To Δημοτικό Συμβούλιο υποδεικνύει τις παρατυπίες σχετικά με τον διαγωνισμό του ηλεκτροφωτισμού

Αποδοκιμασία των αντιδημοκρατικών πρακτικών που ακολουθήθηκαν εκ μέρους της διοίκησης και επισήμανση σειράς παρατυπιών που σημειώθηκαν σχετικά με τον διαγωνισμό «αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού» που διενέργηση η δημοτική αρχή περιέχει η απόφαση που ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29/9, μετά από πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης, την οποία υπερψήφισε όλη η αντιπολίτευση.

Η απόφαση έλαβε 16 ψήφους υπέρ και μόνο 10 κατά, ενώ δυο μέλη της διοικούσας παράταξης Βούρου (Καραβίας, Παπακώστα) ψήφισαν παρών και ένας (Γεωργαμλής) απείχε.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ψηφίστηκε είναι η παρακάτω:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας:

1. Επιβεβαιώνει την θέση του όπως αποτυπώνεται στην απόφαση του με αρ. 23/2021, η οποία με μεγάλη πλειοψηφία 19 υπέρ, 12 κατά και 2 παρών τοποθετείται κατά της παράδοσης σε ιδιώτη της αντικατάστασης και συντήρησης των λαμπτήρων LED και υποστηρίζει την πρόταση του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου που προσυπογράφει το Σωματείο Εργαζομένων και αντιστοιχεί σε εξωφρενικά μικρότερη δαπάνη.

2. Αποδοκιμάζει κατηγορηματικά την ενέργεια του Δημάρχου κ. Βούρου να σύρει στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ του ΔΗΜΟΥ, καθώς και το γενικότερο κλίμα πιέσεων και απειλών προς τους εργαζόμενους. 

3. Καταδικάζει τις αλλεπάλληλες προσπάθειες χειραγώγησης των διαδικασιών του Δημοτικού Συμβουλίου παραβιάζοντας καταφανώς ακόμα και τον κανονισμό λειτουργίας του με αποβολές συμβούλων, διάλυση συνεδριάσεων, παρεμπόδιση επικεφαλής παρατάξεων από την άσκηση του δικαιώματός τους να θέτουν Ε.Η.Δ., άρνηση σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα συμβούλων σύμφωνα με τον κανονισμό.

4. Σημειώνει ότι η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί εγείρει πολλά ζητήματα νομιμότητας καθώς και θέμα ακυρότητας του διαγωνισμού, καθώς προέκυψαν σοβαρά ερωτήματα, όπως:

• Γιατί η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει ημερομηνία 29/6 στη Διαύγεια ενώ η δημοσίευση της προκήρυξης στην εφημερίδα της ΕΕ έχει 2/7, δηλαδή διαφορετική ημερομηνία για το ίδιο έγγραφο; 

• Γιατί η προκήρυξη της διακήρυξης δε διαθέτει κωδικό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έτσι όπως ρητά ορίζεται από το άρθρο 43 παρ.19 του Ν.4605/2019;

• Γιατί η προκήρυξη της διακήρυξης δε διαθέτει ψηφιακή υπογραφή όπως όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας, όταν είναι γνωστό ότι όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό είτε άνω είτε κάτω των ορίων και αναρτώνται τόσο στο ΕΣΗΔΗΣ, όσο και στο portal του Δήμου πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή;

• Πότε πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο η απόφαση ότι η εταιρεία που κατέθεσε προδικαστική προσφυγή έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα; Ήταν ενήμερα τα μέλη της επιτροπής για την προσφυγή όταν τους ζητήθηκε να υπογράψουν ετεροχρονισμένο πρακτικό με ημερομηνία 20/8;

• Γιατί ζητήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έγκριση της παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης εκ των υστέρων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 18168/27-08-2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού και με το με αρ. πρωτ. 18087/26-08-2021 έγγραφο του Δημάρχου προς τα μέλη της Επιτροπής, όπου επιβεβαιώνεται η αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και η αλλαγή ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης; 

• Η Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο το οποίο εισηγείται με τη σύνταξη πρακτικών προς την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Γιατί, λοιπόν, υπάρχει παρέμβαση σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 18087/26-08-2021 έγγραφο του Δημάρχου προς τα μέλη της Επιτροπής να συνεδριάσουν άμεσα και να εκδώσουν πρακτικό αυθημερόν; Από που αντλεί το δικαίωμα ο κ. Δήμαρχος να υπαγορεύει ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση “ολοκληρώθηκε με επιτυχία”, όταν από την αγωγή του Δήμου κατά του Σωματείου προκύπτει ότι δεν υπήρξε πρόσκληση για την συνεδρίαση της επιτροπής; 

• Γιατί αποσιωπάται σε ποιους στάλθηκε η πρόσκληση για την συνεδρίαση της επιτροπής στις 12/8/2021 κατά την οποία έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση, ποιοι ήταν παρόντες, ποιοι ήταν απόντες και ποιοι ήταν αυτοί που διέθεταν τους απαραίτητους κωδικούς ΕΣΗΔΗΣ; Γιατί δεν κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη η πρόκληση; 

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει η παρούσα απόφαση να δημοσιοποιηθεί στον τύπο, να αποσταλεί σε κάθε αρμόδια αρχή και να διανεμηθεί πλατιά στους κατοίκους του Δήμου.–

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

One comment

  1. «KOMMOYNI»
    Την ακύρωση του διαγωνισμού θα μπορούσε να ζητήσει δικαστικά και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου.
    Έχουν και δικηγόρους και τα οικονομικά να το κάνουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *