800 εκατ. ευρώ αυξάνονται οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι – Οι επιχειρηματικοί όμιλοι πληρώνουν μόνο το 7,6%!

Με νέες «παρεμβάσεις», φοροελαφρύνσεις και άλλα μέτρα για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, σε συνδυασμό με σειρά από