Λίμνη άλσους Νέας Φιλαδέλφειας

Η εισήγηση για την μίσθωση τμήματος του άλσους και κάποια επιπλέον ερωτήματα

Προκειμένου οι αναγνώστες-τριες να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα από τη σχεδιαζόμενη μίσθωση του άλσους σε ιδιώτη με απευθείας ανάθεση, δίνουμε στη δημοσιότητα την εισήγηση έτσι ακριβώς όπως εστάλη στους Δημοτικούς Συμβούλους την Τετάρτη 4/12, δηλαδή την ίδια ακριβώς μέρα της συνεδρίασης.

Πέραν όσων έχουν ήδη γραφτεί, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Α. Αν η Δημοτική αρχή ήθελε να τοποθετήσει καρουζέλ και παγοδρόμιο στη λίμνη του άλσους, γιατί δεν νοίκιαζε αυτές τις υπηρεσίες, προκειμένου να παραχωρηθούν δωρεάν στα παιδιά της πόλης, αλλά επέλεξε την πρόταση της μίσθωσης της λίμνης, με συνέπεια οι παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες να μην είναι δωρεάν;

Β. Αν η δημοτική αρχή ήθελε να τοποθετήσει καρουζέλ και παγοδρόμιο, γιατί δεν προχώρησε σε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, ώστε να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει πρόταση;

Γ. Με βάση ποιο κριτήριο ορίζεται το ποσό της μίσθωσης στις 15.000 ευρώ και όχι παραπάνω ή παρακάτω;

Δ. Γιατί η εισήγηση δεν περιγράφει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης με απόλυτη σαφήνεια, αλλά γράφει μόνο τη στιγμή της λήξης της στις 20/01/2020;

Ε. Γιατί στην εισήγηση δεν προβλέπεται το θέμα της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων που πρόκειται να τοποθετηθούν πέριξ της λίμνης του άλσους; Γιατί αν αυτές ηλεκτροδοτηθούν από το Δήμο, τότε το ποσό των 15.000 είναι απλώς ένα κακόγουστο αστείο…

Ζ. Εφόσον υπάρχει η σαφής πρόθεση για τη μίσθωση της λίμνης σε ιδιώτη, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόνοια για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει αυτός στις παρεχόμενες υπηρεσίες; Θα μπορούσε δηλαδή αυτός να ορίσει το εισιτήριο για το καρουζέλ και το παγοδρόμιο όπως αυτός το έκρινε σωστό με βάση το συμφέρον του;

Η. Γιατί η εισήγηση φέρει μόνο την υπογραφή του αντιδημάρχου κ. Τάφα; Κανονικά αυτή η εισήγηση όφειλε να σταλεί με τις υπογραφές των προϊσταμένων της Διεύθυνσης Οιικονομικών, του Τμήματος Εσόδων, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του τμήματος άλσους και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Ακολουθεί η εισήγηση, απαλείφοντας απλώς το όνομα της εταιρίας:

ΘΕΜΑ:  Έγκριση απευθείας  εκμίσθωσης του  χώρου πέριξ της λίμνης του Άλσους Νέα Φιλαδέλφειας και του περιβάλλοντος πεζοδρόμου  με σκοπό να  χρησιμοποιηθεί  για εκδηλώσεις καλλιτεχνικού και  ψυχαγωγικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου χωριού

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.2 περίπτ.γ’ του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018: «Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται η εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία: […] γ) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θεάτρων και κινηματοθεάτρων ή άλλων χώρων, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το δημοτικό συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.»

Την  15 /11/2019 η εταιρεία ΄΄Χ’’  (κατέθεσε την υπ. αριθμ. πρωτ.  31825/15-11-2019 αίτηση  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   για μίσθωση του  χώρου πέριξ της λίμνης του Άλσους Νέα Φιλαδέλφειας και του περιβάλλοντος πεζοδρόμου συνολικού εμβαδού 800τμ (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα) με σκοπό να το χρησιμοποιήσει για εκδηλώσεις καλλιτεχνικού και  ψυχαγωγικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου χωριού με την ονομασία «Η Λίμνη των Χριστουγέννων». Σύμφωνα με την  προαναφερθείσα αίτηση  η μίσθωση του ως άνω χώρου δύναται να διαρκέσει  έως   7/01/2020.

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

 • χριστουγεννιάτικη διακόσμηση όλου του μισθωμένου χώρου (θεματικές πύλες εισόδου , διακόσμηση δέντρων κ.α.)
 • πάρκο  με  ψυχαγωγικά παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για τη λειτουργία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και για το σύστημα υγιεινής και ασφάλειας .
 • καλλιτεχνικό πρόγραμμα με εκδηλώσεις για τα παιδιά (θεατρικές παραστάσεις, ξυλοπόδαροι,  Άγιος Βασίλης με τα ξωτικά, θέατρο σκιών κ.α.)
 • δωρεάν διαδραστικά εργαστήρια για τους μικρούς επισκέπτες όπως κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών, Face Painting, ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη, εργαστήριο ζωγραφικής κ.α.)  
 • ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα διακοσμημένα με λαμπάκια και χριστουγεννιάτικα στοιχεία στα οποία δύναται να διατίθενται ζαχαρωτά,  γλυκίσματα και χριστουγεννιάτικα εδέσματα, χριστουγεννιάτικα στολίδια, παιχνίδια, βιβλία, μπαλόνια κ.α

