Τότε ο κ. Κωνσταντινίδης ήταν κατά του εθελοντισμού, τώρα καλύπτει «εθελοντές-απεργοσπάστες»

Η μεταστροφή απόψεων είναι μια συνήθης πρακτική από τον αντιδήμαρχο Παιδείας Τάσο Κωνσταντινίδη. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκλήθηκε από