Τι συμβαίνει με τον διαγωνισμό του ηλεκτροφωτισμού; Ο Βούρος επιδιώκει «βολική» σύνθεση στην Οικονομική Επιτροπή

Μετά από τέσσερις (4) αναβολές συζήτησης σε ισάριθμες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, πέρασαν άλλες τρεις (3) συνεδριάσεις στις οποίες δεν