Ποινικές διώξεις σε αιρετούς, πειθαρχικά σε υπαλλήλους για σκανδαλώδεις συμβάσεις ηλεκτροφωτισμού

Οι σκανδαλώδεις συμβάσεις, τις οποίες με πανομοιότυπο τρόπο καταρτίζουν δημοτικές αρχές ανά την Ελλάδα εκχωρώντας τον ηλεκτροφωτισμό των πόλεων σε