικά με τον διαγωνισμό

Η Dasteri «κέρδισε» τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης μας – Ο 6ος διαγωνισμός που … τυχαία κερδίζει το ζευγάρι ΔΑΜΙΣ – Δαστερίδης

Την εταιρεία Dasteri αναδεικνύει ανάδοχο του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού η αποσφράγιση των προσφορών στο Δήμο Νέας

Ποινικές διώξεις σε αιρετούς, πειθαρχικά σε υπαλλήλους για σκανδαλώδεις συμβάσεις ηλεκτροφωτισμού

Οι σκανδαλώδεις συμβάσεις, τις οποίες με πανομοιότυπο τρόπο καταρτίζουν δημοτικές αρχές ανά την Ελλάδα εκχωρώντας τον ηλεκτροφωτισμό των πόλεων σε