Τα ψυχαγωγικά παιχνίδια θα λειτουργήσουν με όλες τις απαιτούμενες άδειες όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Για την μίσθωση του παραπάνω χώρου η εταιρία ΄΄Χ’’     προσφέρει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Θεωρώντας ότι οι ανωτέρω δράσεις χαρακτηρίζονται από  ποιοτική και καλλιτεχνική επάρκεια αφού δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά της πόλης μας:

 • να περάσουν ποιοτικό χρόνο κατά την περίοδο των διακοπών τους βιώνοντας τα χριστουγεννιάτικα έθιμα – παραδόσεις ,
 • να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες 
 • να αναπτύξουν την  κοινωνικότητα τους κατά την περίοδο των διακοπών  δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις θα αποτελέσουν πόλο έλξης μικρών επισκεπτών από όμορους και άλλους Δήμους

Παρακαλείσθε όπως σε επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη:

 • το άρθρο 192 παρ.2 περίπτ. γ’ του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018,
 • το άρθρο  196 του Ν. 4555/2018 παρ. 5
 • την υπ.αριθμ.πρωτ.  31825/15-11-2019  αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας,

εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του  χώρου πέριξ της λίμνης του Άλσους Νέα Φιλαδέλφειας και του περιβάλλοντος πεζοδρόμου συνολικού εμβαδού 800  τμ  (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα),  στην εταιρία  ΄΄Χ’’ με σκοπό να το χρησιμοποιήσει για εκδηλώσεις καλλιτεχνικού και  ψυχαγωγικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου χωριού με την ονομασία «Η Λίμνη των Χριστουγέννων» σύμφωνα με την προσφορά της ως εξής:

 • Η διάρκεια της μίσθωσης  προτείνεται να ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και  παραλαβής και μέχρι 20/01/2020.
 • Τα μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των €  15.000,00 πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου και θα καταβληθεί  στο ταμείο του Δήμου  το 50% κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και το υπόλοιπο 50% έως τη λύση της σύμβασης ήτοι 07/01/2020. Το ανωτέρω μίσθωμα δε δύναται να μειωθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης.
 • Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η μισθώτρια εταιρεία οφείλει κατά την υπογραφή να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίσης με το 10% του συνολικού μισθώματος ήτοι 1.500€ . Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στην εταιρεία μετά τη λύση της σύμβασης και εφόσον έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.
 • Η μισθώτρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης , νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος ,βεβαίωση λειτουργίας ταμιακής μηχανής, βεβαίωση μη οφειλής από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου , φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστικής ενημερότητα της εταιρείας και του απασχολούμενου προσωπικού, πιστοποιητικό ποινικού  μητρώου των μελών της διοίκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει όλο τον  απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό  για την άσκηση της δραστηριότητας και  τα απαιτούμενα  προσόντα για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών παιχνιδιών.
 • Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω προσφορά.
 • Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέα Χαλκηδόνας διατηρεί το δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου του χώρου.
 • Η μισθώτρια εταιρεία εντός πέντε  (5)  ημερών  από την υπογραφή του συμφωνητικού θα πρέπει να καταθέσει στο Δήμο ασφαλιστήριο με το οποίο θα αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του Δήμου καταβολής αποζημίωσης δια πάν εκ της λειτουργίας του παραχωρούμενου χώρου  ή εξ αφορμής αυτής ως και δια τα τυχηρά, ατύχημα ή ζημία  που ήθελε  τυχόν συμβεί προς οποιονδήποτε, απαλλασσομένου του Δήμου πάσης ευθύνης και υποχρέωσης έναντι παντός.
 • Θα προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 6 παρ. 3 του ΠΔ 12/2005 και του άρθρου  39 του Ν.4497/2017, Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ αριθμ. 76936/3992/07.12.1987 ) προκειμένου για τα  ψυχαγωγικά παιχνίδια να εκδοθούν οι σχετικές  άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς  και  όλες οι σχετικές πιστοποιήσεις και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το Δήμο.
 • Θα εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια χρειαστεί  για τη δημιουργία του χριστουγεννιάτικου χωριού στο χώρο της λίμνης και του περιβάλλοντος πεζόδρομου.
 • Η μισθώτρια υποχρεούται μόλις λήξει  η  σύμβαση ή εφόσον αυτή λυθεί από οποιαδήποτε λόγω ή αιτία, να παραδώσει το χώρο στην αρχική του κατάσταση έχοντας αποκαταστήσει αυτόν από τις παρεμβάσεις για τη διαμόρφωσή του και από τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από δική της υπαιτιότητα. Ο Δήμος δικαιούται να αξιώσει τις δαπάνες της αναδόχου εταιρείας για την επαναφορά των πραγμάτων και εγκαταστάσεων του χώρου στην αρχική τους κατάσταση.
 • Η μισθώτρια είναι υποχρεωμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του χώρου. Θα έχει  αυτή και μόνο την ποινική και αστική ευθύνη που θα προκύψει από ατυχήματα στο χώρο που θα της παραχωρηθεί .Επίσης για όσες ζημιές θα προκληθούν εις βάρος τρίτων από τις κατασκευές.
 • Απαγορεύεται να τοποθετηθούν  και να αποθηκευθούν μέσα στον προς παραχώρηση χώρο εύφλεκτες ύλες και κάθε τι που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο χώρο αυτό.
 • Επιτρέπεται  η υπεκμίσθωση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης  (το άρθρο  196 του Ν. 4555/2018 παρ. 5

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΤΑΦΑΣ

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *