Εκτεθειμένη η διοίκηση Βούρου με όσα αποκαλύπτονται για τις αλλαγές στο άλσος

Στριμωγμένη η δημοτική αρχή προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει συμμάχους στην τροποποίηση της διαχειριστικής μελέτης του άλσους που έχει ετοιμάσει. Σήμερα Δευτέρα 1/3 είχε συγκαλέσει συνάντηση με τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους για το θέμα. Δυο από αυτούς, Παπαλουκά και Γούλας, όχι μόνο δεν προσήλθαν στη συνάντηση, αλλά δημοσιοποίησαν μια επιστολή με την οποία επισημαίνουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν ορισμένες από τις επιχειρούμενες παρεμβάσεις.

Να θυμίσουμε ότι η δημοσιοποίηση όλων αυτών των σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τις αλλαγές στο άλσος δεν θα ήταν δυνατή με την διαδικασία που εξαρχής επέλεξε η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος Γ. Βούρος. Μια fast track διαδικασία στο δημοτικό συμβούλιο, με μια εισήγηση μόλις δυο σελίδων, χωρίς καμιά μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και χωρίς καμιά τεκμηρίωση των αλλαγών που προωθεί στη διαχειριστική μελέτη του άλσους.

Η διοίκηση και ο ίδιος ο δήμαρχος είναι πολλαπλά εκτεθειμένοι στους κατοίκους της πόλης, γιατί με μεγάλη καθυστέρηση έφεραν με αυτό τον πρόχειρο και συγκαλυμμένο τρόπο ένα θέμα που αφορά τον πνεύμονα της πόλης. Ένα θέμα που το έχουν προαναγγείλει δημόσια εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, αλλά φρόντισαν να κρατήσουν στο σκοτάδι τόσο τους πολίτες, όσο και τα αιρετά όργανα του Δήμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα τα έγγραφα που δίνονται στις παρατάξεις που μετέχουν στην διαπαραταξιακή επιτροπή που συγκροτήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα, δεν καλύπτουν όλες τις μελέτες που απαιτούνται, ενώ υποτίθεται ότι αυτή η δημοτική αρχή από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκε διακηρύττει ότι προτεραιότητά της είναι τα συνοδά έργα του γηπέδου. Η επιστολή των δυο δημοτικών συμβούλων αποκαλύπτει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο τι περιγράφεται σε αποφάσεις και μελέτες και στο τι επιχειρείται να περάσει μέσα από την διαχειριστική μελέτη του άλσους.

Η επιστολή Παπαλουκά – Γούλα

Προς τη διαπαραταξιακή επιτροπή

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε  να επισημάνουμε δύο βασικά σημεία:

Στο ένα υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της ΑΕΠΟ του γηπέδου και της Διαχειριστικής του Άλσους,

Στο  δε  άλλο που  αφορά στους πεζόδρομους στη βόρεια και ανατολική πλευρά του γηπέδου, προκύπτει ανάγκη αποσαφήνισης του τρόπου, χρόνου και της διαδικασίας κατασκευής τους σε σχέση με τους αναβαθμούς.

ΠΡΩΤΟ ΖΗΤΗΜΑ: Στη μελέτη του Γηπέδου (που προβλέπει τοιχίο αντιστήριξης) προβλέπεται και κιγκλίδωμα!

Για την περίφραξη διαβάζουμε συγκεκριμένα στην ΑΕΠΟ του γηπέδου στην παράγραφο 4.3.8.5.1. :

«Τη διακριτική περίφραξη όλων των μονοπατιών και δρόμων που ξεκινούν από τον πεζόδρομο πλάτους 10 μέτρων περιμετρικά του γηπέδου (κατά μήκος της ανατολικής και βόρειας πλευράς) και οδηγεί προς το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας. Ο ίδιος ο πεζόδρομος θα χρησιμοποιείται ως αντιπυρική ζώνη, αλλά και ως οδός πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Επίσης, να περιφραχτεί το άλσος στο τμήμα του που γειτνιάζει ή επηρεάζεται από το έργο, με τις προϋποθέσεις που τίθενται με την αριθ. 133384/6587/10.12.2015 (Β´ 2828) ήτοι, οι τοίχοι περίφραξης θα πρέπει να έχουν προσαρμογή στην κλίμακα και στο περιβάλλον του χώρου, να καλύπτονται από πέτρα (εφόσον δεν έχουν κατασκευαστεί από αυτήν) ή από αναρριχητική βλάστηση και επιπλέον η περίφραξη θα φέρει υψηλό κιγκλίδωμα και ταυτόχρονα να κατασκευαστούν είσοδοι οι οποίοι την ημέρα τέλεσης των αγώνων θα παραμένουν κλειστές». (οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ του γηπέδου που σας στέλνουμε ως συνημμένο για τα πρακτικά και στο τοπογραφικό της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ του Άλσους βλέπουμε μόνο τις τρεις κλίμακες και δεν φαίνεται πουθενά κιγκλίδωμα. Είναι ακριβώς στην ίδια θέση.

Η ύπαρξη κιγκλιδώματα εκτός του ότι  αναφέρεται ρητά στην ΑΕΠΟ για την προστασία του Άλσους κατά την λειτουργία του γηπέδου, ακόμα και ανεξάρτητα με το γήπεδο θα ήταν υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας στο σημείο όπου υπάρχει υψομετρική διάφορα 5 μέτρων με μεσολάβηση δύο πολύ κοντινών αναβαθμών  και οποιαδήποτε άλλη τεχνική βύθισης και εξομάλυνσης της κλίσης δεν θα ήταν συμβατή και νόμιμη.

Ένας τρίτος λόγος για τον οποίο προφανώς θα υπάρξει υποχρεωτικά κιγκλίδωμα υποθέτουμε πως θα είναι και η δημιουργία κάποιας ζώνης ελέγχου του κοινού στο πλαίσιο της λειτουργίας του γηπέδου.

Η ζώνη ελέγχου από την ανατολική και βόρεια πλευρά θα μπορεί να δημιουργηθεί με τους δύο πεζόδρομους και από την πλευρά της Καππαδοκίας από τον χώρο μεταξύ του γηπέδου και των ορίων της Ρ.Γ. που είναι 6μ. Στην νότια πλευρά δεν τίθεται ζήτημα, αφού δεν έχει εισόδους και οι θεατές της νότιας κερκίδας εξυπηρετούνται από τα πλάγια.

Όσον αφορά στο σχέδιο κίνησης του γηπέδου, το αξιοσημείωτο είναι ότι οι αναβαθμοί προβλέπονται σ’ αυτό.

Αυτό το σχέδιο δημιουργήθηκε  τον Απρίλιο του  2019.  Άρα οι αναβαθμοί είχαν μπει στο πρόγραμμα από τότε!

ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΗΤΗΜΑ: Για την κατασκευή των δύο πεζοδρόμων, κατά την άποψή μας, ισχύουν τα εξής:

Είναι κατασκευαστικά αδύνατη η κατασκευή τους χωρίς να έχει προηγηθεί η αντιστήριξη-διευθέτηση προς το Άλσος. Η «προστασία» των πεζοδρόμων από τα πρανή, που αναγκαστικά θα δημιουργηθούν προς τη μεριά του Άλσους, είναι εντελώς ΑΝΑΓΚΑΙΑ.

Το αντίθετο πρακτικά γίνεται, δηλ. να κατασκευαστούν οι αναβαθμοί και να μείνει αδιαμόρφωτος ο χώρος των δύο πεζοδρόμων. Αυτό όμως θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το εργοτάξιο του Γηπέδου εξαιτίας της ανεξέλεγκτης εισροής ομβρίων και λασπών σ’ αυτό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:


Και τα δύο έργα θα πρέπει να γίνουν μαζί σε μια εργολαβία.
Οπότε τι νόημα έχει να εγκρίνουμε τους «αναβαθμούς», αν δεν «δένουν» κατασκευαστικά με τους πεζόδρομους;


Επίσης να ληφθεί ΣΟΒΑΡΑ υπόψιν η παρέμβαση του κ. Ουσταμπασίδη, που θέτει μια νέα σοβαρή διάσταση του θέματος και σχετίζεται και με τους δικούς μας προβληματισμούς.

Καταθέτουμε, επίσης, ηλεκτρονικά για τα πρακτικά το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας και τον Προϋπολογισμό του 2021. Στο μεν ΠΕΕ της Περιφέρειας, στη σελ. 16 με ίδια χρηματοδότηση είναι οι δύο πεζόδρομοι με ΚΑΕ 9781.01.044 και προϋπολογισμό περ. 400.000 ευρώ. Στον προϋπολογισμό, όμως, στη σελ. 133 το έργο έχει μόνο 1.000 ευρώ για το 2021!


Πώς εξηγείται αυτό;

Τα όσα αναφέρουμε στην επιστολή μας  είναι προς  διερεύνηση και διευκρίνιση από την διαπαραταξιακή επιτροπή και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Επιπλέον θέλουμε να θίξουμε για ακόμα μια φορά, ένα επίσης προβληματικό  σημείο της Διαχειριστικής, όπως διαμορφώνεται με τις αλλαγές που συντελούνται σε αυτή, μετά και τις τροποποιήσεις που γίνονται από την δημοσίευση του ΦΕΚ Β’5283/01.12.2020. Σε καμία περίπτωση η ύπαρξη του καταφυγίου του Φιλοζωικού Συλλόγου με τα καλαίσθητα ξύλινα σπίτια των αδέσποτων δεν αλλοιώνει τον δασικό χαρακτήρα και την ομορφιά του Άλσους.   Αντιθέτως η προσφορά αγάπης των εθελοντών και εθελοντριών, η υποδειγματική φροντίδα των ζώων και οι παιδαγωγικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο καταφύγιο, κοσμούν και αναδεικνύουν το Άλσος. Η συζήτηση και λήψη απόφασης για την Διαχειριστική να γίνει ταυτόχρονα με την συζήτηση και λήψη απόφασης στη βάση του αιτήματος του Φιλοζωικού μας Συλλόγου για νομοθετική ρύθμιση, που θα επιτρέπει και θα νομιμοποιεί τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων σε άλση και αστικά πάρκα.

Τέλος, παράλειψη της Διαχειριστικής, θεωρούμε πως αποτελεί η μη πρόβλεψη επέκτασης των υπαίθριων οργάνων γυμναστικής εντός του Άλσους. Τα υπάρχοντα όργανα γυμναστικής αξιοποιούνται καθημερινά από τους συνδημότες μας καθώς καλύπτουν μια πολύ βασική ανάγκη, της δωρεάν άθλησης και μάλιστα σε ένα τόσο όμορφο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε μια εποχή που λόγω της πανδημίας οι δυνατότητες άθλησης είναι περιορισμένες.

Με εκτίμηση 

Οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι

Αλέκος Γούλας

Ευτυχία Παπαλουκά

To διάγραμμα κινήσεων του γηπέδου που έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Αττικής από τον Απρίλιο 2019!
Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *