Εφέσου 22 Νέα Φιλαδέλφεια

Η συγκινητική ιστορία του σπιτιού στην οδό Εφέσου 22

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων της Θεσσαλονίκης (περ. 3.000- 4.000), φοβούμενος για τη ζωή του, κατέφυγε στην Αθήνα. Μια πιθανή ερμηνεία αυτής της μετακίνησης ίσως συνδέεται με το ότι η Αθήνα ήταν κυρίως ιταλοκρατούμενη και συνεπώς λιγότερο εχθρικό περιβάλλον για τους εβραϊκούς πληθυσμούς σε σχέση με τις γερμανοκρατούμενες περιοχές της επικράτειας. Μία από αυτές τις οικογένειες, η οικογένεια Καπόν, κατόρθωσε μέσα από αρκετές περιπέτειες, κρυφτό και διαδοχικές μετακινήσεις με την χρήση πλαστών ταυτοτήτων να φτάσει στην Νέα Φιλαδέλφεια στα τέλη Οκτωβρίου 1943.