Είναι οι αναβαθμοί αρμοδιότητα του Δήμου ή του Υπ. Υποδομών;

Όσο προχωρά η συζήτηση για την τροποποίηση της διαχειριστικής μελέτης του άλσους, τόσο περισσότερο αναδεικνύεται η προχειρότητα με την οποία επιχείρησε να φέρει η δημοτική αρχή προς συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν και με τη χθεσινή ανακοίνωσή της η διοίκηση επιχειρεί να εμφανίσει την τροποποίηση ως αναβάθμιση του άλσους, φαίνεται ότι κάποια από τα 12 σημεία των τροποποιήσεων δεν αφορούν αυτό καθαυτό το άλσος, αλλά την λειτουργία του γηπέδου. Γι αυτό και αμφισβητείται η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει επ’ αυτών, αφού με ειδική νομοθεσία το 2017 η αρμοδιότητα για έργα που σχετίζονται με αθλητικές εγκαταστάσεις άνω των 15.000 θέσεων έχει περάσει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ήδη με επιστολή του προς το αρμόδιο υπουργείο ο ανεξάρτητος σύμβουλος Γιάννης Ουσταμπασίδης θέτει ερωτήματα για την αρμοδιότητα ή μη του Δ.Σ. να αποφασίσει για τις τροποποιήσεις που αφορούν την μετατόπιση της εισόδου του άλσους επί της οδού Ατταλείας, τη δημιουργία αναβαθμών στο σημείο επαφής με τον περιμετρικό πεζόδρομο γύρω από το γήπεδο καθώς και των έργων απορροής των ομβρίων υδάτων που συνδέονται με τη δημιουργία των αναβαθμών.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την δημόσια ενημέρωση που έδωσε ο Άρης Βασιλόπουλος για τη συζήτηση που έγινε στην πρώτη συνεδρίαση της διαπαραταξιακής επιτροπής, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θεωρεί ότι είναι αναρμόδια για την έγκριση της μελέτης των αναβαθμών και για αυτό την έχει αναπέμψει στο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Η επιστολή του κ. Ουσταμπασίδη

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ.Γ. Υποδομών

Γεν. Δ/νση Συγκ/κων Υποδομών

Δ/νση Οδικών Υποδομών

ΚΟΙΝ.:α) Γραφείο Υπουργού

β) Νομική Υπηρεσία

γ) Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-N. Xαλκηδόνας

ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας της 24η Φεβρουαρίου 2021, τέθηκε ως θέμα της Ημερήσιας Διάταξης η «Έγκριση τροποποίησης διαχειριστικής μελέτης του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας», η συζήτηση του οποίου αναβλήθηκε προκειμένου να συσταθεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή που θα επεξεργαστεί τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις της Διαχειριστικής Μελέτης του Άλσους όπως αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557 (ΦΕΚ Β 5283/1.12.2020) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας: «Τροποποίηση των Προδιαγραφών Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών».

Μεταξύ των προτεινόμενων τροποποιήσεων που περιελάμβανε το προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Παράρτημα του 1ου Θέματος «Έγκριση τροποποίησης διαχειριστικής μελέτης του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας», αναφέρονται:

1. Η μετατόπιση της λιθόκτιστης εισόδου Ε1 επί της οδού Ατταλείας και σύνδεση με την υφιστάμενη οδό εντός του Άλσους για την είσοδο –έξοδο οχημάτων.

2. Το έργο αναβαθμών εντός ζώνης περίπου 10,00 μ. σε περιοχή του κατά χρήση παραχωρηθέντος στο δήμο τμήματος του Κοινοχρήστου Χώρου του «Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας», έναντι του αδιάνοικτου πεζοδρόμου κατά μήκος της βόρειας και ανατολικής πλευράς του Ο.Τ. 295 στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

3. Το έργο απορροής ομβρίων υδάτων για την προστασία των διαμορφωμένων πρανών καθώς και μονοπάτι, σε συνέχεια του προτεινόμενου έργου των αναβαθμών, σε περιοχή του κατά χρήση παραχωρηθέντος στο δήμο τμήματος του Κοινοχρήστου Χώρου του «Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».                   

Στη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/3246/15-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση  της  υψομετρικής  μελέτης  των  δύο  αδιάνοικτων  πεζόδρομων  του Ο.Τ.295 του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4467/2017 (τροποποίηση του άρθρου  15  του  Ν.4067/2012)  και  αφορούν  στο  έργο  Κατασκευή  Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», που είναι ακόμα σε ισχύ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής στο στοιχείο 5

«Με το άρθρο 13 του Ν.4467/2017 (Α ́56) προστέθηκαν δύο τελευταία εδάφια στην παραγρ. 7 του άρθρου 15 του Ν.4067/2012 σύμφωνα με τα οποία εισάγεται ειδική ρύθμιση που ισχύει  ειδικώς  και  εφαρμόζεται  μόνο  για  τις ανεγέρσεις  αθλητικών εγκαταστάσεων  χωρητικότητας άνω των 15.000 θεατών και όταν για τις εγκαταστάσεις αυτές απαιτούνται διανοίξεις ή διαμορφώσεις οδών και λοιπά συνοδά έργα, η αποφασιστική αρμοδιότητα για τη έγκριση των μελετών που αναφέρονται στα εδάφια αυτά (π.χ. κυκλοφοριακές,  λοιπές τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες, υψομετρική μελέτη οδών κλπ) ασκείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δεν προβλέπεται καμία άλλη πρόσθετη διαδικασία».

Ως μέρος της  με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/3246/15-6-2017 Απόφασης, ορίζεται ειδικώς ότι «Προ της εφαρμογής της ως άνω Υψομετρικής Μελέτης είναι αναγκαία η σύνταξη οριστικής μελέτης διαμόρφωσης πεζοδρόμων, υδραυλικής μελέτης πεζοδρόμων και η  μετεγκατάσταση του  χώρου  αμαξοστασίου  Δήμου  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας,  ενώ  μετά  την  έκδοση  της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μελέτης ‘’Ταπείνωσης και κάλυψης τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου-Φωκών στη Νέα Φιλαδέλφεια’’, να ελεγχθεί η αναγκαιότητα ή  μη  προσαρμογής  στην  απόληξη  του  ανατολικού  πεζόδρομου  με  την  οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας -ήτοι των με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557 (ΦΕΚ Β 5283/1.12.2020) και ΔΟΥ/οικ/3246/15-6-2017 Αποφάσεων- ερωτάσθε αν είναι στη δικαιοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας να προβεί σε έγκριση και λήψη απόφασης επί των προαναφερθέντων προτεινόμενων τροποποιήσεων χωρίς την προηγούμενη έκδοση των σχετικών αποφάσεων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Ουσταμπασίδης

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *