Το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου για το 2020

Τη Δευτέρα 25/11 εγκρίθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το 2020 με τις ψήφους μόνο της παράταξης του κ. Βούρου (5-4), αφού τον προϋπολογισμό καταψήφισαν οι κ. Βασιλόπουλος, Τομπούλογλου, Σερετάκης, ενώ απείχε ο κ. Γρετζελιάς. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει την αύξηση του δημοτικού φόρου στο ανώτερο όριο που προβλέπει ο νόμος (κατά 20%, από 0.26 σε 0.31), τη μείωση των τελών καθαριότητας κατά 2% (από 1.33 στο 1.30 για τις οικίες και από 4.70 σε 4.68 για τα καταστήματα). Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι τα ανταποδοτικά τέλη εμφανίζουν χρηματικό υπόλοιπο κοντά στα 2 εκατομμύρια (1.757.256 ευρώ) σε σχέση με το έλλειμμα των 500.000 το 2014, το οποίο επιβάλλει εκ του νόμου μείωση τουλάχιστον 10%.

Αντίθετα, η σημερινή διοίκηση κρύβει το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε κωδικούς «μαξιλάρια», εντάσσοντας παρανόμως στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ένα σωρό δαπάνες (πχ. αντιμισθία αντιδημάρχου, αγορά δύο λογισμικών, οικοδομικά υλικά, οχήματα άλλων υπηρεσιών, καύσιμα άλλων υπηρεσιών, μελέτες…). Τα προηγούμενα χρόνια δημιουργήθηκε ένα πλεόνασμα που επέτρεψε την πλήρη ανανέωση του στόλου της καθαριότητας και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με τη φορολόγηση των καταστημάτων εστίασης, των υπεραγορών και των τραπεζών, που τους είχε επιβληθεί από την προηγούμενη διοίκηση ο ανώτερος συντελεστής τελών. Η σημερινή διοίκηση ακολουθώντας την πεπατημένη της τρόικας προβαίνει σε οριζόντιες αυξήσεις 20% αντί να φορολογήσει τους λίγους και να μειώσει τα τέλη στους πολλούς.

Δίνουμε στη δημοσιότητα σήμερα το ψηφισμένο προσχέδιο προϋπολογισμού ώστε να μπορούν οι αναγνώστες μας να έχουν μία εικόνα των σχεδίων της διοίκησης για την πόλη μας. Για μία συνολικότερη ανάλυση και κριτική στον προϋπολογισμό θα επανέλθουμε σε νεώτερο άρθρο.

Εδώ μπορεί να βρει κανείς τον προϋπολογισμό σε μορφή Excel.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩ – ΘΕΝΤΑ 2019 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2019 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31.12.2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
06ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    
06.00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ    
06.00.0ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ    
06.00.01ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ    
06.00.011ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ    
06.00.0111Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)    
06.00.0111.002Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ (Καφενείο Τρωάδος & Μανδηλαρά – ΠΡΟΠΟ Ρόδου)10.698,269.284,267.500,0010.827,95
06.00.0111.005Μισθώματα από θερινό κινηματογράφο10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
06.00.0111.006Μίσθωμα κυλικίου Δημοτικού Νεκροταφείου341.687,55341.687,55281.999,870,00
      
06.00.0111.007Έσοδα από μισθώματα υποσταθμών ΔΕΗ960,00960,00960,00960,00
06.00.0111.009Έσοδα από μισθώματα Ηρώδειου Πάρκου9.093,069.096,069.006,009.277,98
06.00.012ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ    
06.00.0121Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001)    
06.00.0121.001Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) 600,00202,50202,50600,00
06.00.0121.002Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)9.690,000,009.690,009.690,00
06.00.0122Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)    
06.00.0122.001Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) (Πρωτομαγιά και άλλα πανηγύρια)245.000,00236.401,25236.401,25280.000,00
06.00.0129Λοιπά έσοδα από ακίνητα    
06.00.0129.001Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014 το 70% των υπολοίπων θέσεων)14.185,8614.185,8614.185,8614.469,60
06.00.0129.002Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014)(κενωθέντα)32.033,3851.772,1135.000,0041.613,09
06.00.02ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ    
06.00.021ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     
06.00.0211Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες    
06.00.0211.001Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες130.000,0060.480,42100.000,0065.000,00
06.00.0213Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες    
06.00.0213.001Απόδοση κεφαλαίων στην ΤτΕ με βάση το Ν.4323/15(ΦΕΚ43Α)28.000,0025.883,0425.883,0425.883,04
06.00.03ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    
06.00.031ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ    
06.00.0311Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)    
06.00.0311.001Τέλη καθαριότητας και φωτισμού από παρόχους3.312.674,381.699.552,393.250.602,003.218.286,52
06.00.0313Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού    
06.00.0313.003Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων1.000,00645,00645,001.000,00
06.00.034ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)    
06.00.0341Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο    
06.00.0341.001Έσοδα από την είσπραξη βεβαιωμένων δαπανών κατασκευής έργων αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο28.100,002.225,002.225,0074.800,00
06.00.04ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
06.00.041ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)    
06.00.0411Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου    
06.00.0411.001Δικαίωμα σύστασης οικογενειακών τάφων25.000,000,0020.259,8170.000,00
06.00.0412Δικαίωμα ενταφιασμού    
06.00.0412.001Δικαίωμα ενταφιασμών 462.000,00274.270,00471.612,00470.000,00
06.00.0413Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής)    
06.00.0413.001Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)230.000,00171.532,80263.000,00270.000,00
06.00.0414Τέλος ανακομιδής    
06.00.0414.001Τέλος ανακομιδής (εκταφής)122.000,0079.850,00130.000,0090.000,00
06.00.0414.002Τέλος ανακομιδής (αδιάλυτα)28.000,0014.495,0024.000,0028.000,00
06.00.0415Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων    
06.00.0415.001Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίων 120.000,0058.548,50105.000,00120.000,00
06.00.0415.002Δικαίωμα από χρήση μαρμάρινων οστεοφυλακίων 153.000,0078.736,00153.000,00153.000,00
06.00.0416Δικαιώματα ιεροπραξιών    
06.00.0416.001Δικαίωμα ιεροπραξιών ταφής 57.000,0030.120,0052.000,0057.000,00
06.00.0416.002Δικαίωμα ιεροπραξιών μνημοσύνων9.000,004.365,508.000,009.000,00
06.00.0417Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών    
06.00.0417.001Δικαιώματα αφής καντηλιών (λάδι)100,0020,0020,000,00
06.00.0417.002Δικαιώματα αφής καντηλιών (παραφινέλαιο)30.000,0010.880,0019.000,001.900,00
06.00.0417.003Τέλη καθαριότητας τάφων 85.000,0051.396,0085.000,0085.000,00
06.00.0417.004Τέλη νεκροθαλάμου – ψυγείου 95.000,0062.327,00100.000,00100.000,00
06.00.0417.005Δικαίωματα συμμετοχής χορωδίας 2.000,00890,00890,002.000,00
06.00.0417.006Δικαιώματα συμμετοχής Δεσπότη 200,00140,00140,00200,00
06.00.0417.007Δικαίωματα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη200,0030,0030,00200,00
06.00.0417.009Δικαιώματα διάκοσμου εκκλησίας 48.000,0029.521,0050.000,0050.000,00
06.00.0417.010Δικαιώματα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο4.000,001.890,002.500,004.000,00
06.00.0417.012Δικαιώματα αγοράς κιβωτίου οστών 12.000,0010.134,0014.000,0013.600,00
06.00.0417.013Δικαιώματα αφής καντηλιών 0,000,000,0054.000,00
06.00.0417.014Δικαιώματα ταφής νηπίων 220,00165,00165,00200,00
06.00.0417.015Τέλη καθαριότητας οικογενειακού τάφου20.000,0011.940,0018.000,0020.000,00
06.00.0417.017Δικαιώματα ανοίγματος οικ. τάφου500,000,000,00500,00
06.00.0417.018Δικαιώματα εναπόθεσης οστών ή αδιαλύτων σε τάφο 3ετούς χρήσεως 300,00350,00350,00400,00
06.00.0417.020Προϊόν παγκαριού Νεκροθαλάμου30.000,005.674,5615.000,0025.000,00
06.00.0417.021Προιόν παγκαριού Ι.Νάού45.000,0010.388,7023.000,0035.000,00
06.00.0417.022Τέλη εισόδου γραφείων τελετών0,000,000,0015.000,00
06.00.0417.025Τέλη εισόδου μαρμαροτεχνιτών0,000,000,005.000,00
06.00.043ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
06.00.0434Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών    
06.00.0434.001Εσοδο απο συνδρομές μελών αθλητικών δραστηριοτήτων & εκδηλώσεων Π.Κ.25.000,009.940,0015.000,0025.000,00
06.00.0434.003Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία  φωτογραφίας και video  (ανταποδοτικό τέλος)14.200,005.120,0010.000,005.000,00
06.00.0434.006Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία γλύπτη-κεραμίστα (ανταποδοτικό τέλος)14.200,003.200,005.000,005.000,00
06.00.0434.008Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού (ανταποδοτικό τέλος)12.000,00140,00140,005.000,00
06.00.0434.009Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με καθηγητή γλυπτικής   5.000,00
06.00.0434.010Εσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία αγιογραφίας(Ανταποδοτικό)12.000,000,000,005.000,00
06.00.0434.011Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία αντισφαίρισης( Ανταποδοτικό)12.000,000,000,005.000,00
06.00.0434.012Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία υποκριτικής (Ανταποδοτικό)24.000,000,000,005.000,00
06.00.0434.013Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία κλασικού χορού (Ανταποδοτικό)12.000,000,000,005.000,00
06.00.0434.014Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία ρομποτικής(Ανταποδοτικό)12.000,000,000,002.000,00
06.00.0434.015Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με δασκάλους εικαστικών (Ανταποδοτικό)0,000,000,0010.000,00
06.00.044ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ    
06.00.0441Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 (Εκκαθαρίσεις της Δ.Ε.Η. δέκα (10) μηνών)    
06.00.0441.001Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 παρόχων410.000,00182.153,99380.000,00407.000,00
06.00.0441.002Εισπράξεις Τ.Α.Π. ετών 2008-09-10-11-120,00178,17178,17 
06.00.045ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ    
06.00.0452Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)    
06.00.0452.001Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π.75.000,0047.535,7475.000,0085.000,00
06.00.046ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    
06.00.0461Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)    
06.00.0461.001Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα15.000,002.656,065.000,0015.000,00
06.00.0461.002Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από οικοδομικά υλικά 2.500,002.159,002.500,002.500,00
06.00.0461.003Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από μικροπωλητές 100,000,000,00 
06.00.0461.004Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο καντίνες0,000,000,00 
06.00.0461.005Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο τραπεζοκαθίσματα85.000,0038.062,3070.000,0085.000,00
06.00.0462Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)    
06.00.0462.006Τέλη διαφημίσεων από στέγαστρα 2.000,000,002.000,002.000,00
06.00.0462.007Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας0,000,000,0020.000,00
06.00.0468Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)    
06.00.0468.001Τέλη αδειών οικοδομών (αρθρό 23 από 24-9-1958 Β.Δ.)150,00140,70140,70300,00
06.00.05ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ    
06.00.051ΦΟΡΟΙ     
06.00.0511Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)    
06.00.0511.001Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθρ.10 Ν.1080/80) παρόχων445.500,00229.655,97445.500,00520.242,00
06.00.052ΕΙΣΦΟΡΕΣ    
06.00.0529Λοιπές εισφορές     
06.00.0529.001Έσοδα από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ5.000,004.935,005.000,005.000,00
06.00.06ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    
06.00.061ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ    
06.00.0611Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)    
06.00.0611.001Τακτική οικονομική ενίσχυση (Τακτική Κατανομή) από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/1962, Ν. 1828/39), Φ.Ε., Φ.Α.Π., τέλη κυκλοφορίας, φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3.870.320,162.257.686,763.870.320,163.870.320,16
06.00.062Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών    
06.00.0621Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3Β περ΄πτ. 17 Ν.3852/2010    
06.00.0621.001Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας 0,0062,6062,60 
06.00.062     
06.00.0629.001Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»0,000,000,00107.818,31
06.00.07ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ    
06.00.071ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ    
06.00.0713Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)    
06.00.0713.001Παράβολα για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρ.11 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με παρ.1 άρθρου 35 του Ν.4442/20167.000,002.960,004.000,007.000,00
06.00.0715.001Τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ΄του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/58 (άρθρο 9 του Ν.2880/2001)0,000,000,0083.100,00
06.00.0718Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους    
06.00.0718.002Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσονται στις ανωτέρω τάξεις500,00862,11862,11 
06.00.0718.004Τέλη χρήσεως από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπεδάφους από εταιρείες τηλεπικοινωνιών ηλεκτροδότησης και ταχυδρομείων3.000,0010.129,8010.129,800,00
06.00.0719Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.    
06.00.0719.001Τέλη χρήσεως από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπεδάφους από εταιρείες τηλεπικοινωνιών ηλεκτροδότησης και ταχυδρομείων0,000,000,005.000,00
06.00.0719.002Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσονται στις ανωτέρω τάξεις0,000,000,000,00
 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (0)10.810.712,656.167.617,7010.440.100,8710.733.688,65
      
06.00.1ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ    
06.00.11ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ    
06.00.112ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ    
06.00.1122Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)    
06.00.1122.004Δικαιώματα από εκποίηση μαρμάρων δημοτικού κοιμητηρίου10.000,000,000,0010.000,00
06.00.12ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ    
06.00.121ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ    
06.00.1211Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)    
06.00.1211.001Έσοδο ΥΠΕΣ για: «Αντικατάσταση οικοσκευής από Πλημμύρα στις 29/07/2018 » (ΑΔΑ: 6ΒΧΜ465ΧΘ7-ΧΚΥ)13.524,4313.524,4313.524,43 
06.00.1211.002Επιχορήγηση ΥΠΕΣ  για την πλημμύρα στις 22 Οκτωβρίου 20150,000,000,0019.096,67
06.00.1211.003Αποζημίωση πλημμυροπαθών από τις πλημμύρες της 29ης  Ιουλίου 2018 – σεισμοπαθών 2019   100,00
06.00.1212Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(μέσω ΕΣΠΑ)    
06.00.1212.008Επιχορήγηση απο ΕΣΠΑ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού261.869,40187.339,70261.869,40260.299,27
06.00.1212.010Εσοδα για το πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος»34.992,000,0034.992,0034.992,00
06.00.1212.011Εσοδα για το πρόγραμμα «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» [Πράξη ένταξης ΑΔΑ ΩΛΦΙ7Λ7-7ΦΝ]70.200,000,0070.200,0070.200,00
06.00.1214Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προρίζονται για λειτουργικές δαπάνες    
06.00.1214.018Επιχορήγηση για πυροπροστασία (λειτουργικών δαπανών)36.400,0036.400,0036.400,0036.400,00
06.00.1219Λοιπές επιχορηγήσεις    
06.00.1219.003Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων της 26ης Μαίου & της 2ης Ιουνίου 201928.600,000,0028.600,00 
06.00.1219.005Έπιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αποζημίωση εκλογικών συνεργείων της 7ης Ιουλίου 201911.700,000,0011.700,00 
06.00.1219.008Επιχορήγηση από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού26.000,000,0015.000,0016.000,00
06.00.13ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
06.00.131ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    
06.00.1311ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ    
06.00.1311.001Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ για κάλυψη αποκλειστικά επενδυτικών δραστηριοτήτων 306.840,00153.420,00306.840,00306.840,00
06.00.1312Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)    
06.00.1312.001Έσοδα από επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./ πιστώσεις από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Ν. 2880/2001 άρθρο 13)97.800,0097.800,0097.800,0097.800,00
06.00.132ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ    
06.00.1322Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)    
06.00.1322.003Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από τις θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού της χώρας 400.000,00194.023,33337.661,3656.930,86
06.00.1322.004Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (59509/4-6-18 απόφαση ανπλ. Υπουργού Οικονομίας)920.800,000,000,00920.800,00
06.00.1322.005Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επισκευή συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου162.200,0018.082,6518.082,65101.772,35
06.00.1322.006Έσοδο για Ανακατασκευή  Γηπέδου 5χ5 στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος Ν. Αττικής287,320,000,00 
06.00.1322.009Επιχορήγηση για προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου» (απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΑΔΑ:ΨΡΚΕ465ΧΘ7-ΩΧΩ3ΗΚ)212.000,00212.000,00212.000,00 
06.00.1322.010Επιχορήγηση για προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & μικρού φορτωτή  (απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΑΔΑ: ΩΥ4Π465ΧΘ7-Ι1Γ)125.000,000,000,00125.000,00
06.00.1322.011Επιχορήγηση για έργα αντιθορυβικής προστασίας στη Ν. Φιλαδέλφεια – Ν. Χαλκηδόνα2.830.000,000,000,002.830.000,00
06.00.1322.012Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων βρεφικών, παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας200.000,000,000,00200.000,00
06.00.1322.013Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για α) Τήν τοπική ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές των Δήμων) ως Αρθρ.3. Αποφ.4748/20.2.18 .0,00159.800,00159.800,00159.800,00
06.00.1323Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.(εκτός Π.Δ.Ε/ΕΣΠΑ)    
06.00.1323.007Χρημ/ση για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων -benefit as you save (bas)140.000,0012.500,0033.286,36106.713,64
06.00.1326Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών    
06.00.1326.005Έσοδο για την:» ασφαλή πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος»15.799,7415.799,7415.799,74 
06.00.1326.007Έσοδο για την:»Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος»202.000,010,000,0088.488,62
06.00.1326.011Προστασία, διαχείριση και  Ανάπλαση του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας58.655,090,0017.113,3341.541,76
06.00.1326.016Επιχ/ση για τη «Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας»200.000,000,000,00200.000,00
06.00.1326.017Συντήρηση Οδοποιίας Δημοτικών οδών Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας354.000,000,000,00354.539,97
06.00.1326.018Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με το  ΕΚΕΤΑ (εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας) στα πλαίσια του Προγράμματος  WiFi4EU0,000,000,0015.000,00
06.00.1327Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)    
06.00.1327.001Χρηματοδότηση για τη δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1ο ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας και στον 1ο ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας24.366,2816.493,0216.493,02 
06.00.1328Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων    
06.00.1328.016Επιχορήγηση για την «Ανάδειξη και Αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στην Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας» (ΑΔΑ:ΩΕ5Π465ΧΙ8-ΦΙΤ) 2.165.000,000,000,002.165.000,00
06.00.1328.017Χρηματοδότηση πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Αλσος Νέας Φιλαδέλφειας»459.900,0146.374,9246.374,92388.723,00
06.00.1329Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα    
06.00.1329.002Έσοδο από το Πράσινο Ταμείο για το Πρόγραμμα «Αστική Βιώσιμη κινητικότητα (ΣΒΑΚ)» σύμφωνα με την υπ’αρ.  3352/2016 ΑΔΑ: 7ΥΩ646Ψ844-ΨΩ6 του Υπ. Περιβάλλοντος& Ενέργειας39.800,000,006.200,0033.600,00
06.00.1329.003Έσοδο από το πράσινο ταμείο για την «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (Κ.Χ Τουραλί-πλ.Αγ.Μαρίνας)»450.000,000,000,00188.444,50
06.00.1329.008Έσοδο για Ασφαλή πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων δημου Φιλαδελφειας Χαλκηδονας0,000,000,00 
06.00.15ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ    
06.00.151ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ    
06.00.1511Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)    
06.00.1511.001Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)28.000,0010.975,4420.000,0028.000,00
06.00.1512Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)    
06.00.1512.001Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.70.000,0045.640,4867.000,0067.110,44
06.00.1513Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)    
06.00.1513.001Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-1958 Β.Δ.)25.000,008.419,4412.000,0015.000,00
06.00.1514Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)    
06.00.1514.001Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12Ν 1647/86)2.000,000,000,002.000,00
06.00.1518Καταπτώσεις εγγυήσεων    
06.00.1518.001Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 100,000,000,00100,00
06.00.1519Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων    
06.00.1519.001Πρόστιμα από παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας 200,00313,43313,43400,00
06.00.1519.002Έσοδα από πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων1.000,006.965,00600,006.000,00
06.00.1519.003Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκματάλλευση ή της χρησιμοποίησή τους (Ν. 4039/2012)200,000,000,00100,00
06.00.1519.005Πρόστιμα από παραβάσεις του Ν.4442/16 (σχετ. ΚΥΑ οικ. 16228/17)100,000,000,00100,00
06.00.16ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ    
06.00.161ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    
06.00.1614Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις    
06.00.1614.001Έσοδα από μέρισμα εταιρείας παροχής αερίου4.200,000,000,004.200,00
06.00.162ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ    
06.00.1621Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001,άρθρο 11ν.2696/1999)    
06.00.1621.001Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001,άρθρο 11ν.2696/1999)1.000,000,000,003.000,00
06.00.1623Έσοδο από παροχή υπηρεσιών (δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02)    
06.00.1623.001Έσοδο από παροχή υπηρεσιών (δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων) (ΚΥΑ 1002901/67/02)10.000,003.640,006.000,0010.000,00
06.00.169Λοιπά έκτακτα έσοδα    
06.00.1699Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις    
06.00.1699.001Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων10.000,0011.785,5512.500,0013.000,00
06.00.1699.002Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις500,000,000,00500,00
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (1)10.010.034,281.251.297,131.858.150,648.977.593,08
      
06.00.2ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ    
06.00.21ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ    
06.00.211ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ    
06.00.2111Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού    
06.00.2111.001Από τέλη καθαριότητας παρόχων750.000,001.189.752,75750.000,00750.000,00
06.00.2111.002Εισπράξεις από τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών23.580,350,0023.580,3523.580,35
06.00.2114Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης    
06.00.2114.001Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης0,00459,8061,58 
06.00.2115Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας    
06.00.2115.001Τακτικά έσοδα από τέλos ακίνητης περιουσίας113.000,00147.941,70120.000,00120.000,00
06.00.2118Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών    
06.00.2118.001Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτιδευματιών30.000,0065.309,2865.000,0030.000,00
06.00.2119Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα    
06.00.2119.001Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (Δημοτικός Φόρος παρελθόντων ετών) παρόχων118.191,00153.339,32100.000,00100.000,00
06.00.2119.002Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών δημοτικού κοιμητηρίου35.000,0016.152,2025.000,0030.000,00
06.00.2119.003Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών από κοινόχρηστους χώρους1.000,001.515,001.515,001.500,00
06.00.2119.004Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών 5.000,008.141,375.243,145.000,00
06.00.2119.005Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (Δημοτικός Φόρος παρελθόντων ετών) από εισπράξεις στο Δήμο0,000,000,00 
06.00.22ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ    
06.00.221ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ    
06.00.2211Έκτακτα γενικά έσοδα    
06.00.2211.001Έκτακτα έσοδα από περασμένα οικονομικά έτη που έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί το πρώτον (Βεβαίωση πολεοδομικών παραβάσεων)2.000,0017,7320,002.000,00
06.00.2211.002Έκτακτα γενικά έσοδα (βεβαιωτικοί κατάλογοι, πρόστιμα κλπ.) 35.000,00377.021,76100.000,0070.000,00
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. Βεβαιωθέντα για πρώτη φορά (2)1.112.771,351.959.650,911.190.420,071.132.080,35
      
06.00.3ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.    
06.00.32ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ    
06.00.321ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ    
06.00.3211Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού    
06.00.3211.001Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού143.128,46143.128,4625.000,00573.324,12
06.00.3215Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)    
06.00.3215.001Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π.58.492,8157.299,756.000,0092.187,33
06.00.3218Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών    
06.00.3218.001Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών 2% & 5%295.720,75296.675,4035.000,00324.975,71
06.00.3219Λοιπά έσοδα    
06.00.3219.001Έσοδα ΠΟΕ από Μισθώματα 2.166.919,742.166.919,7460.000,002.237.601,54
06.00.3219.002Έσοδα ΠΟΕ από Δημοτικό Κοιμητήριο16.322,3416.322,342.000,0018.692,61
06.00.3219.003Έσοδα ΠΟΕ από Κοινόχρηστους Χώρους176.228,45171.823,2612.000,00177.321,87
06.00.3219.004Έσοδα ΠΟΕ (Δημοτικός Φόρος παρελθόντων ετών)681,37681,37100,0057.179,94
06.00.3219.005Έσοδα ΠΟΕ από χαρτόσημα & ΟΓΑ χαρτοσήμου46.828,1146.845,532.500,0049.357,60
06.00.3219.006Λοιπά έσοδα ΠΟΕ243.681,94243.681,941.000,00245.749,08
06.00.322ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ    
06.00.3221Έκτακτα γενικά έσοδα    
06.00.3221.001Έκτακτα γενικά έσοδα2.515.774,612.484.081,96161.000,002.825.309,05
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε. – ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ (3)5.663.778,585.627.459,75304.600,006.601.698,85
      
06.00.4ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ    
06.00.41ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    
06.00.411ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ    
06.00.4111Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης    
06.00.4111.001Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης400.000,00274.242,94400.000,00470.000,00
06.00.412ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ    
06.00.4121Φόροι μισθωτών υπηρεσιών    
06.00.4121.001Φ.Μ.Υ.400.000,00248.483,57400.000,00450.000,00
06.00.4121.002Φ.Μ.Υ. Αιρετών14.000,000,0014.000,00 
06.00.4122Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων    
06.00.4122.001Φόρος & χαρ/μο Δημάρχου Αντιδημάρχων2.500,00903,992.500,002.000,00
06.00.4123Φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ. επαγγελματιών κλπ    
06.00.4123.001Φόρος προμηθευτών εργολάβων & ελεύθερων επαγγελματιών150.000,00114.120,34150.000,00220.000,00
06.00.4124Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου    
06.00.4124.001Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (Χαρτόσημο)3.447,601,941,941.500,00
06.00.4124.002Λοιπές εισπράξεις υπερ τρίτων (ΟΓΑ)689,521.636,641.636,64300,00
06.00.4124.003Χαρτόσημο επί των εισπραττόμενων μισθωμάτων4.376,7113.384,4510.794,002.905,17
06.00.4124.004ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εισπραττόμενων μισθωμάτων875,37980,72427,18582,17
06.00.413ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ    
06.00.4131Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία    
06.00.4131.001Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 1.150.000,00827.902,861.150.000,001.420.000,00
06.00.4131.002Ετήσια εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ200.000,00151.906,45200.000,00260.000,00
06.00.4131.003Ετήσια εισφορά υπερ ΚΥΤ20.000,0010.348,6220.000,0020.000,00
06.00.4131.004Ετήσια εισφορά υπερ ΤΣΜΕΔΕ80.000,0039.252,2880.000,0080.000,00
06.00.4131.007Ετήσια εισφορά υπερ ταμείου Νομικών30.000,0024.986,9630.000,0025.000,00
06.00.4131.008Ασφαλιστικές εισφορές υπερ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων25.000,0011.861,7125.000,0044.000,00
06.00.4131.009Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ για τον τομέα ασφάλισης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 150.000,00110.915,81150.000,00185.000,00
06.00.4131.010Ετήσια εισφορά  υπερ ΤΠΔΥ για τον τομέα πρόνοιας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων120.000,0071.911,31120.000,00125.000,00
06.00.414ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ    
06.00.4141Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ    
06.00.4141.001Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του Τ.Π. & Δ120.000,0045.588,59120.000,00125.000,00
06.00.4142Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων    
06.00.4142.001Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων160.000,00104.520,35160.000,00150.000,00
06.00.4142.002Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων3.000,001.155,453.000,002.000,00
06.00.4142.003Εισπράξεις κρατήσεων υπερ Δημοσίου8.000,003.669,898.000,000,00
06.00.42ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ    
06.00.421ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ    
06.00.4211Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής    
06.00.4211.001Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους προς τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 3.000,00352,42352,421.000,00
06.00.4212Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής    
06.00.4212.001Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 6.000,000,006.000,006.000,00
06.00.4212.002Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Φιλ/φειας3.000,000,000,006.000,00
06.00.4212.003Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Χαλκηδόνας3.000,000,000,006.000,00
06.00.4213Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)    
06.00.4213.001Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)1.500,00383,33383,33 
06.00.4219Επιστροφή χρημάτων    
06.00.4219.001Επιστροφή εν γένει χρημάτων20.000,0045.387,42150.000,0050.000,00
06.00.4219.002Επιστροφή χρημάτων από κοινωφελή επιχείρηση για λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας0,000,000,0042.300,00
06.00.43Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα)    
06.00.431Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους    
06.00.4311ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)    
06.00.4311.001ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)354.320,00177.140,00354.320,00354.240,00
06.00.4319Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους    
06.00.4319.001Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για κάλυψη εισφορών (εργοδότη & ασφαλισμένου) προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (8μηνης σύμβασης)370.845,00150.593,96370.845,00321.861,00
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (4)3.803.554,202.431.632,003.927.260,514.370.688,34
      
06.00.5ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    
06.00.51ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    
06.00.511ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ    
06.00.5111Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών    
06.00.5111.001Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών1.489.063,721.489.114,291.489.063,72990.728,33
06.00.5113Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών    
06.00.5113.002Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά1.910.026,411.910.026,411.910.026,411.757.256,76
06.00.5113.003Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για λειτουργικές δαπάνες σχολείων104.243,40105.042,20104.243,40 
06.00.5113.004Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από προνοιακά επιδόματα4.613,274.935,214.613,2720.700,87
06.00.5119Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου    
06.00.5119.001Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου560.206,51559.135,27560.206,510,00
06.00.512ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ    
06.00.5121Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών    
06.00.5121.001Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα (ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)163,02163,02163,027.000,00
06.00.5121.003Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών5.934,555.934,555.934,55 
06.00.5121.004 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα έκτακτα ειδικευμένα έσοδα  για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών95.926,9277.798,2795.926,92700,00
06.00.5122Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτόςΠ.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες    
06.00.5122.002Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Προϊόν δανείου για απαλλοτριώσεις – Στρούγκα Κ.Α. εξόδου 30.7111.004)13.649,6813.649,6813.649,6813.649,68
06.00.5122.003Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες1.230.393,342.175.376,051.230.393,34886.956,39
06.00.5123Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών    
06.00.5123.002Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του ν.103/7522.566,2922.566,2922.566,2912.570,14
06.00.5123.003Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ειδικευμένα)0,00137.770,850,00121.749,11
06.00.5124Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)    
06.00.5124.002Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ειδικευμένα) [ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)0,000,000,00 
06.00.5124.003Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ειδικευμένων δαπανών [κέντρο κοινότητας)21.165,0433.340,2221.165,04 
06.00.5124.004Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανιδείκευτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών  [κοινωνικό παντοπωλείο-δομή σίτισης)1.795,013.729,561.795,01 
06.00.5124.005Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ & ΕΣΠΑ)0,000,000,00159.800,00
06.00.5129Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου    
06.00.5129.001Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου1.220.275,63142.339,791.220.275,63781.891,79
06.00.5129.002Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη της λειτουργίας εξεταστικών κέντρων στη 2η Σχολική επιτροπή798,800,00798,80 
      
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (5)6.680.821,596.680.921,666.680.821,594.753.003,07
      
      
 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ    
 ΤΑΚΤΙΚΑ (0)10.810.712,656.167.617,7010.440.100,8710.733.688,65
 ΕΚΤΑΚΤΑ (1)10.010.034,281.251.297,131.858.150,648.977.593,08
 Π.Ο.Ε. (2)1.112.771,351.959.650,911.190.420,071.132.080,35
 Π.Ο.Ε.-ΔΑΝΕΙΑ (3)5.663.778,585.627.459,75304.600,006.601.698,85
 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (4)3.803.554,202.431.632,003.927.260,514.370.688,34
 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (5)6.680.821,596.680.921,666.680.821,594.753.003,07
      
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σε  €:38.081.672,6524.118.579,1524.401.353,6836.568.752,34

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/19ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
02ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    
02.00ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
02.00.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.00.60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.00.603ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ    
02.00.6031Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.00.6031.002Αποδοχές Γενικού Γραμματέα23.333,0010.183,0023.333,0031.320,00
02.00.6031.003Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου15.894,909.135,0015.660,0086.814,00
02.00.6031.006Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου41.878,0028.618,0041.878,00 
02.00.6031.007Αμοιβές Νομικών με πάγια αντιμισθία82.824,0046.020,2468.292,1979.560,00
02.00.605ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
02.00.6053Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων     
02.00.6053.001Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.755,053.191,755.472,00653,07
02.00.6053.002Εισφορά του Δήμου υπέρ ΚΥΤ επί των αποδοχών του ειδικού συνεργάτη1.619,94904,541.551,00 
02.00.6053.003Εισφορά υπέρ του  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ επί των αποδοχών ειδικών συνεργατών0,000,000,002.700,00
02.00.6053.004Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥεπί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων972,00631,22972,001.020,00
02.00.6053.005Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων1.260,00837,681.260,005.328,00
02.00.6053.006Εργοδοτικές εισφορές υπέρ (Σύνταξης) υπαλλήλων ειδικών θέσεων3.156,022.478,903.156,0215.276,00
02.00.6053.007Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη)3.124,001.764,253.124,00 
02.00.6053.008Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ1.254,54642,351.254,54 
02.00.6053.009Έισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας Νομικών (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)4.872,002.480,003.600,00900,00
02.00.6053.019Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης των επι παγία αντιμισθία δικηγόρων 14.920,5010.265,9214.920,5010.800,00
02.00.6053.022Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Νομικών6.394,504.155,696.394,503.840,00
02.00.6053.023Εργοδοτική εισφορά υπέρ Πρόνοιας Νομικών1.109,40610,17888,00540,00
02.00.6056Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης    
02.00.6056.001Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης (υπέρ ΤΠΔΚΥ 0,75% τακτικών εσόδων προπροηγούμενου έτους)46.071,5820.726,8646.071,5856.737,18
02.00.607ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.00.6073Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια    
02.00.6073.001Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια2.500,00820,001.230,001.000,00
02.00.61ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    
02.00.611ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ    
02.00.6111Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων    
02.00.6111.001Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων2.000,00930,001.030,4812.000,00
02.00.6116Αμοιβές δικαστικών επιμελητών    
02.00.6116.001Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού6.000,001.004,402.778,343.000,00
02.00.6117Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία    
02.00.6117.001Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ. κλπ6.647,200,002.678,407.000,00
02.00.6117.003Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO5.000,000,00 5.000,00
02.00.6117.027Αμοιβή Υποθηκοφύλακα500,0050,0050,00200,00
02.00.612ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ    
02.00.6121Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173)    
02.00.6121.001Αντιμισθία αιρετών-Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου , Αντιδημάρχου , Προέδρου Δ.Σ.και συμπαραστατη δημότη159.620,0092.219,40159.620,00168.076,80
02.00.6126Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς    
02.00.6126.001Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών αιρετών39.080,0021.143,3939.080,0034.520,00
02.00.614ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    
02.00.6142Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου    
02.00.6142.001Έλεγχος ισολογισμού από ορκωτό λογιστή για τη χρήση του 201714.880,000,0014.880,000,00
02.00.6142.003Έλεγχος ισολογισμού από ορκωτό λογιστή για τη χρήση του 201814.880,000,000,0014.880,00
02.00.6142.004Σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (Π.Δ. 294/80, Ν. 1568/85 και Π.Δ. 95/99) 14.348,923.428,233.428,2319.649,49
02.00.6142.005Έλεγχος ισολογισμού από ορκωτό λογιστή για τη χρήση του 20190,000,000,0012.750,00
02.00.6142.006Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ),Σε διάφορες εγκαταστάσεις του Δήμου. Ως Ν.43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019).0,000,000,0010.000,00
02.00.615ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ    
02.00.6151Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων    
02.00.6151.001Δικαιώματα παρόχων ενέργειας από την είσπραξη ΤΑΠ11.000,006.073,9110.600,0010.100,00
02.00.6151.002Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ65.400,0035.826,2162.000,0065.000,00
02.00.6151.004Δικαιώματα παρόχων ενέργειας από την είσπραξη Δημοτικού φόρου13.218,407.833,1313.218,4013.020,00
02.00.6154Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης    
02.00.6154.001Δαπάνες από προμήθεια ΕΛΤΑ, τραπεζών κ.λ.π10.000,006.444,8010.000,0011.500,00
02.00.6154.002Προμήθεια τραπεζών από τη χρήση συστήματος pos5.000,002.238,095.000,005.000,00
02.00.616ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ    
02.00.6162Λοιπά έξοδα τρίτων    
02.00.6162.001Λοιπές προμήθειες τραπεζών200,000,000,0050,00
02.00.62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    
02.00.622ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
02.00.6221Ταχυδρομικά τέλη    
02.00.6221.001Ταχυδρομικά τέλη20.000,0014.627,3120.000,0015.000,00
02.00.6222Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού    
02.00.6222.001Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 32.000,0014.941,1725.000,0015.000,00
02.00.6223Κινητή Τηλεφωνία    
02.00.6223.001Κινητή τηλεφωνία3.000,00923,171.245,121.250,00
02.00.63ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ    
02.00.631ΦΟΡΟΙ     
02.00.6311Φόροι τόκων    
02.00.6311.001Φόροι τόκων25.000,008.990,6720.000,0011.000,00
02.00.633ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ    
02.00.6331Λοιποί φόροι και τέλη    
02.00.6331.002Ενιαίο τέλος κτηματογράφησης200,000,000,00200,00
02.00.6331.003Ενιαίος Φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων 5.500,000,005.500,004.200,00
02.00.6331.004Φόρος εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και έσοδα κεφαλαίων95.000,0021.161,9495.000,00110.000,00
02.00.6331.006Έκδοση δικαιολογητικών από Κτηματολόγια & Υποθηκοφυλάκεια700,0075,0075,00700,00
02.00.6331.007Ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ για ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών του Ν. 4495/17300,0030,0030,00500,00
02.00.64ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    
02.00.642ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    
02.00.6421Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών    
02.00.6421.001Οδοιπορικά έξοδα και αποζ/ση μετακινούμενων αιρετών (Δήμαρχος κ.λ.π.)5.500,005.496,105.496,101.000,00
02.00.643ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)    
02.00.6431Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου    
02.00.6431.001Έξοδα ενημέρωσης και προβολής εκδηλώσεων & λοιπών δραστηριοτήτων του Δήμου8.556,000,005.704,016.000,00
02.00.6431.003Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων – εκτυπώσεις (αφισσών, προσκλήσεων, φακέλλων κ.λ.π.)1.000,000,000,000,00
02.00.6431.011Εξοδα Γραφείου Τύπου – Επικοινωνίας350,000,00 0,00
02.00.644ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ    
02.00.6442Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων    
02.00.6442.002Διοργάνωση κύκλου φιλοσοφικών και πολιτιστικών σεμιναρίων9.840,009.840,009.840,000,00
02.00.6443Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών    
02.00.6443.001Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα)5.000,000,005.000,00100,00
02.00.6443.004Δαπάνες εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 1940   2.000,00
02.00.6443.005Δαπάνες εορτασμού 25ης Μαρτίου 1821   2.000,00
02.00.6443.006Δαπάνες εκδηλώσεων μνήμης μικρασιατικής καταστροφής, μνήμη επανάστασης 1821   100,00
02.00.6443.003Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (δαπάνες εορτασμού Πρωτομαγιάς)19.933,0019.933,0019.933,0020.000,00
02.00.645ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ    
02.00.6451Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα    
02.00.6451.001Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα4.389,601.302,001.537,605.620,00
02.00.6452Συνδρομές internet    
02.00.6452.001Ετήσια συνδρομή για την απόκτηση βιοβλιοθηκονομικού προγράμματος open ΑΒΕΚΤ για τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης620,000,000,00650,00
02.00.6453Λοιπές συνδρομές    
02.00.6453.001Ετήσια συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ 800,00800,00800,00800,00
02.00.6453.003Συμμετοχή στο δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ3.496,003.496,003.496,003.496,00
02.00.646ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ    
02.00.6462Δημοσίευση προκηρύξεων    
02.00.6462.001Δημοσίευση προκηρύξεων0,000,000,00100,00
02.00.6463Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων    
02.00.6463.004Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων5.000,001.967,883.816,355.000,00
02.00.649ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ    
02.00.6492Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων    
02.00.6492.001Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.σχολαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-προμ/των λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια χρέη)57.159,0033.021,7048.865,0610.000,00
02.00.6494Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών    
02.00.6494.001Συμβολαιογραφικά έξοδα 1.000,000,00221,961.000,00
02.00.6495Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως    
02.00.6495.001Δαπάνη για υπόθεση  ΒΑΛΚΑΤ Α.Ε.75.000,000,000,0075.000,00
02.00.6495.002Αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων 0,000,000,00 
02.00.6495.003Δαπάνες για τη σίτιση εφορευτικών επιτροπών κατά τη διενέργεια δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών5.000,004.998,584.998,580,00
02.00.6495.005Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως3.000,00606,201.000,003.000,00
02.00.6495.007Δαπάνες για τη σίτιση εφορευτικών επιτροπών κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών 1.425,600,00 0,00
02.00.6495.008Λοιπές δαπάνες «Βοήθεια στο σπίτι»0,000,000,005.134,20
02.00.65ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ    
02.00.651ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)    
02.00.6511Τόκοι δανείων εσωτερικού    
02.00.6511.001Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών103.269,7864.444,50103.269,7897.293,16
02.00.6516Χρεολύσια δανείων εσωτερικού    
02.00.6516.009Δάνειο από αναχρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων οφειλών138.991,2188.448,92138.991,21144.967,83
02.00.652ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)    
02.00.6521Τόκοι δανείων εσωτερικού    
02.00.6521.001Τόκοι δανείων εσωτερικού επενδυτικών αγαθών32.532,3719.945,6632.532,3731.001,37
02.00.6526Χρεολύσια δανείων εσωτερικού    
02.00.6526.006Δάνειο από αναχρηματοδότηση Επενδυτικών σκοπών35.598,5522.653,6135.598,5537.129,29
02.00.67ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ    
02.00.671ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    
02.00.6711Απόδοση σε σχολικές επιτροπές    
02.00.6711.001Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών370.116,27192.670,55370.116,27354.240,00
02.00.6711.014Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών εξεταστικών κέντρων διαγ. πρόσληψης.στη 2η Σχολική επιτροπή.798,80798,80798,80 
02.00.6715Επιχορήγηση Δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ    
02.00.6715.005Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου «Π.Π.Ι.Ε.Δ.» (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως)150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00
02.00.672ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ    
02.00.6722Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού    
02.00.6722.001Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού100,000,000,00100,00
02.00.6723Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54    
02.00.6723.001Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/5472.808,410,00 0,00
02.00.6726Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές    
02.00.6726.001Απόδοση στην ΕΥΔΑΠ ποσοστού 22% επί της δαπάνης κατασκευής έργων αποχέτευσης100,000,000,00100,00
02.00.6726.002Συμμετοχή του Δήμου στην Επιχορήγηση «ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ» (ως ΚΥΑ 5711/10.03.2017, ΦΕΚ 767 Β’)6.900,003.986,786.900,006.900,00
02.00.673ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ    
02.00.6731Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ    
02.00.6731.009‘Εκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές114.330,00114.330,00114.330,0050.000,00
02.00.6733Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες    
02.00.6733.002Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύναμους πολίτες500,00500,00500,003.000,00
02.00.6735Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία    
02.00.6735.001Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία6.000,005.500,005.500,0010.000,00
02.00.6736Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία    
02.00.6736.001Επιχορήγηση Πολτιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας1.000,000,00 10.000,00
02.00.6738Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)    
02.00.6738.001Χρηματοδότηση προς  κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου 618.000,00460.000,00618.000,00500.500,00
02.00.6738.002Χρηματοδότηση προς  κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου για λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας0,000,000,0099.500,00
02.00.6739Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους    
02.00.6739.002Αποζημίωση πλημμυροπαθών από τις πλημμύρες της 29ης  Ιουλίου 2018 – σεισμοπαθών 201913.524,4312.933,4313.504,14100,00
02.00.68ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    
02.00.682ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ    
02.00.6821Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης    
02.00.6821.001Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης1.000,000,00 500,00
02.00.6821.002Καταβολή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 3.600,003.050,003.600,003.000,00
02.00.6822Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης    
02.00.6822.001Πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 2.000,000,00138,002.000,00
02.00.6823Τόκοι υπερημερίας χρήσης    
02.00.6823.001Τόκοι υπερημερίας χρήσης59.602,1538.674,7245.961,0910.000,00
02.00.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.00.81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)    
02.00.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.00.8111Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    
02.00.8111.001Αμοιβές και έξοδα προσωπικού38.990,0524.381,3338.990,05
02.00.8111.002Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις0,000,000,007.575,00
02.00.8113Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων    
02.00.8113.001Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 99.519,0871.790,4974.553,1251.411,77
02.00.8116Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων    
02.00.8116.001Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων1.947,380,000,003.372,98
02.00.8117Λοιπά έξοδα    
02.00.8117.001Λοιπές  δαπάνες188.412,55167.261,37169.315,8819.096,67
02.00.82ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ    
02.00.821ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ    
02.00.8211Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης    
02.00.8211.001Απόδοση εισφοράς υπερ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης400.000,00274.242,94400.000,00470.000,00
02.00.822ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ    
02.00.8221Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων    
02.00.8221.001Απόδοση Φ.Μ.Υ.400.000,00259.749,24400.000,00450.000,00
02.00.8221.002Απόδοση Φ.Μ.Υ. Αιρετών14.000,000,0014.000,00 
02.00.8222Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων    
02.00.8222.001Απόδοση φόρου & χαρ/μου Δημάρχου και Αντιδημάρχων2.500,00903,992.500,002.000,00
02.00.8223Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ    
02.00.8223.001Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων & ελευθέρων επαγγελματιών150.000,00128.503,21150.000,00220.000,00
02.00.8224Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου    
02.00.8224.001Απόδοση εισπραττόμενων διαμέσου καταβολής χαρτοσήμου φόρων μισθωτών υπηρεσιών Ο.Γ.Α. κλπ.9.389,204.389,739.389,205.287,34
02.00.8224.002Απόδοση κρατήσεων υπερ Δημοσίου0,000,000,00 
02.00.823ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ    
02.00.8231Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία    
02.00.8231.001Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία και ΙΚΑ Δ.Χ1.150.000,00827.902,861.150.000,001.420.000,00
02.00.8231.002Απόδοση στο ΤΥΔΚΥ200.000,00151.906,45200.000,00260.000,00
02.00.8231.003Απόδοση στο ΚΥΤ20.000,0010.348,6220.000,0020.000,00
02.00.8231.004απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ80.000,0039.252,2880.000,0080.000,00
02.00.8231.006Απόδοση λοιπών ταμείων25.000,0011.861,7125.000,0025.000,00
02.00.8231.007Απόδοση ταμείου Νομικών30.000,0024.986,9630.000,0044.000,00
02.00.8231.009Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ για τον τομέα ασφάλισης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων150.000,00110.915,81150.000,00185.000,00
02.00.8231.010Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ για τον τομέα πρόνοιας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων120.000,0071.911,31120.000,00125.000,00
02.00.824ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ    
02.00.8241Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ    
02.00.8241.001Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ120.000,0045.582,11120.000,00125.000,00
02.00.8242Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων    
02.00.8242.001Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων168.000,00112.349,76168.000,00150.000,00
02.00.8242.002Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων3.000,001.323,353.000,002.000,00
02.00.825ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ    
02.00.8251Πάγια προκαταβολή    
02.00.8251.001Παγία Προκαταβολή.6.000,000,00 6.000,00
02.00.8251.002Παγία Προκαταβολή δημοτικής ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας3.000,000,00 6.000,00
02.00.8251.003Παγία Προκαταβολή δημοτικής ενότητας Νέας Χαλκηδόνας3.000,000,000,006.000,00
02.00.826ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ    
02.00.8261Λοιπές επιστροφές     
02.00.8261.001Διάφορες επιστροφές εσόδων 10.000,00744,40744,405.000,00
02.00.8261.003Επιστροφή προνoιακών επιδομάτων13.685,000,0013.685,0020.700,87
02.00.85ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ    
02.00.851ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ    
02.00.8511Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων    
02.00.8511.001Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 5.396.627,430,000,005.873.731,84
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (00)11.547.325,813.981.112,745.819.897,8212.079.592,86
      
      
02.10ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
02.10.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.10.60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.10.601ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    
02.10.6011Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.10.6011.001Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)887.836,17502.629,33887.836,17917.080,69
02.10.6012Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.10.6012.001Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.Δ.Υ. και Α.Χ.6.000,003.242,605.000,006.000,00
02.10.6012.002Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ληξιάρχου,γραμματέα Δ.Σ, γραμματέα Τ.Σ.8.404,202.697,805.600,007.000,00
02.10.6012.012Αποζημίωση εκλογικών συνεργείων της 7ης Ιουλίου  201911.700,000,0011.700,000,00
02.10.6012.013Αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων της 26ης Μαίου & της 2ης Ιουνίου 201928.600,000,0028.600,000,00
02.10.602ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
02.10.6021Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.10.6021.001Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου260.636,39147.325,32260.636,39259.922,21
02.10.6022Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.10.6022.001Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το προσωπικό ΙΔΑΧ3.350,00948,252.500,003.000,00
02.10.604ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ κ.λ.π.)    
02.10.6041Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.10.6041.001Αποζημίωση μαθητευόμενων των ΕΠΑΛ που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα μαθητείας9.600,003.598,399.600,0015.000,00
02.10.6041.004Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους εξάσκηση1.350,00880,401.350,002.112,96
02.10.6041.008Εισφορές Ι.Κ.Α. ασφαλισμένου του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (8μηνης διάρκειας)151.225,0071.389,55151.225,00126.786,00
02.10.605ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
02.10.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου    
02.10.6051.001Εισφορά υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού38.891,8322.292,9638.891,8340.899,26
02.10.6051.002Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων25.846,2914.187,7125.846,2924.459,30
02.10.6051.004Eισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων (Σύνταξη)23.698,6013.262,0423.698,6025.691,70
02.10.6051.007Εργοδοτικές εισφορές υπέρ  ΤΕΑΔΥ-ΒΑΡΕΑ μονίμων91,3152,2291,3197,22
02.10.6051.012Εργοδοτικές εισφορές υπέρ  Σύνταξη μονίμων Υπαλλήλων73.740,0641.391,0773.740,06100.603,41
02.10.6052Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου    
02.10.6052.001Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.)67.178,4737.186,0067.178,4765.471,68
02.10.6054Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού    
02.10.6054.001Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μαθητευόμενων των ΕΠΑΛ που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα μαθητείας4.800,002.467,284.800,0012.500,00
02.10.6054.004Εργοδοτικές εισφορές σποδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκηση50,0036,8050,00121,32
02.10.6054.006Εργοδοτικές εισφορές του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (8μηνης διάρκειας)219.620,00107.327,06219.620,00195.075,00
02.10.606ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.10.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)    
02.10.6063.002Λοιπές πρόσθετες παροχές – Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.4.004,100,001.377,002.409,16
02.10.6063.003Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων, μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της αποφ. 437268.000,000,000,005.642,19
02.10.61ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    
02.10.614ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    
02.10.6142Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου    
02.10.6142.002Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της λειτουργίας του κυκλώματος προμηθειών του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας16.120,0011.160,0011.160,000,00
02.10.6142.003Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και εσωτερικών δικλείδων για την παρακολούθηση της λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου Νεας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας0,000,000,0016.120,00
02.10.62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    
02.10.623ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ    
02.10.6235Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού    
02.10.6235.001Ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Συμβούλια5.691,601.897,201.897,205.691,60
02.10.625ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ    
02.10.6251Ασφάλιστρα ακινήτων    
02.10.6251.001Ασφάλιστρα κτιρίων κλπ. 9.000,000,008.500,009.000,00
02.10.6253Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων    
02.10.6253.001Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων2.500,000,001.270,612.500,00
02.10.626ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ    
02.10.6263Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων    
02.10.6263.001Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων1.000,00304,00924,001.000,00
02.10.6263.003Συντήρηση μοτοποδηλάτων του Δήμου1.000,000,00703,241.000,00
02.10.6265Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού    
02.10.6265.008Συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου 10.000,000,000,0012.000,00
02.10.6265.032Συντήρηση και επισκευή των fax των υπηρεσιών του Δήμου1.000,000,00592,72500,00
02.10.6265.034Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου25.500,000,0013.685,6910.000,00
02.10.6266Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού    
02.10.6266.002Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου μετάδοσης δεδομένων Η/Υ του Δήμου4.000,000,000,004.000,00
02.10.6266.005Συντήρηση προγραμμάτων (software)  Η/Υ του Δήμου 21.000,002.368,404.736,8019.000,00
02.10.6266.006Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού ιστοσελίδας του Δήμου2.000,000,000,002.000,00
02.10.627ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)    
02.10.6271Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.    
02.10.6271.001Ύδρευση (δημοτικών κτιρίων)15.000,003.444,006.257,0015.000,00
02.10.6271.003Ύδρευση (δημοτικών κτιρίων) (Ως ΚΥΑ 38560/26-09-2014 ΦΕΚ 2410/201416.941,369.882,4616.941,3616.941,36
02.10.6273Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες    
02.10.6273.001Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 40.000,0028.041,7732.525,7840.000,00
02.10.63ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ    
02.10.632ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    
02.10.6321Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων    
02.10.6321.001Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου600,0030,00600,00600,00
02.10.6323Λοιπά τέλη κυκλοφορίας    
02.10.6323.001Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων και ΚΤΕΟ,κάρτες καυσαερίων135,000,0065,00135,00
02.10.64ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    
02.10.646ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ    
02.10.6461Έξοδα δημισίευσης οικονομικών καταστάσεων    
02.10.6461.001Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων3.000,000,000,002.000,00
02.10.6462Δημοσίευση προκηρύξεων    
02.10.6462.001Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων15.000,001.213,961.500,0012.000,00
02.10.66ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    
02.10.661ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ    
02.10.6612Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων    
02.10.6612.001Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου13.000,000,000,005.000,00
02.10.6613Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολαπλών εκτυπώσεων    
02.10.6613.003Προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές του Δήμου7.000,000,000,004.500,00
02.10.6613.006Προμήθεια παρελκόμενων κλπ Η/Υ 2.000,000,000,002.000,00
02.10.6613.007Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού10.000,000,000,006.000,00
02.10.6614Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου    
02.10.6614.003Προμήθεια σφραγίδων κλπ2.000,000,000,00100,00
02.10.663ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    
02.10.6634Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού    
02.10.6634.001Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού9.000,000,000,008.000,00
02.10.664ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ    
02.10.6641Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων    
02.10.6641.001Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαιο)600,0098,77600,00600,00
02.10.6641.002Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων(βενζίνη)4.000,001.387,573.500,005.500,00
02.10.6641.003Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα200,00200,00200,00200,00
02.10.6643Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό    
02.10.6643.001Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση γραφείων15.000,008.520,088.520,0811.000,00
02.10.6643.004Φυσικό αέριο για το Δημαρχείο10.000,001.564,504.000,007.000,00
02.10.665ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
02.10.6654Προμήθεια λοιπού υλικού    
02.10.6654.001Έκτύπωση – αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π.500,000,000,00500,00
02.10.667ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
02.10.6673Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού    
02.10.6673.002Προμήθεια αναλωσίμων για τα FAX του Δήμου2.000,000,001.108,561.000,00
02.10.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.10.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.10.713ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.10.7134Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά    
02.10.7134.001Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου9.881,569.881,569.881,565.000,00
02.10.7134.002Προμήθεια εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου1.000,000,000,001.000,00
02.10.7134.003Προμήθεια προγράμματος παρακολούθησης προμηθειών του Δήμου2.400,000,000,000,00
02.10.7134.005Προμήθεια προγραμμάτων (software) για τις ανάγκες των Η/Υ του Δήμου 15.000,000,000,003.000,00
02.10.7134.007Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού για αναβάθμιση υποδομών τήρησης δεδομένων5.000,000,000,005.000,00
02.10.7134.009Εναρμόνιση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679)12.090,0012.090,0012.090,000,00
02.10.7134.010Προμήθεια  φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου1.000,000,001.000,000,00
02.10.7134.011Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου0,000,000,00100,00
02.10.7134.013Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού0,000,000,003.000,00
02.10.7135Λοιπός εξοπλισμός    
02.10.7135.001Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής άμυνας100,000,000,0050,00
02.10.7135.003Προμήθεια ηλεκτρονικής μηχανής προπληρωμής γραμματοσήμων0,000,000,003.000,00
02.10.7135.034Προμήθεια αυτόματων συρόμενων θυρών για Δημοτικά Κτίρια 0,000,000,000,00
02.10.73ΕΡΓΑ    
02.10.732ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.10.7326Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης    
02.10.7326.001Εγκατάσταση  οπτικής ίνας μεταξύ των Δημοτικών κτιρίων και υπηρεσίες δομημένης καλωδίωσης0,000,000,000,00
02.10.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.10.81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)    
02.10.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.10.8111Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    
02.10.8111.001Αμοιβές και έξοδα προσωπικού9.330,049.330,049.330,048.700,00
02.10.8111.002Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις35.086,9435.086,9435.086,9427.556,20
02.10.8113Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων    
02.10.8113.001Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 67.353,1658.290,1267.353,1683.054,24
02.10.8116Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων    
02.10.8116.001Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων21.179,1215.188,4321.179,1238.550,00
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (10)2.278.831,201.180.894,582.094.549,982.208.770,50
      
      
02.15ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    
02.15.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.15.60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.15.601ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    
02.15.6011Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.15.6011.001Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)880.112,19516.648,78880.112,19949.594,84
02.15.6012Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.15.6012.001Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές15.000,0010.332,7515.000,0015.000,00
02.15.6013Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75    
02.15.6013.001Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/7522.566,299.996,159.996,1512.570,14
02.15.602ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
02.15.6021Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.15.6021.001Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου206.444,30109.986,95206.444,30265.476,57
02.15.6022Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.15.6022.001Αποζημίωση υπερωριών  προσωπικού ΙΔΑΧ8.000,004.543,836.000,006.000,00
02.15.604ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)    
02.15.6041Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.15.6041.002Αποδοχές προσωπικού για την κάλυψη προγραμμάτων επιχορηγούμενων από Γ.Γ.Α.50.000,0035.819,8935.819,8926.000,00
02.15.6041.004Αποδοχές έκτακτου προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς 0,000,000,00 
02.15.6041.005Αποδοχές έκτακτου προσωπικού «Βοήθεια στο σπίτι»0,000,00 82.272,40
02.15.605ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
02.15.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου    
02.15.6051.001Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Δ.Υ.)57.359,1832.922,0757.359,1859.010,06
02.15.6051.002Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)35.362,0620.282,3735.362,0638.194,83
02.15.6051.005Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων14.910,388.299,2414.910,3815.371,24
02.15.6051.006Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων3.635,542.137,433.635,543.629,56
02.15.6051.007Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών τακτικών (μονίμων) υπαλλήλων 4.833,952.839,214.833,955.011,84
02.15.6051.012Εισφορές υπέρ Σύνταξης  μονίμων υπαλλήλων53.107,9930.447,1553.107,9977.904,91
02.15.6052Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου    
02.15.6052.001Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.)50.606,3227.619,3850.606,3260.156,31
02.15.6054Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού    
02.15.6054.001Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)13.000,008.945,288.945,283.800,00
02.15.6054.006Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)για το έκτακτο προσωπικό των παιδικών σταθμών0,000,000,00 
02.15.6054.007Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)για το έκτακτο προσωπικό «Βοήθεια στο σπίτι»0,000,000,0020.411,70
02.15.606ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.15.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)    
02.15.6063.001Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού – (Γάλα) 6.374,720,001.700,007.770,50
02.15.6063.003Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων, μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της αποφ. 437260,000,000,009.519,23
02.15.61ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    
02.15.611ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ    
02.15.6117Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία    
02.15.6117.004Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που αφορούν τον Πολιτισμό0,000,000,0015.000,00
02.15.6117.005Σύμβαση μίσθωσης έργου με Ιατρό 15.000,003.000,0015.000,0015.000,00
02.15.6117.010Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο φωτογραφίας και βίντεο  (Ανταποδοτικό)12.000,000,000,005.000,00
02.15.6117.011Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού (Ανταποδοτικό)13.770,00141,46141,465.000,00
02.15.6117.013Σύμβαση μίσθωσης έργου με δασκάλους εικαστικών (Ανταποδοτικό)33.120,009.723,4415.000,0010.000,00
02.15.6117.016Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με καθηγητή γλυπτικής0,000,000,005.000,00
02.15.6117.017Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο αγιογραφίας (Ανταποδοτικό)12.000,000,000,005.000,00
02.15.6117.018Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο αντισφαίρισης (Ανταποδοτικό)12.000,000,000,005.000,00
02.15.6117.019Σύμβαση μίσθωσης έργου με δασκάλους υποκριτικής (Ανταποδοτικό)24.000,000,000,005.000,00
02.15.6117.020Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο κλασικού χορού (Ανταποδοτικό)12.000,000,000,005.000,00
02.15.6117.021Σύμβαση μίσθωσης έργου με δάσκαλο ρομποτικής (Ανταποδοτικό)12.000,000,000,002.000,00
02.15.6117.022Σύμβαση μίσθωσης έργου με γλύπτη – κεραμίστα (Ανταποδοτικό)0,000,000,005.000,00
02.15.62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    
02.15.623ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ    
02.15.6232Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων    
02.15.6232.002Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική19.955,5211.640,7219.955,5219.955,52
02.15.6234Μισθώματα μεταφορικών μέσων    
02.15.6234.003Μίσθωση λεωφορείων για Θαλάσσια μπάνια απόρων5.952,000,00 5.000,00
02.15.6234.005Σύμβαση με τουριστικό πρακτορείο για τις ανάγκες της διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού29.487,200,0029.487,2033.000,00
02.15.6235Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού    
02.15.6235.001Ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών χορευτικού και εξαρτημάτων αυτών και άλλων ειδών ένδυσης 4.612,800,000,008.000,00
02.15.6235.002Ενοικίαση – μεταφορά – – τοποθέτηση καθισμάτων για τις Αθλητικές -πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου0,000,000,002.000,00
02.15.6235.003Ενοικίαση ηχητικού και φωτιστικού συστήματος για τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου0,000,000,002.000,00
02.15.6236Λοιπά μισθώματα    
02.15.6236.001Μίσθωση ασθενοφόρου και συνοδεία ιατρού για την αντιμετώπιση ατυχημάτων κατά την τέλεση των διαφόρων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων0,000,000,001.000,00
02.15.625ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ    
02.15.6253Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων    
02.15.6253.001Ασφάλιση τριών λεωφορείων για τη Δημοτική Συγκοινωνία4.000,000,002.226,274.000,00
02.15.6253.002Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων2.300,000,00742,112.300,00
02.15.626ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ    
02.15.6261Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου    
02.15.6261.001Ελαιοχρωματισμοί κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων25.930,5912.867,4525.857,0212.355,32
02.15.6261.002Κατασκευή μονώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων19.455,998.556,308.772,2910.683,70
02.15.6261.003Σφράγιση εισροών και διεισδύσεων νερού του υπογείου του 4ου Δημοτικού σχολείου1.900,000,00 1.900,00
02.15.6262Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)    
02.15.6262.004Συντήρηση παιδικών χαρών8.000,000,000,0024.800,00
02.15.6262.014Συντήρηση αποχετευτκού δικτύου παιδικών σταθμών0,000,000,00100,00
02.15.6262.023Υπηρεσία συντήρησης και αντικατάστασης αλεξικέραυνων σχολικών συγκροτημάτων24.337,260,000,0024.800,00
02.15.6263Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων    
02.15.6263.001Τακτική συντήρηση μεταφορικών μέσων Δημοτικής Συγκοινωνίας βάσει προγραμματικής Σύμβασης10.500,000,000,0010.500,00
02.15.6263.007Έκτακτη συντήρηση μεταφορικών μέσων Δημοτικής Συγκοινωνίας βάσει προγραμματικής Σύμβαση13.685,001.312,9612.326,2713.685,00
02.15.6264Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων    
02.15.6264.001Συντήρηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής0,000,000,003.000,00
02.15.6264.003Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπευτηρίου0,000,000,002.000,00
02.15.6264.004Συντήρηση αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων0,000,000,001.000,00
02.15.6265Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού    
02.15.6265.001Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών, κουρτινών, χαλιών κ.λ.π0,000,000,001.000,00
02.15.6265.004Συντήρηση, καθαρισμός στολών χορευτικού1.000,000,000,001.000,00
02.15.6265.005Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων παιδικών σταθμών0,000,000,00500,00
02.15.6265.006Συντήρηση εικαστικού εργαστηρίου0,000,000,001.000,00
02.15.6265.008Επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δημοτικού Γυμναστηρίου «Άτταλος»300,000,000,00300,00
02.15.6265.024Συντήρηση θερμαστρών προπανίου & υγραερίου200,000,000,00 
02.15.6265.025Συντήρηση, επισκευή, χόρδισμα μουσικών οργάνων0,000,000,002.000,00
02.15.6265.026Συντήρηση και επισκευή ξύλινων δαπέδων στο Δ.Φ.Χ0,000,000,00100,00
02.15.6266Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού    
02.15.6266.002Συντήρηση προγραμμάτων κοινωνικής υπηρεσίας για τα προνοιακά επιδόματα1.178,000,000,001.178,00
02.15.6266.003Συντήρηση προγράμματος Λογισμικού διαχείρησης παιδικών σταθμών998,200,00998,201.000,00
02.15.627ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)    
02.15.6271Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.    
02.15.6271.002Ύδρευση παιδικών σταθμών10.000,001.999,402.632,4010.000,00
02.15.6273Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες    
02.15.6273.001Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 30.000,0014.987,9318.311,4430.000,00
02.15.63ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ    
02.15.632ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    
02.15.6321Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων    
02.15.6321.001Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων500,000,00200,00500,00
02.15.6322Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων    
02.15.6322.001Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου2.000,000,001.500,002.000,00
02.15.6323Λοιπά τέλη κυκλοφορίας    
02.15.6323.001Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου288,000,00112,00200,00
02.15.64ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    
02.15.6412Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά    
02.15.6412.001Δαπάνες μεταφορών0,000,000,000,00
02.15.6422Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων    
02.15.6422.001Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων0,000,000,000,00
02.15.644ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ    
02.15.6443Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών    
02.15.6443.002Προμήθεια αναμνηστικών & επάθλων για τις εκδηλώσεις του Δήμου10.000,005.964,165.964,165.000,00
02.15.647ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ    
02.15.6471Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων    
02.15.6471.004Δαπάνες για τις εκδηλώσεις  παραδοσιακών χορών 18.200,000,0014.782,0010.000,00
02.15.6471.005Δαπάνες εκδηλώσεων παιδικών σταθμών2.500,000,000,002.500,00
02.15.6471.006Δαπάνες εκδηλώσεων Κ.Α.Π.Η.5.000,004.340,004.340,003.000,00
02.15.6471.008Πολιτιστικές Δράσεις στα πλαίσια των εορτών Χριστουγέννων & Νέου Έτους0,000,000,005.000,00
02.15.6471.009Δαπάνες Πασχαλινού Χωριού0,000,000,00100,00
02.15.6471.010Δαπάνες Φεστιβάλ Παιδιού και Νέων0,000,000,00100,00
02.15.6472Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων    
02.15.6472.001Συμμετοχή για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ8.805,003.271,924.513,548.805,00
02.15.6472.002Δαπάνες αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 48.592,0010.496,0019.220,0020.000,00
02.15.6473Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων    
02.15.6473.001Θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Δήμου Ν.Φιλ/φειας -Ν. Χαλκ/νας10.000,000,002.000,0010.000,00
02.15.6474Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων    
02.15.6474.001Δαπάνες για την δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων, αεροπανό κλπ Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας19.722,200,000,0010.000,00
02.15.648ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ    
02.15.6481Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων    
02.15.6481.002Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για την ανάπτυξη δομής συσσιτίων93.900,046.529,5031.072,76253.736,43
      
02.15.6481.004Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για τους παιδικούς σταθμούς 99.563,806.473,8125.000,00 
02.15.6482Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών    
02.15.6482.001Σύμβαση παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου22.498,350,00 22.498,35
02.15.66ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    
02.15.661ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ    
02.15.6611Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.    
02.15.6611.001Προμήθεια βιβλίων και εξοπλισμού για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη0,000,000,00100,00
02.15.6612Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων    
02.15.6612.001Προμήθεια γραφικής ύλης και εποπτικού υλικού3.000,000,000,004.000,00
02.15.6612.002Προμήθεια Ψυχομετρικών-διαγνωστικών εργαλείων (τέστ) για το κέντρο ψυχοκοινωνικής Στήριξης0,000,000,001.500,00
02.15.663ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    
02.15.6631Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού    
02.15.6631.001Προμήθεια υγεινομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου4.000,000,000,004.000,00
02.15.6634Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού    
02.15.6634.001Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού5.000,000,00 5.000,00
02.15.664ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ    
02.15.6641Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων    
02.15.6641.001Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (Πετρέλαιο) 50.025,00977,2712.000,0045.400,00
02.15.6641.002Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) 1.450,000,000,00600,00
02.15.665ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
02.15.6654Προμήθεια λοιπού υλικού    
02.15.6654.001Προμήθεια Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εργασιακών Ενδιαφερόντων για τους τελειόφοιτους γυμνασίου των σχολείων του δήμου0,000,000,005.000,00
02.15.667ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
02.15.6673Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού    
02.15.6673.008Προμήθεια αναλωσίμων για τα FAX του ΚΕΠ400,000,00400,00400,00
02.15.669ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    
02.15.6699Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων    
02.15.6699.001Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το εικαστικό εργαστήρι8.000,000,006.503,303.500,00
02.15.6699.002Προμήθεια αναλωσίμων ειδών φυσικοθεραπευτηρίου1.000,000,000,001.000,00
02.15.6699.003Προμήθεια τροφίμων και αναλωσίμων για τα ΚΑΠΗ 13.235,48887,762.060,000,00
02.15.6699.004Προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο170.825,7626.580,1552.344,440,00
02.15.6699.006Προμήθεια κλειδαριών, κλειδιών και λουκέτων για τα Δημοτικά κτίρια1.500,000,00966,82500,00
02.15.67ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ    
02.15.672ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ    
02.15.6721Εισοφρά υπέρ συνδέσμων    
02.15.6721.001Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνα – Πειραιά20.276,8314.483,4520.276,8320.276,83
02.15.674ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ    
02.15.6741Προνοιακά επιδόματα    
02.15.6741.012Επίδομα απροστάτευτων παιδιών3.659,530,000,00 
02.15.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.15.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.15.713ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.15.7131Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός    
02.15.7131.001Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α65.550,000,000,00 
02.15.7132Μεταφορικά μέσα    
02.15.7132.003Προμήθεια ΙΧ οχήματος για την Δ/νση  Κοινωνικής Πολιτικής0,000,000,000,00
02.15.7133Έπιπλα Σκεύη    
02.15.7133.001Προμήθεια εξοπλισμού Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ν Φιλαδέλφειας -Ν  Χαλκηδόνας1.000,000,000,001.000,00
02.15.7133.009Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών7.000,000,000,000,00
02.15.7134Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά    
02.15.7134.003Αγορά αδειών χρήσης εφαρμογής λογισμικού παρακολούθησης Παιδικών Σταθμών0,000,000,00100,00
02.15.7134.007Προμήθεια fax για το ΚΕΠ600,000,000,00 
02.15.7135Λοιπός εξοπλισμός    
02.15.7135.001Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής24.586,7224.586,7224.586,72 
02.15.7135.002Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρες-σχολεία0,000,000,000,00
02.15.7135.003Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών0,000,000,0015.000,00
02.15.7135.004Προμήθεια εξοπλισμού για την ιματιοθήκη του Δήμου για την φύλαξη παραδοσικών φορεσιών του χορευτικού0,000,000,00100,00
02.15.7135.007Προμήθεια Στολών Φιλαρμονικής Ορχήστρας και Ορχήστρας Νέων0,000,000,00100,00
02.15.7135.008Προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών χορευτικού και εξαρτημάτων αυτών & άλλων ειδών ένδυσης για το χορευτικό.0,000,000,00100,00
02.15.7135.025Προμήθεια οργάνων  γυμναστικής και αθλητικών υλικών3.000,000,000,0012.000,00
02.15.7135.029Προμήθεια εξοπλισμού εικαστικού εργαστηρίου5.000,000,002.492,40100,00
02.15.7135.031Προμήθεια Οργάνων Φιλαρμονικής Ορχήστρας και Ορχήστρας Νέων0,000,000,00100,00
02.15.7135.032Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών0,000,000,002.000,00
02.15.7135.033Προμήθεια ηχητικού συστήματος για το Δημοτικό Γυμναστήριο0,000,000,00100,00
02.15.7135.035Προμήθεια εξοπλισμού στάσεων Δημοτικής Συγκοινωνίας βάση προγραμματικής Σύμβασης  2.450,000,000,000,00
02.15.7135.036Εγκατάσταση και προμήθεια ασύρματου δικτύου Wi Fi μέσω του προγράμματος WiFi4EU0,000,000,0015.000,00
02.15.73ΕΡΓΑ    
02.15.731ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ    
02.15.7311Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ    
02.15.7311.001Κατεδάφιση κτηρίου Δεκελείας και Επταλόφου0,000,000,008.000,00
02.15.7311.003Δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων στον 1ο ΒΝΣ Νέας Φιλαδέλφειας και στον 1ο ΒΝΣ Νέας Χαλκηδόνας8.269,568.220,108.220,10 
02.15.7311.004Προσαρμογή λειτουργούντων βρεφικών, παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Νέα Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας200.000,000,000,00200.000,00
02.15.732ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.15.7326Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης    
02.15.7326.001Κατασκευή – Ανακατασκευή διαφόρων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου  Ν. Φιλαδέλφειας -Ν.  Χαλκηδόνας 529,540,000,00100,00
02.15.7326.003Ανακατασκευή βελτίωση ανοικτών γηπέδων74.000,000,0024.608,26100,00
02.15.7326.004Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πέταλο Νησίδας0,000,000,00100,00
02.15.7326.011Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ0,000,000,00100,00
02.15.733ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.15.7331Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως    
02.15.7331.001Ελαιοχρωματισμοί κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων74.000,000,000,00 
02.15.7331.002Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων100,000,000,000,00
02.15.7331.003Συντήρηση  & επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων87.590,560,000,00157.509,58
02.15.7331.006Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου 2ου ΚΠΑ5.216,080,000,005.216,08
02.15.7331.010Ασφαλης προσβαση μαθητων περιξ σχολικων συγκροτηματων δημου Φιλαδελφειας Χαλκηδονας5.896,115.896,115.896,11 
02.15.7336Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως    
02.15.7336.003Επισκευή προαύλιου χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας0,000,000,0090.000,00
02.15.74ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    
02.15.741ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
02.15.7411Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων    
02.15.7411.001Μελέτη στατικής επάρκειας παιδικών σταθμών2.770,702.637,882.637,88 
02.15.742ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    
02.15.7425Λοιπές ειδικές δαπάνες    
02.15.7425.002Πράξη εφαρμογής ΠΜΕ ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ8.338,420,000,0015.000,00
02.15.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.15.81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)    
02.15.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.15.8111Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    
02.15.8111.001Αμοιβές και έξοδα προσωπικού2.967,13937,182.967,138.126,38
02.15.8111.002Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις43.573,5943.560,9043.560,9018.212,74
02.15.8113Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων    
02.15.8113.001Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 88.076,3164.228,6873.228,68131.793,42
02.15.8116Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων    
02.15.8116.001Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων206.428,01150.564,56171.151,71187.502,52
02.15.812ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.15.8122Έργα    
02.15.8122.001Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων26.000,3526.000,3526.000,35 
02.15.8123Μελέτες  έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες     
02.15.8123.001Μελέτες  έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 12.965,3812.965,3812.965,38 
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)3.360.845,931.304.652,022.136.854,883.282.029,00
      
      
02.20ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ    
02.20.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.20.60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.20.601ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    
02.20.6011Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.20.6011.001Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)1.132.776,32573.223,23980.000,001.016.812,99
02.20.6011.002Αποδοχές για νυχτερινή εργασία (συμπλήρωση ωραρίου)16.000,001.241,675.000,0081.568,12
02.20.6012Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.20.6012.001Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. 105.488,6052.575,0595.000,00100.000,00
02.20.602ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
02.20.6021Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.20.6021.001Τακτικές αποδοχές Α.Χ  (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π.)123.046,3168.293,99123.046,31121.923,11
02.20.6022Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.20.6022.001Αποζημίωση υπερωριών  προσωπικού ΙΔΑΧ19.000,005.877,1019.000,0021.000,00
02.20.604ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)    
02.20.6041Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.20.6041.001Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων460.100,00108.462,90205.000,0040.000,00
02.20.6042Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.20.6042.001Αποζημίωση υπερωριών  προσωπικού ΙΔΟΧ34.000,009.848,4024.000,0020.000,00
02.20.605ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
02.20.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου    
02.20.6051.001Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.)77.064,7733.681,7960.000,0059.417,90
02.20.6051.002Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ50.336,6925.278,4444.000,0046.264,99
02.20.6051.003Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ24.307,9512.811,0522.000,0021.558,58
02.20.6051.004Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων3.625,661.973,423.625,663.502,51
02.20.6051.005Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Σύνταξης4.385,852.170,514.000,003.761,35
02.20.6051.006Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό1.151,53558,89958,10917,03
02.20.6051.007Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ1.497,10839,721.497,101.497,10
02.20.6051.009Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ)(νυχτερινών))600,000,000,00 
02.20.6051.010Εισφορές υπέρ Σύνταξης  μονίμων υπαλλήλων68.474,4636.803,6165.091,9087.135,36
02.20.6051.011Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων (νυχτερινών)2.220,000,000,00 
02.20.6051.013Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)(νυχτερινών)1.200,000,000,00 
02.20.6051.015Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Δ.Υ. (νυχτερινών)1.500,000,000,00 
02.20.6052Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου    
02.20.6052.001Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.)35.174,5119.320,3433.151,0634.442,31
02.20.6054Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού    
02.20.6054.001Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)128.100,0030.919,3170.000,0012.000,00
02.20.6056Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης    
02.20.6056.001Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης (0,75% επί των τακτικών εσόδων του προ-προηγούμενου έτους)31.773,1431.773,1431.773,1424.545,87
02.20.606ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.20.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)    
02.20.6063.001Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.40.538,050,0020.000,0020.227,10
02.20.6063.003Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.4372671.000,000,000,0063.665,93
02.20.6063.004Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου500,000,000,00500,00
02.20.61ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    
02.20.614ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    
02.20.6142Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου    
02.20.6142.001Μετεγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων24.304,0024.304,0024.304,00 
02.20.6142.002Υπηρεσίες διοίκησης/ανάπτυξης/κατάρτισης/αξιολόγησης/παρακολούθησης και εποπτείας διακρατικού έργου benefit as you save (bas)36.131,0823.222,4423.222,4412.908,64
02.20.6142.003Υπηρεσίες ελέγχου (audit) διακρατικού έργου benefit as you save (bas)4.200,000,000,004.200,00
02.20.6142.004Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας εγκαταστάσεων Δήμου11.866,8011.866,8011.866,80 
02.20.615ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ    
02.20.6151Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων    
02.20.6151.001Δικαιώματα παρόχων ενέργειας επί των  δημοτικών εσόδων115.000,0058.156,65100.000,00100.000,00
02.20.62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    
02.20.621ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    
02.20.6211Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος (παραγωγικής διαδικασίας) για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων     
02.20.6211.001Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων650.000,00323.770,83600.000,00640.000,00
02.20.623ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ    
02.20.6232Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων    
02.20.6232.001Μισθώματα κτιρίων για τις υπηρεσίες του Δήμου0,000,000,000,00
02.20.624ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING    
02.20.6243Leasing Μηχανημάτων    
02.20.6243.001Χρηματοδοτική μίσθωση  (Leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (απορριματοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π.)132.432,0044.144,00132.432,00132.432,00
02.20.625ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ    
02.20.6252Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων    
02.20.6252.001Ασφάλιστρα  μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας 41.000,000,0018.000,0025.000,00
02.20.6255Λοιπά ασφάλιστρα    
02.20.6255.001Ασφάλιση ζωής τεσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων3.300,000,003.300,003.300,00
02.20.626ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ    
02.20.6262Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)    
02.20.6262.006Συντήρηση σιδηροκατασκευών και αλουμινοκατασκευών5.000,000,000,00 
02.20.6262.007Συντήρηση-επισκευή διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων5.000,000,000,00 
02.20.6263Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων    
02.20.6263.001Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (λόγω εκτάκτων βλαβών) υπηρεσίας καθαριότητας104.000,0041.347,43104.000,00100.000,00
02.20.6263.003Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου5.000,000,000,005.000,00
02.20.6263.004Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχημάτων Δήμου1.000,000,000,001.000,00
02.20.6263.005Συντήρηση  επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών  ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου1.971,600,001.971,601.000,00
02.20.6263.008Δαπάνες πλυσίματος-γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας23.113,600,0022.473,6024.000,00
02.20.6263.011Tακτική Συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου125.563,2054.709,2372.665,1554.000,00
02.20.6264Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων    
02.20.6264.004Συντήρηση πλυστικών μηχανημάτων2.000,000,000,002.000,00
02.20.6264.007Συντήρηση  Σ.Μ.Α.11.000,000,00 24.000,00
02.20.6265Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού    
02.20.6265.001Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ500,000,000,000,00
02.20.6265.002Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόμωση αυτών1.000,000,000,002.000,00
02.20.6266Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού    
02.20.6266.001Συντήρηση λογισμικού G.I.S. και προγράμματος διαχείρισης στόλου οχημάτων500,000,000,00500,00
02.20.627ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)    
02.20.6277Δαπάνες συλλογης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών    
02.20.6277.001Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) μέσω συλλογικού συστήματος διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.44.800,000,0015.000,0044.800,00
02.20.6278Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 Ν 3731/2008)    
02.20.6278.001Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας εγκαταστάσεων Δήμου12.710,000,0012.710,00 
02.20.63ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ    
02.20.632ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    
02.20.6322Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων    
02.20.6322.001Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου5.000,004.530,825.000,007.000,00
02.20.6323Λοιπά τέλη κυκλοφορίας    
02.20.6323.001Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων 4.583,000,001.500,004.000,00
02.20.6323.002Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων καθαριότητας με τα στοιχεία του ενοποιημένου Δήμου2.000,00200,00200,002.000,00
02.20.6323.003Έξοδα διέλευσης απορριματοφόρων απο Αττική οδό4.500,000,000,004.500,00
02.20.64ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    
02.20.641ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    
02.20.6412Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά    
02.20.6412.001Δαπάνες μεταφορών οχημάτων13.000,002.765,202.765,205.976,00
02.20.642ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    
02.20.6422Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων    
02.20.6422.001Έξοδα μετακίνησης, οδοιπορικά και αποζημίωση για τις ανάγκες του διακρατικού έργου benefit as you save (bas)3.950,001.485,001.485,002.465,00
02.20.6422.002Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων550,0015,0015,00500,00
02.20.66ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    
02.20.661ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ    
02.20.6615Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις    
02.20.6615.001Προμήθεια φυλλαδίων με κανονισμό καθαριότητος1.000,000,000,001.000,00
02.20.663ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    
02.20.6631Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού    
02.20.6631.001Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου500,000,000,00500,00
02.20.6633Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)    
02.20.6633.001Προμήθεια χημικού υλικού για κάδους(απολυμαντικού υλικού,χημικού υγρού κλπ)2.500,001.774,441.774,445.000,00
02.20.6634Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού    
02.20.6634.001Προμήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας 21.500,000,000,0025.000,00
02.20.6635     
02.20.6635.002Προμήθεια συστήματος μίας χρήσης απόρριψης ακαθαρσιών σκύλων   5.000,00
02.20.664ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ    
02.20.6641Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων    
02.20.6641.001Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαια)192.000,0082.189,27155.000,00390.000,00
02.20.6641.002Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα8.000,000,007.500,008.000,00
02.20.6641.003Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνες)23.500,008.722,1120.000,0032.800,00
02.20.666ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ    
02.20.6662Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων    
02.20.6662.005Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων500,000,000,00 
02.20.6662.006Προμήθεια οικοδομικών υλικών    20.000,00
02.20.6662.011Προμήθεια μηχανισμών για συρόμενες πόρτες αμαξοστασίου4.000,000,004.000,00 
02.20.667ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
02.20.6672Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων    
02.20.6672.001Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (για έκτακτες βλάβες)του ΔΗΜΟΥ30.000,0015.374,4430.000,0030.000,00
02.20.6672.002Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων50.000,000,000,0050.000,00
02.20.6672.011Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων οχημάτων – μηχανημάτων έργου του ΔΗΜΟΥ για την τακτική συντήρησή τους25.900,600,000,0025.900,00
02.20.67ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ    
02.20.672ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ    
02.20.6721Εισοφρά υπέρ συνδέσμων    
02.20.6721.001Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/2010)800.000,00208.710,83701.124,84734.722,00
02.20.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.20.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.20.713ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.20.7131Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός    
02.20.7131.001Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 140.000,000,000,00140.000,00
02.20.7131.002Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή35.000,000,000,0035.000,00
02.20.7131.003Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος περιστρεφόμενου τυμπάνου 16ΚΜ 160.000,000,000,00160.000,00
02.20.7131.004Προμήθεια Τηλεσκοπικού καλαθοφόρου83.770,940,000,0083.770,94
02.20.7131.005Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος περιστρεφόμενου τυμπάνου 16ΚΜ με σύστημα πλύσης κάδων200.000,000,000,00200.000,00
02.20.7131.006Προμήθεια αναβατόριου0,000,000,00 
02.20.7131.007Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου (2 Κ.Μ.)0,000,000,00150.000,00
02.20.7131.008Προμήθεια 2 (δύο) επιβατικών αυτοκινήτων0,000,000,0035.000,00
02.20.7132Μεταφορικά μέσα    
02.20.7132.003Προμήθεια 2 (δύο) ημιφορτηγών κλειστού τύπου (minivan)38.000,000,000,0038.000,00
02.20.7134Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά    
02.20.7134.001Προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης αιτημάτων δημοτών αναφορικά με την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό0,000,000,0012.500,00
02.20.7134.002Προμήθεια ολοκληρωμένου πακέτου λογισμικού Διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου20.500,000,000,0020.500,00
02.20.7135Λοιπός εξοπλισμός    
02.20.7135.001Προμήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας4.500,000,000,002.500,00
02.20.7135.004Προμήθεια πλαστικών  κυλιόμενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt0,000,000,0060.000,00
02.20.7135.011Προμήθεια φωτιστικών LED για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού0,000,000,00100,00
02.20.7135.018Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού43.190,250,000,00200.000,00
02.20.7135.020Προμήθεια συσκευών GPS για τα οχήματα του Δήμου500,000,000,00500,00
02.20.7135.021Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχημάτων1.000,000,000,001.000,00
02.20.7135.022Προμήθεια κοντέϊνερ/κάδων απορριμμάτων και υλικού προώθησης της ανακύκλωσης για την εφαρμογή του διακρατικού έργου benefit as you save (bas)87.140,000,000,0087.140,00
02.20.7135.023Προμήθεια υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων0,000,000,0024.200,00
02.20.7135.024Προμήθεια ISOBOX για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας17.880,8017.880,8017.880,8010.000,00
02.20.7135.025Προμήθεια και τοποθέτηση λαμαρινών σαφαλείας για το αμαξοστάσιο της Δ/νσης καθαριότητας24.552,0024.552,0024.552,00 
02.20.7135.026Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος συναγερμού σε αμαξοστάσιο11.000,000,000,00 
02.20.7135.027Προμήθεια ρολογιού παρουσίας προσωπικού σε αμαξοστάσιο420,000,000,00 
02.20.7413Λοιπές μελέτες    
02.20.7413.001Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης/αυτοματοποίησης συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας0,000,000,0024.800,00
02.20.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.20.81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)    
02.20.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.20.8111Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    
02.20.8111.001Αμοιβές και έξοδα προσωπικού31.221,8131.221,8131.177,5351.754,50
02.20.8111.002Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις98.840,7194.927,6794.927,6720.539,60
02.20.8113Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων    
02.20.8113.001Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 40.957,3032.692,8132.692,8120.000,00
02.20.8116Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων    
02.20.8116.001Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων113.912,64113.587,24113.587,24105.190,25
02.20.85ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ    
02.20.851ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ    
02.20.8511Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων    
02.20.8511.001Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (ανταποδοτικά)115.764,390,000,00545.960,05
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)6.256.387,662.237.803,384.194.271,396.339.699,23
      
      
02.25ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
02.25.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.25.62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    
02.25.626ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ    
02.25.6262Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)    
02.25.6262.001Συντήρηση-καθαρισμός φρεατίων10.000,000,009.990,007.000,00
02.25.6262.002Επισκευή-αντικατάσταση σχαρών ομβρίων10.000,000,000,003.500,00
02.25.6262.004Αντλήσεις λυμάτων και ομβρίων σε δημοτικά κτίρια (λόγω αποφράξεων, εισόδου ομβρίων κτλ)10.000,000,000,003.500,00
02.25.6262.005Εργασίες πρόληψης ζημιών από θεομηνίες10.000,000,000,005.970,00
02.25.6262.006Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες0,000,000,000,00
02.25.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.25.73ΕΡΓΑ    
02.25.731ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ    
02.25.7312Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης    
02.25.7312.001Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου24.800,000,000,0024.800,00
02.25.7312.002Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων (Τεχν.Προγρ. Κατηγορία Α΄α/α 5 και Δ’ α/α 3)7.122,890,000,0024.800,00
02.25.7312.006Ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης-ομβρίων λόγω βλαβών  (Τεχν. Προγρ. Κατηγορία Δ΄ α/α 1)10.000,000,000,0010.000,00
02.25.7312.007Επέκταση κεντρικών αγωγών αποχέτευσης  ακαθάρτων (Τεχν.προγρ.κατ. Δ α/α 3)20.000,000,000,0050.000,00
02.25.74ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    
02.25.741ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
02.25.7412Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)    
02.25.7412.002Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας0,000,000,0050.000,00
02.25.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.25.81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)    
02.25.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.25.8113Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων    
02.25.8113.001Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 15.124,7415.124,7415.124,7419.673,80
02.25.8122.001Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων0,000,000,007.122,89
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)117.047,6315.124,7425.114,74206.366,69
      
      
02.30ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
02.30.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.30.60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.30.601ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    
02.30.6011Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.30.6011.001Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)364.581,88205.819,32364.581,88357.655,96
02.30.6012Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ.    
02.30.6012.001Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ.5.000,002.611,005.000,005.000,00
02.30.602ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
02.30.6021Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.30.6021.001Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.)83.088,1847.332,6283.088,1884.717,36
02.30.6022Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.30.6022.001Αποζημίωση υπερωριών  προσωπικού ΙΔΑΧ4.000,002.334,604.000,004.000,00
02.30.605ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
02.30.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου    
02.30.6051.001Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για μονίμους υπαλλήλους Δ.Υ.9.617,345.213,999.617,349.597,12
02.30.6051.002Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)7.004,323.881,197.004,326.461,51
02.30.6051.003Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ)5.653,413.089,605.653,414.897,15
02.30.6051.004Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων97,1955,5997,1999,09
02.30.6051.005Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων28.723,2414.950,0928.723,2425.713,67
02.30.6051.006Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Επικουρικό μονίμων υπαλλήλων4.985,232.533,684.985,234.101,43
02.30.6051.007Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ μονίμων υπαλλήλων8.772,295.016,838.772,298.944,29
02.30.6051.010Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξη μονίμων υπαλλήλων9.692,864.971,669.692,8611.219,52
02.30.6052Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου    
02.30.6052.001Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Α.Χ.)22.906,0013.010,9122.906,0023.192,12
02.30.606ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.30.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)    
02.30.6063.004Προμήθεια γάλακτος (βάσει Σ.Σ.Ε)19.655,120,005.276,009.488,38
02.30.6063.005Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.437265.000,000,000,0018.301,28
02.30.61ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    
02.30.611ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ    
02.30.6117Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία    
02.30.6117.016Αμοιβές μηχανικών ελεγκτών δόμησης για το έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης1.000,000,000,001.000,00
02.30.6117.019Δαπάνη για την έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων1.000,000,000,001.000,00
02.30.614ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    
02.30.6142Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου    
02.30.6142.001Εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης λειτουργίας παιδικών χαρών0,000,000,0010.000,00
02.30.6142.003Λήψη μέτρων ασφαλείας – Αναγκαστική άρση του κινδύνου – Παρέμβαση του Δήμου σε επικίνδυνα κτίρια εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαληδόνας5.000,000,000,005.000,00
02.30.6142.008Παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών  με σκοπό τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών, την ανάπτυξη ολοκλ. μεθοδολογίας & την πιστοποίηση τήρησης Ευρ. Οδηγιών ELTIS στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου ΝΦΝΧ24.800,000,006.200,0018.400,00
02.30.6142.009Παροχή υπηρεσιών για Α) ανάπτυξη γεωχωρικής εφαρμογής πληθοπορισμού & πύλης δεδομένων για τη διοργάνωση της δημ. διαβ/σης & την εφαρμογή πρακτικών συμ/κού σχεδιασμού Β) σχεδιασμό εντύπου & ψηφιακού υλικού προώθησης & επικοινωνίας ΣΒΑΚ15.200,000,000,0015.200,00
02.30.6142.010Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη σύνταξη φακέλλων υποβολής αιτημάτων χρηματόδοτησης του ΕΣΠΑ για τον Α.Π. 04 που αφορά στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του20.000,000,000,000,00
02.30.6142.011Αμοιβή Συμβούλου υποστήριξης για την εκπόνηση γενικού σχεδίου αποτύπωσης και ανάδειξης προτάσεων ανάπτυξης έργων στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας  Νέας Χαλκηδόνας .6.500,000,000,00100,00
02.30.62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    
02.30.624ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING    
02.30.6243Leasing Μηχανημάτων    
02.30.6243.001Χρηματοδοτική μίσθωση  (Leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (ημιφορτηγά κ.λ.π.)38.688,0012.896,0038.688,0038.688,00
02.30.625ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ    
02.30.6253Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων    
02.30.6253.001Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων3.800,000,00749,183.800,00
02.30.626ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ    
02.30.6261Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου    
02.30.6261.001Συντήρηση Η/Ζ Δημοτικών κτιρίων 0,000,000,006.800,00
02.30.6261.002Συντήρηση αιθρίων δημοτικών κτιρίων0,000,000,001.000,00
02.30.6261.003Συντήρηση Υ/Σ Δήμου0,000,000,008.300,00
02.30.6261.004Εργασίες συντήρησης μόνωσης-κεραμοσκεπών κτιρίων εντός άλσους0,000,000,000,00
02.30.6261.014Συντήρηση αλουμινίων δημοτικών κτιρίων0,000,000,001.000,00
02.30.6262Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)    
02.30.6262.001Συντήρηση – επισκευή – τοποθετηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων10.000,000,000,002.000,00
02.30.6262.002Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου22.397,683.943,208.593,2023.000,00
02.30.6262.043Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης,συστήματος προληπτικής πυρ/σίας & άρδευσης Άλσους 74.400,000,0016.740,0050.000,00
02.30.6262.044Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων 5.000,000,000,005.000,00
02.30.6262.045Συντήρηση  συστήματων ψύξης – θέρμανσης δημοτικών κτιρίων 20.000,001.290,841.290,8420.000,00
02.30.6262.046Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημοτικών κτιρίων8.565,160,002.380,807.000,00
02.30.6262.047Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης  Δημοτικών κτιρίων 8.091,68833,283.003,288.765,69
02.30.6262.048Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων12.000,00706,802.287,8012.000,00
02.30.6262.053Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών  δημοτικών κτιρίων6.298,420,004.332,566.500,00
02.30.6262.055Συντήρηση αναβάθμιση προγράμματος παρακολούθησης συστήματος ψύξης-θέρμανσης δημοτικού κτιρίουΑχαρνών 464500,000,000,00500,00
02.30.6262.056Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου11.528,800,008.915,6010.000,00
02.30.6262.059Συντήρηση UPS4.442,000,003.977,004.000,00
02.30.6264Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων    
02.30.6264.003Συντήρηση εργαλείων μηχανημάτων Δ.Τ.Υ.1.000,000,000,002.500,00
02.30.6265Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού    
02.30.6265.002Συντήρηση σχεδιαστικού και τοπογραφικού εξοπλισμού1.000,000,000,00 
02.30.6266Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού    
02.30.6266.001Συντήρηση εξειδικευμένου προγράμματος Η/Μ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών0,000,000,001.000,00
02.30.6266.002Συντήρηση πακέτου λογισμικού σύνταξης προϋπολογισμών, μελετών, κοστολόγησης και τευχών δημοπράτησης1.000,000,000,001.000,00
02.30.627ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)    
02.30.6273Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες    
02.30.6273.001Δαπάνες σύνδεσης κτιρίων με το φυσικό αέριο2.000,000,000,002.000,00
02.30.6279Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άρδευση , φωτισμό, καθαριότητα    
02.30.6279.002Δαπάνη σύνδεσης κτιρίων του Δήμου με ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ (νέες παροχές και τροποποιήσεις)15.000,000,000,002.000,00
02.30.6279.005Καθαίρεση και απομάκρυνση Τσιμεντοϊστων Η/φωτισμού1.900,000,001.861,590,00
02.30.64ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    
02.30.642ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    
02.30.6422Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων    
02.30.6422.001Χιλιομετρική Αποζημίωση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα0,000,000,00500,00
02.30.66ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    
02.30.661ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ    
02.30.6615Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις    
02.30.6615.001Εκτύπωση – αναπαραγωγή – ψηφιοποίηση εντύπων, σχεδίων κ.λ.π.2.691,970,001.267,102.700,00
02.30.664ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ    
02.30.6641Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων    
02.30.6641.002Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων 800,0077,2877,28800,00
02.30.6641.004Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη)3.800,002.198,453.340,007.300,00
02.30.6641.005Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαιο)0,000,000,003.000,00
02.30.6644Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες    
02.30.6644.001Προμήθεια πετρελαίου για τα Η/Ζ του Δήμου1.000,000,000,001.000,00
02.30.665ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
02.30.6651Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων    
02.30.6651.001Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων0,000,000,001.000,00
02.30.6654Προμήθεια λοιπού υλικού    
02.30.6654.001Προμήθεια υλικών για την λήψη μέτρων ασφαλείας7.000,006.699,976.699,977.000,00
02.30.666ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ    
02.30.6661Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων    
02.30.6661.001Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας κτιρίων του Δήμου (για νέες εγκαταστάσεις ή για αναβαθμίσεις, βελτιώσεις υφισταμένων)15.000,000,000,005.000,00
02.30.6661.002Προμήθεια υλικών περίφραξης για διάφορες περιοχές του Δήμου.10.000,000,000,005.000,00
02.30.6661.003Προμήθεια υαλοπινάκων για τα κτίρια του Δήμου1.000,000,000,001.000,00
02.30.6661.004Προμήθεια μεμβρανών ηλιοπροστασίας για τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων 0,000,000,00100,00
02.30.6662Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων    
02.30.6662.001Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση μόνιμων και ημιμόνιμων εγκαταστάσεων του δήμου81.251,4442.952,9142.952,9190.000,00
02.30.6662.002Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – εξαρτηματων για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου3.000,000,000,001.000,00
02.30.6662.004Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση δικτύων υποδομών δημοτικών κτιρίων1.000,000,000,001.000,00
02.30.6662.042Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων οδών7.000,000,000,007.000,00
02.30.6662.043Προμήθεια ακρυλικών & πλαστικών χρωμάτων30.027,6310.323,9910.323,9920.000,00
02.30.6662.047Προμήθεια υλικών σιδήρου ( δομικό πλέγμα, stiii κλπ )12.692,411.782,811.782,8110.000,00
02.30.6662.048Προμήθεια ασφαλτικού υλικού6.850,786.850,786.850,7824.800,00
02.30.6662.050Προμήθεια υλικών σήμανσης για οδούς0,000,000,001.000,00
02.30.6662.052Προμήθεια ξυλείας (ξύλα για πάγκους πέργκολες κ.λ.π.)17.520,330,000,0015.000,00
02.30.667ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
02.30.6673Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού    
02.30.6673.001 Προμήθεια ανταλλακτικών – εξαρτημάτων για τηλεφωνικά κέντρα2.000,000,000,00100,00
02.30.6673.002Προμήθεια ανταλλακτικών – εξαρτημάτων ανελκυστήρων3.000,000,000,002.000,00
02.30.6673.003Προμήθεια ανταλλακτικών – εξαρτημάτων για Υ/Σ3.000,000,000,002.000,00
02.30.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.30.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.30.711ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ    
02.30.7111Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων    
02.30.7111.004Απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης κτισμάτων στο Ο. Τ. 74 – ακίνητο επί των οδών Δεκελείας 116 και Επταλόφου (πρώην «Στρούγκα»)13.649,680,000,0013.649,68
02.30.713ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.30.7131Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός    
02.30.7131.004Προμήθεια αντλιών, ανταλλακτικών – εξαρτημάτων για τα αντλιοστάσια του Δήμου3.000,000,000,006.000,00
02.30.7131.022Προμήθεια αντλιών , ανταλλακτικών – εξαρτημάτων για τα συντριβάνια7.010,000,000,006.000,00
02.30.7134Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά    
02.30.7134.001Ανάκτηση και αναδιάρθρωση αρχείων προγραμμάτων ERGOWIN321.000,000,000,001.000,00
02.30.7134.002Προμήθεια εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού προγράμματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών7.990,000,000,000,00
02.30.7135Λοιπός εξοπλισμός    
02.30.7135.003Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων16.700,320,000,002.000,00
02.30.7135.006Προμήθεια στύλων για σήματα τροχαίας1.000,000,000,001.000,00
02.30.7135.020Προμήθεια τηλεφωνικών  κέντρων0,000,000,000,00
02.30.7135.021Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας για οδούς του Δήμου2.000,000,000,001.000,00
02.30.7135.022Προμήθεια προστατευτικών μπαρών για εισόδους κοινόχρηστων χώρων0,000,000,002.000,00
02.30.7135.023Προμήθεια για την επέκταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας Τεχν. Συνεργείου0,000,000,00100,00
02.30.7135.036Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων ανταλλακτικών – εξαρτημάτων για συστήματα θέρμανσης – κλιματισμού10.000,000,000,001.000,00
02.30.7135.037Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκ/κών συστημάτων συναγερμών σε διάφορα κτίρια του Δήμου3.000,000,000,00100,00
02.30.7135.038Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών 500,000,000,00100,00
02.30.73ΕΡΓΑ    
02.30.731ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ    
02.30.7311Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ    
02.30.7311.001Κατασκευή κτιρίου πρώην «Κενταύρου»100,000,000,00100,00
02.30.7311.002Αποπεράτωση κατασκευής διατηρητέου Δημοτικού κτιρίου Μαραθώνος & Κρήτης (τέως οικία Σοβατζόγλου)  (Τεχν. Προγρ. Κατηγορία Β΄α/α 2)0,000,000,00100,00
02.30.7311.004Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας200.000,000,000,00200.000,00
02.30.7311.006Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων0,000,000,00100,00
02.30.7311.007Κατεδαφίσεις λοιπών κτηρίων – κατασκευών0,000,000,00100,00
02.30.732ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.30.7322Πλατείες πάρκα παιδότοποι    
02.30.7322.003Ανάπλαση διαφόρων πλατειών-πάρκων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας74.000,000,0011.007,7834.943,22
02.30.7322.004Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (Κ.Χ. Τουραλί – Πλ. Αγ. Μαρίνας)450.000,000,000,00188.444,50
02.30.7323Οδοί – οδοστρώματα    
02.30.7323.016Κατασκευή θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Τεχνικό Πρόγραμμα Κατηγορία Δ’ α/α 6)513,490,000,00 
02.30.7323.018Συντήρηση οδοποιίας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος337.661,36192.335,94337.661,36 
02.30.7324Πεζοδρόμια    
02.30.7324.001Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας100,000,000,0074.400,00
02.30.7324.002Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων  πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας74.000,000,000,0056.930,86
02.30.7326Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης    
02.30.7326.004Κατασκευή συνοδών έργων γηπέδου ΑΕΚ0,000,000,00100,00
02.30.733ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.30.7331Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως    
02.30.7331.006Συντήρηση Η/Ζ Δημοτικών κτιρίων 6.209,920,000,00800,00
02.30.7331.007Συντήρηση Υ/Σ Δήμου10.542,365.586,205.586,201.700,00
02.30.7331.008Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων0,000,000,0010.000,00
02.30.7332Πλατείες – πάρκα – Παιδότοποι    
02.30.7332.001Διαμορφώσεις πλατειών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας100,000,000,00100,00
02.30.7332.002Εργασίες αποκατάστασης περιζωμάτων δέντρων και φρεατίων των δικτύων Κ.Ο.0,000,000,005.000,00
02.30.7332.005Συντήρηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων100,000,000,00100,00
02.30.7332.009Αναπλαση παιδικων χαρων Δήμου Ν. Φιλαδελφειας – Ν. Χαλκηδονας202.000,010,000,0088.488,62
02.30.7333Οδοί – οδοστρώματα    
02.30.7333.001Διάνοιξη και διαμόρφωση οδού Λάρνακος και περιβάλλοντος χώρου0,000,000,000,00
02.30.7333.024Συντήρηση Οδοποιίας Δημοτικών οδών Δήμου Ν. Φιλαδέλφεια – Ν. Χαλκηδόνας374.000,000,000,00354.539,97
02.30.7334Πεζοδρόμια    
02.30.7334.001Διαπλάτυνση και διαμόρφωση πεζοδρομίων100,000,000,00 
02.30.7334.002Ανακατασκευή πεζοδρομίου Λεωφόρου Δεκελείας0,000,000,00100,00
02.30.74ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    
02.30.741ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
02.30.7411Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων    
02.30.7411.001Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας0,000,000,0060.000,00
02.30.7411.002Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για το βρεφονηπιακό σταθμό στο ΟΤ 167 (Τεχν. προγ.κατ. Ζ΄α/α1)14.706,9814.706,3214.706,32 
02.30.7411.006Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων 100,000,000,000,00
02.30.7411.007Μελέτη για την κατασκευή υπόγειου parking στο τρίγωνο Μικρασιατών Δεκελείας, Πίνδου και Αφών Γεωργιάδη0,000,000,00100,00
02.30.7411.022Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων και περιβαλλοντική αδειοδότηση  δημοτικού κοιμητηρίου 0,000,000,000,00
02.30.7412Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)    
02.30.7412.001Εκπόνηση μελέτης  για την ανάλυση των κυκλοφοριακών συνθηκών και επιπτώσεων και τη διαμόρφωση επεμβάσεων σε επιλεγμένες θέσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας0,000,000,000,00
02.30.742ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    
02.30.7425.001Επικαιροποίηση μελέτης πολεοδόμησης οικοδομικών τετραγώνων μεταξύ της οδού Δωδεκανήσου και της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στη δημοτική ενότητα Νέας Χαλκηδόνας0,000,000,00100,00
02.30.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.30.81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)    
02.30.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.30.8111Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    
02.30.8111.001Αμοιβές και έξοδα προσωπικού6.577,726.577,726.577,7212.000,00
02.30.8111.002Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις17.246,2317.244,9817.244,985.168,40
02.30.8113Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων    
02.30.8113.001Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 60.363,1838.211,9460.363,1880.530,28
02.30.8116Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων    
02.30.8116.001Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη)108.706,57108.706,57108.706,577.423,84
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)3.111.501,18784.747,061.293.566,742.264.561,94
      
      
02.35ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    
02.35.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.35.60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.35.601ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    
02.35.6011Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.35.6011.001Αποδοχές Μονίμων Τακτικών Υπαλλήλων Δ.Υ. (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)512.034,31291.233,94512.034,31516.343,03
02.35.6012Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες) και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.35.6012.001Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ.30.500,0016.036,3325.000,0015.000,00
02.35.602ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
02.35.6021Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.35.6021.001Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)29.218,3517.059,8429.218,3529.791,26
02.35.6022Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.35.6022.001Αποζημίωση υπερωριών  προσωπικού ΙΔΑΧ1.500,00789,561.300,00800,00
02.35.604ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)    
02.35.6041Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.35.6041.003Αποδοχές εκτάκτων (ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ)33.248,005.598,6027.764,8027.764,80
02.35.6042Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.35.6042.001Αποζημίωση υπερωριών  προσωπικού ΙΔΟΧ5.000,00326,822.578,262.000,00
02.35.6042.002Αποδοχές για νυχτερινή εργασία (συμπλήρωση ωραρίου)υπαλλήλων Ο.Χ.2.000,00486,571.956,942.000,00
02.35.605ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
02.35.6051Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου    
02.35.6051.001Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)22.501,5012.810,2122.501,5022.486,20
02.35.6051.002Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ  ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ10.313,055.797,8510.313,059.892,90
02.35.6051.003Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Δ.Υ.)34.348,3119.640,1734.348,3133.984,94
02.35.6051.004Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ218,24128,44218,24228,13
02.35.6051.010Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξη μονίμων υπαλλήλων29.437,4016.911,8229.437,4040.510,08
02.35.6052Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου    
02.35.6052.001Εργοδοτικές Εισφορές  ΙΚΑ ΤΕΑΜ (Α.Χ)7.342,094.263,007.342,096.756,49
02.35.6054Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού    
02.35.6054.003Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ (ΤΡΙΜΗΝΑ)8.971,001.480,697.310,098.000,00
02.35.6054.005Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ (νυχτερινών) εκτάκτων υπαλλήλων (Ο.Χ.) 600,000,000,00 
02.35.606ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.35.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)    
02.35.6063.002Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε.24.996,040,007.000,0011.711,44
02.35.6063.005Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.4372620.000,000,000,0030.000,00
02.35.6063.007Δαπάνη ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών για το προσωπικό της υπηρεσίας πρασίνου300,000,000,00 
02.35.61ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    
02.35.611ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ    
02.35.6117Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία    
02.35.6117.001Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα7.500,000,000,001.000,00
02.35.6117.008Απολύμανση εγκαταλελειμμένων χώρων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας2.000,000,000,001.000,00
02.35.62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    
02.35.621ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    
02.35.6213Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας    
02.35.6213.001Δαπάνες για ύδρευση κήπων, πάρκων κλπ50.000,0022.827,4535.000,0065.000,00
02.35.624ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING    
02.35.6243Leasing Μηχανημάτων    
02.35.6243.001Χρηματοδοτική μίσθωση  (Leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (ημιφορτηγά κ.λ.π.)38.688,0012.896,0038.688,0038.688,00
02.35.625ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ    
02.35.6252Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων    
02.35.6252.001Ασφάλιστρα λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού7.000,000,004.000,004.000,00
02.35.626ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ    
02.35.6262Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)    
02.35.6262.001Έργασίες φυτοτεχνικής – αρδευτικής αναβάθμισης και συνήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου 823.666,80403.112,06823.664,76203.791,04
02.35.6262.002Διαχείριση – καθαρισμός υδάτινου όγκου λίμνης άλσους67.468,404.960,0025.692,8050.000,00
02.35.6262.038Συντήρηση υδρ. εγκαταστάσεων γεωτρήσεων8.000,000,000,008.000,00
02.35.6262.064Εργασίες συντήρησης χρωματισμών λίμνης0,000,000,000,00
02.35.6262.067Συντήρηση κεντρικού συστήματος άρδευσης χώρων πρασίνου0,000,000,001.500,00
02.35.6263Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων    
02.35.6263.004Συντήρηση οχημάτων άλσους500,000,000,00 
02.35.6264Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων    
02.35.6264.016Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 6.500,000,000,003.000,00
02.35.6264.018Συντήρηση αυτοκινούμενου μηχ/τος κοπής χόρτου0,000,000,00 
02.35.6264.019Συντήρηση κλαδοθρυμματιστή500,000,000,00500,00
02.35.627ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)    
02.35.6279Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άρδευση , φωτισμό, καθαριότητα    
02.35.6279.002Κοπή-απομάκρυνση ξερών χόρτων από δημοτικούς χώρους 25.289,5525.289,5525.289,5510.000,00
02.35.6279.003Καθαρισμός πεύκων από τη βαμβακίαση2.617,890,002.617,892.617,89
02.35.6279.004Αφαίρεση ξερών κλάδων – δένδρων ‘Αλσους23.000,007.606,667.606,6632.196,23
02.35.6279.005Κοπή ξερών χόρτων – καθαρισμός οικοπέδων για λόγους πυροπροστασίας 1.388,800,000,001.000,00
02.35.6279.006Ξεχορτάριασμα άλσους για λόγους πυρασφάλειας8.060,008.060,008.060,0010.000,00
02.35.6279.007Καταπολέμηση κάμπιας τών πεύκων12.387,605.773,445.773,4413.409,44
02.35.6279.008Διαμόρφωση κόμης κλάδεμα δένδρων53.750,0013.705,4113.705,4164.398,16
02.35.6279.009Μυοκτονία – εντομοκτονία δημοτικών χώρων0,000,000,002.232,00
02.35.66ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    
02.35.661ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ    
02.35.6615Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις    
02.35.6615.001Έκδοση λευκώματος για το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας και τα ρέματα Ποδονίφτη-Γιαμπουρλά14.000,000,0014.000,00 
02.35.663ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    
02.35.6632Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού    
02.35.6632.002Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα5.000,000,005.000,003.000,00
02.35.6633Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)    
02.35.6633.002Καταπολέμηση κουνουπιών Κηφισού ποταμού, ρεμάτων κ.λ.π. χώρων2.492,400,000,003.000,00
02.35.6633.017Μυοκτονία – εντομοκτονία δημοτικών χώρων2.232,000,000,00 
02.35.664ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ    
02.35.6641Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων    
02.35.6641.004Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη)8.000,003.675,336.500,009.000,00
02.35.6641.005Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρέλαιο)8.000,000,006.500,009.000,00
02.35.666ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ    
02.35.6662Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων    
02.35.6662.017Προμήθεια εξαρτημάτων κ.λ.π.ανταλλακτικών  δικτύου πυροπροστασίας άλσους10.802,880,000,005.000,00
02.35.6662.019Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης0,000,000,005.000,00
02.35.6662.030Προμήθεια Λουκέτων , κλειδαριών κλπ. υλικών Άλσους 2.500,000,000,00 
02.35.6662.036Προμήθεια υλικών άρδευσης- αυτ/του ποτίσματος3.000,000,002.990,103.000,00
02.35.6662.038Προμήθεια εξαρτημάτων για την ανακυκλοφορία της λίμνης άλσους5.000,000,000,005.000,00
02.35.6662.039Προμήθεια καρτών PLC και λοιπών αυτοματισμών συστημάτων άλσους 5.000,000,000,003.000,00
02.35.6662.040Προμήθεια λαμπτήρων,φωτιστικών κ.λ.π. εξαρτημάτων λίμνης άλσους3.000,000,000,003.000,00
02.35.6662.045Προμήθεια πασάλων κλπ υλικών στήριξης δένδρων300,000,000,00300,00
02.35.667ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
02.35.6672Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων    
02.35.6672.002Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων 2.967,130,002.967,133.000,00
02.35.669ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    
02.35.6692Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα    
02.35.6692.011Προμήθεια ρολών έτοιμου χλοοτάπητα2.000,000,001.636,801.500,00
02.35.6692.015Προμήθεια δένδρων , θάμνων κλπ.φυτών5.000,000,003.666,243.000,00
02.35.6693Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους    
02.35.6693.001Προμήθεια κηπευτικού χώματος, εδαφοβελτιωτικών κ.λ.π. υποστρωμάτων και υλικών  για εγκατάσταση χώρου πρασίνου 3.000,000,002.407,341.500,00
02.35.6693.004Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών σκευασμάτων για τους χλοοτάπητες100,000,000,00100,00
02.35.6699Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων    
02.35.6699.001Προμήθεια ταϊστρών – ποτιστρών για τα αδέσποτα ζώα100,000,000,00100,00
02.35.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.35.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.35.713ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.35.7131Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός    
02.35.7131.011Προμήθεια picollo και εξαρτημάτων τους15.000,000,0015.000,0015.000,00
02.35.7131.018Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων8.091,000,008.091,005.000,00
02.35.7131.025Προμήθεια εκτοξευτήρων κ.λ.π. υλικών συστήματος παθητικής πυροπροστασίας άλσους και πυροσβεστικών φωλεών0,000,000,0015.000,00
02.35.7134Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά    
02.35.7134.001Αναβάθμιση συστήματος αυτόματης παρακολούθησης των αντλιών του άλσους47.554,0047.554,0047.554,00 
02.35.7135Λοιπός εξοπλισμός    
02.35.7135.002Προμήθεια διαφόρων  εργαλείων πρασίνου2.448,380,002.448,382.000,00
02.35.7135.004Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας 1.229,980,001.229,98 
02.35.7135.018Προμήθεια παρελκόμενης φρέζας βαρέου τύπου0,000,000,00 
02.35.7135.026Προμήθεια και συντήρηση συστήματος ενδοεπικοινωνίας για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας – Πυροπροστασίας0,000,000,000,00
02.35.73ΕΡΓΑ    
02.35.733ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.35.7332Πλατείες – πάρκα – Παιδότοποι    
02.35.7332.001Προστασία, διαχείριση και  Ανάπλαση  άλσους Νέας Φιλαδέλφειας195.255,2785.271,71183.475,7562.788,01
02.35.74ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    
02.35.742ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    
02.35.7422Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων    
02.35.7422.001Εργασίες αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου από κτίρια7.500,000,007.316,00 
02.35.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.35.81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)    
02.35.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.35.8111Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    
02.35.8111.001Αμοιβές και έξοδα προσωπικού128.743,53124.827,34128.567,8322.351,56
02.35.8111.002Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις8.193,937.866,457.866,454.655,86
02.35.8113Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων    
02.35.8113.001Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 137.786,58123.984,93123.984,9387.737,08
02.35.8116Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων    
02.35.8116.001Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων38.049,6638.049,6638.049,6611.802,88
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (35)2.583.192,071.328.023,832.317.673,441.553.437,42
      
      
02.45ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ    
02.45.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.45.60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.45.601ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    
02.45.6011Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.45.6011.001Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)285.423,03148.715,52260.000,00274.238,00
02.45.6011.002Αποδοχές για νυχτερινή εργασία (συμπλήρωση ωραρίου)20.000,003.181,5615.000,0015.000,00
02.45.6012Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.45.6012.001Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ.13.000,002.095,967.000,007.000,00
02.45.602ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
02.45.6021Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.45.6021.001Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνοται: πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π)33.878,3418.923,7833.878,3438.008,59
02.45.6022Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.45.6022.001Αποζημίωση υπερωριών  προσωπικού ΙΔΑΧ2.100,00737,402.000,000,00
02.45.604ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)    
02.45.6041Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων    
02.45.6041.001Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων56.000,0026.153,5656.000,00 
02.45.6041.002Αποδοχές για νυχτερινή εργασία & εξαιρεσίμων προς συμπλήρωση ωραρίου4.000,00227,284.000,00 
02.45.6042Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.45.6042.001Αποζημίωση υπερωριών  προσωπικού ΙΔΟΧ1.900,000,000,00 
02.45.605ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
02.45.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου    
02.45.6051.001Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ(Δ.Υ)16.468,094.596,109.000,0011.234,68
02.45.6051.002Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) 13.586,926.841,8512.000,0012.477,83
02.45.6051.003Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ6.770,313.904,586.770,316.263,71
02.45.6051.004Eισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονιμων575,59331,16575,59623,88
02.45.6051.007Eισφορές υπέρ Σύνταξη μονίμων Υπαλλήλων19.342,8711.373,7719.342,8725.733,76
02.45.6051.008Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ (νυχτερινών)450,000,000,00 
02.45.6051.010Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.) (νυχτερινών)1.100,000,000,00 
02.45.6051.011Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ -ΤΕΑΜ  (Δ.Υ) (νυχτερινών)2.020,000,000,00 
02.45.6051.012Εισφορές υπέρ Σύνταξης  (Δ.Υ.) (νυχτερινών)1.300,000,000,00 
02.45.6052Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου    
02.45.6052.001Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ (Α.Χ)9.270,815.156,789.100,0010.237,03
02.45.6054Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού    
02.45.6054.001Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ  ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)13.100,005.244,4113.100,00 
02.45.6054.003Εργοδοτικές Εισφορές για νυχτερινη εργασία & εξαιρεσίμων προς συμπλήρωση ωραρίου υπαλλήλων (ΙΔΟΧ)1.000,000,000,00 
02.45.6056Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης    
02.45.6056.001Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης (0,75% επί των τακτικών εσόδων του προπροηγούμενου έτους)31.367,890,0012.155,287.243,05
02.45.606ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.45.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)    
02.45.6063.001Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου832,000,000,00 
02.45.6063.004Λοιπές πρόσθετες παροχές(γάλα βασει Σ.Σ.Ε)9.158,420,002.500,005.179,69
02.45.6063.010Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομενων και μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της αποφ.4372610.000,000,000,0011.456,36
02.45.61     
02.45.611     
02.45.6117.005Ψηφιοποίηση αρχείου Νεκροταφείου και ψηφιακή αποτύπωση 0,000,000,0010.000,00
02.45.62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    
02.45.621ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    
02.45.6213Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας    
02.45.6213.001Υδρευση Δημοτικών κτιρίων (Ε.Υ.Δ.Α.Π)12.000,003.137,006.000,0010.000,00
02.45.623ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ    
02.45.6233Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων    
02.45.6233.001Μίσθωση Μήχανήματος για την Έγκατάσταση οπτικής ίνας σύνδεσης Δημοτικού Κοιμητηρίου στο Κεντρικό Δίκτυο του Δήμου0,000,000,00 
02.45.625ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ    
02.45.6253Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων    
02.45.6253.001Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.200,000,001.000,001.200,00
02.45.626ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ    
02.45.6261Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου    
02.45.6261.001Εργασίες συντήρησης εκκλησίας Δημοτικού Νεκροταφείου0,000,000,00 
02.45.6261.002Συντήρηση αγιογραφιών ιερού ναού δημοτικού κοιμητηρίου «Παμμεγίστων Ταξιαρχών»19.700,000,000,0019.700,00
02.45.6262Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)    
02.45.6262.003Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης 1.500,000,000,00 
02.45.6263Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων    
02.45.6263.001Προμήθεια φύλλων ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου100,000,000,00 
02.45.6263.002Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου3.000,000,000,00 
02.45.6264Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων    
02.45.6264.002Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων του Δήμου σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία 1.000,000,000,00 
02.45.6265Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού    
02.45.6265.001Συντήρηση πολυελαίων ιερού ναού – συντήρηση ιερού ναού κοιμητηρίου500,000,000,001.000,00
02.45.6265.002Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα του Δήμου300,000,000,00 
02.45.6265.003Συντήρηση  και επισκευή Ψυγείου Δημοτικού Νεκροταφείου2.000,000,000,002.000,00
02.45.6265.004Αποκατάσταση φθορών ταφικών μνημείων Δημοτικού Κοιμητηρίου10.000,000,000,00100,00
02.45.6265.005Ανάπλαση αποκήρου2.500,000,000,002.500,00
02.45.627ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)    
02.45.6277Δαπάνες συλλογης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών    
02.45.6277.001Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) μέσω συλλογικού συστήματος διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. 5.000,000,000,001.000,00
02.45.63ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ    
02.45.632ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    
02.45.6322Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων    
02.45.6322.001Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου1.000,000,001.000,00 
02.45.6323Λοιπά τέλη κυκλοφορίας    
02.45.6323.001Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου335,000,000,00200,00
02.45.66ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    
02.45.661ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ    
02.45.6612Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων    
02.45.6612.001Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων1.000,000,000,00500,00
02.45.663ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    
02.45.6631Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού    
02.45.6631.001Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου100,000,000,00 
02.45.6633Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)    
02.45.6633.002Προμήθεια Απολυμαντικών , χημικών κ.λ.π.3.000,000,000,003.000,00
02.45.6634Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού    
02.45.6634.001Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού5.500,000,000,005.500,00
02.45.6635Προμήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας    
02.45.6635.001Προμήθεια αντισηπτικών υγρών επιτοίχιων συσκευών τοποθέτησης0,000,000,00500,00
02.45.6635.002Προμήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας6.000,000,000,001.500,00
02.45.6635.003Προμήθεια ασβέστη για καθαρισμό Νεκροταφείου0,000,000,00100,00
02.45.664ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ    
02.45.6641Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων    
02.45.6641.001Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων(πετρέλαιο)7.400,000,002.000,002.000,00
02.45.666ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ    
02.45.6661Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων    
02.45.6661.001Προμήθεια οικοδομικών υλικών0,000,000,00 
02.45.6661.002Προμήθεια κλειδαριών για το δημοτικό κοιμητήριο0,000,000,00 
02.45.6662Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων    
02.45.6662.001Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών υλικών Νεκροταφείου 500,000,000,00500,00
02.45.667ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
02.45.6671Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων    
02.45.6671.007Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου2.000,000,000,002.000,00
02.45.6672Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων    
02.45.6672.002Προμήθεια ανταλλακτικών των μηχανημάτων του Δήμου1.000,000,000,001.000,00
02.45.668ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ    
02.45.6681Υλικά φαρμακείου    
02.45.6681.001Προμήθεια Υλικών φαρμακείου 500,000,000,00500,00
02.45.669ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    
02.45.6693Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού    
02.45.6693.001Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού300,000,000,00 
02.45.6699Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων    
02.45.6699.001Προμήθεια παραφινέλαιου για καντήλια12.000,000,000,001.000,00
02.45.6699.002Προμήθεια κεριού8.000,000,000,005.000,00
02.45.6699.003Προμήθεια οστεοκιβωτίων15.000,000,000,0012.000,00
02.45.6699.004Προμήθεια φυτιλιών και καντηλήθρων0,000,000,00200,00
02.45.6699.005Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ιερού ναού1.000,000,000,00 
02.45.6699.006Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες Δημοτικού Ναού2.000,000,000,001.000,00
02.45.6699.007Προμήθεια λαδιού για την αφή καντηλιών3.000,000,000,001.000,00
02.45.6699.008Προμήθεια ξύλινων σταυρών για τη σήμανση τάφων άνευ μνημείου 2.000,000,000,00100,00
02.45.6699.009Προμήθεια ενδεικτικών πινακίδων και στήλων Τετραγώνων – Τάφων3.000,000,000,00500,00
02.45.6699.011Προμήθεια καροτσιών μεταφοράς φερετρων, αναπήρων κ.λ.π.0,000,000,00500,00
02.45.6699.012Προμήθεια συσκευών ψεκασμού0,000,000,00160,00
02.45.6699.013Προμήθεια κλειδαριών, κλειδιών και λουκέτων για το Δημοτικό Κοιμητήριο500,000,000,00150,00
02.45.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.45.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.45.713ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.45.7133Έπιπλα Σκεύη    
02.45.7133.002Προμήθεια επίπλων για το δημοτικό κοιμητήριο1.000,000,000,000,00
02.45.7133.003Προμήθεια υφασμάτινων επενδύσεων για τα βάθρα του νεκροθαλάμου0,000,000,00500,00
02.45.7133.004Προμήθεια ερμαρίων εργατών0,000,000,00100,00
02.45.7135Λοιπός εξοπλισμός    
02.45.7135.001Προμήθεια καροτσιών Δημ.Νεκ/φείου500,000,000,00200,00
02.45.7135.002Προμήθεια εργαλείων κ.λ.π3.000,000,000,001.000,00
02.45.7135.010Προμήθεια κάδων 220lit για τις ανάγκες του κοιμητηρίου0,000,000,00100,00
02.45.73ΕΡΓΑ    
02.45.732ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.45.7326Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης    
02.45.7326.002Έγκατάσταση οπτικής ίνας σύνδεσης Δημοτικού Κοιμητηρίου στο Κεντρικό Δίκτυο του Δήμου0,000,000,000,00
02.45.733ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.45.7331Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως    
02.45.7331.001Ανάπλαση-ανακατασκευή των χώρων του κοιμητηρίου74.000,000,000,0074.000,00
02.45.7336Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως    
02.45.7336.001Έργα υποδομής δημοτικού νεκροταφείου8.846,682.253,342.253,34 
02.45.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.45.81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)    
02.45.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.45.8111Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    
02.45.8111.001Αμοιβές και έξοδα προσωπικού5.933,115.444,955.444,9512.999,20
02.45.8111.002Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις2.590,202.590,202.590,202.590,20
02.45.8113Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων    
02.45.8113.001Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 2.310,002.310,002.310,003.000,00
02.45.8116Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων    
02.45.8116.001Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων68.213,1535.188,9035.188,9082.824,25
02.45.85ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ    
02.45.851ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ    
02.45.8511Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων    
02.45.8511.001Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (έλλειμμα κλοπής)7.450,000,000,00 
02.45.8511.002Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων13.322,540,000,0015.692,81
02.45.8513.001Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (έλλειμμα κλοπής)0,000,000,007.450,00
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  (45)873.744,95288.408,10520.209,78711.563,04
      
      
02.50ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ    
02.50.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.50.60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.50.601ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    
02.50.6011Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.50.6011.001Αποδοχες τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)120.955,5458.056,41111.501,00104.144,98
02.50.6012Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές    
02.50.6012.001Αποζημίωση  υπερωριακής εργασίας Δ.Υ.14.500,006.477,2813.000,0014.500,00
02.50.605ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
02.50.6051Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου    
02.50.6051.001Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ.)3.620,962.009,373.620,963.357,87
02.50.6051.002Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)5.379,362.669,175.379,364.738,60
02.50.6051.009Εισφορές υπέρ Σύνταξη μονίμων υπαλλήλων10.345,255.848,2410.345,2513.802,88
02.50.606ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.50.6061Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)    
02.50.6061.001Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.0,000,000,0020.000,00
02.50.6061.010Προμήθεια στολής δικυκλιστών Δ.Α.5.952,000,005.952,00 
02.50.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)    
02.50.6063.003Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων, μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της αποφ. 437260,000,00297,60297,60
02.50.607ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.50.6072Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ.23/2002)    
02.50.6072.001Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16.ΠΔ. 23/2002)1.400,000,000,00100,00
02.50.61ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    
02.50.614ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    
02.50.6142Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου    
02.50.6142.001Εργασία τοποθέτησης μοτέρ γκαραζόπορτας0,000,000,00200,00
02.50.62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    
02.50.626ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ    
02.50.6263Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων    
02.50.6263.006Συντήρηση αυτοκινήτων Δημοτικής Αστυνομίας500,000,000,000,00
02.50.6263.007Συντήρηση μοτο/των Δημοτικής Αστυνομίας100,000,000,001.500,00
02.50.66ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    
02.50.661ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ    
02.50.6613.001Προμήθεια εντύπων κλήσεων Ταχυπληρωμής δημοτικής Αστυνομίας0,000,000,001.500,00
02.50.664ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ    
02.50.6641Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων    
02.50.6641.003Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη – πετρέλαιο)2.000,00385,601.200,002.300,00
02.50.667ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
02.50.6671Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων    
02.50.6671.003Προμήθεια ανταλλακτικών για τα επιβατικά αυτοκίνητα του Δήμου, μάρκας RENAULT0,000,000,000,00
02.50.6671.004Προμήθεια ανταλλακτικών για τα δίτροχα, μάρκας YAMAHA0,000,000,00500,00
02.50.6671.005Προμήθεια ελαστικών μοτοσικλέτας800,000,000,00800,00
02.50.6672Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων    
02.50.6672.001Προμήθεια Μοτέρ συρόμενης γκαραζόπορτας 0,000,000,00300,00
02.50.669ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    
02.50.6699Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων    
02.50.6699.002Προμήθεια ταινιων σήμανσης (άσπρο – κόκκινο)50,000,000,00150,00
02.50.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.50.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.50.713ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.50.7132Μεταφορικά μέσα    
02.50.7132.001Επιβατικό αυτοκίνητο για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας με leasing0,000,000,005.000,00
02.50.7134Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά    
02.50.7134.003Προμήθεια φαξ για τη Δ.Α.100,000,000,00100,00
02.50.8111.001Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 0,000,000,00297,60
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  (50)165.703,1175.446,07151.296,17173.589,53
      
      
02.60ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
02.60.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.60.60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.60.604ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    
02.60.6041Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Ο.Χ.)    
02.60.6041.001Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων από ΕΣΠΑ314.916,82147.275,00295.000,00306.783,36
02.60.6041.002Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για το πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος»27.600,0011.617,2225.000,0026.928,00
02.60.6041.003Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για το πρόγραμμα «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» [Πράξη ένταξης ΑΔΑ ΩΛΦΙ7Λ7-7ΦΝ]45.900,0023.486,4945.900,0045.900,00
02.60.605ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
02.60.6054Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού    
02.60.6054.001Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (Ο.Χ.) από ΕΣΠΑ80.064,9637.986,6475.900,0079.665,60
02.60.6054.002Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (Ο.Χ.) για το πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος»7.200,002.905,846.500,006.772,00
02.60.6054.003Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (Ο.Χ.) για το πρόγραμμα «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» [Πράξη ένταξης ΑΔΑ ΩΛΦΙ7Λ7-7ΦΝ]12.350,004.826,8311.000,0011.708,00
02.60.606ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.60.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)    
02.60.6063.001Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού (Γάλα)6.521,670,002.069,00 
02.60.6063.002Ατομικά είδη προστασίας για τη Δομή Σίτισης που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ΜΑΠ  (ποδιές γάντια, ποδόμακτρα, παπούτσια, σκουφάκια κλπ)1.000,000,001.000,001.000,00
02.60.6063.003Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων, μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της αποφ. 437260,000,000,0024.012,91
02.60.61ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ    
02.60.611ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ    
02.60.6117Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία    
02.60.6117.001Σύμβαση μίσθωσης έργου με παιδίατρο9.250,004.562,509.250,009.500,00
02.60.62ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ    
02.60.6222Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού    
02.60.6222.001Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 0,000,000,00500,00
02.60.623ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ    
02.60.6232Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων    
02.60.6232.002Μίσθωμα κτιρίου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (ΕΣΠΑ – ΟΠΣ 5003609 Απόφ. ‘Ενταξης 5120/2016)4.920,002.870,004.920,004.920,00
02.60.64ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    
02.60.643ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)    
02.60.6431Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου    
02.60.6431.001Δαπάνες για τη δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων για την προβολή και δικτύωση του Κέντρου Κοινότητας (ΕΣΠΑ Αποφ. Ένταξης 3897/2016)1.000,000,000,001.000,00
02.60.6431.002Δαπάνες για τη δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων για την προβολή και δικτύωση   για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Σίτισης του Δήμου  (ΕΣΠΑ – ΟΠΣ 5003609 Απόφ. ‘Ενταξης 5120/2016)500,000,000,00500,00
02.60.644ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ    
02.60.6442Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων    
02.60.6442.001Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων – εκδηλώσεων στο πλαίσιο για την προβολή και δικτύωση του Κέντρου Κοινότητας (ΕΣΠΑ Αποφ. Ένταξης 3897/2016)1.500,000,000,001.500,00
02.60.646ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ    
02.60.6463Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων    
02.60.6463.001Καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο για την προβολή και δικτύωση του Κέντρου Κοινότητας (ΕΣΠΑ Αποφ. Ένταξης 3897/2016)440,000,000,00440,00
02.60.66ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    
02.60.661ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ    
02.60.6612Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων    
02.60.6612.001Προμήθεια γραφικής ύλης και εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών12.000,000,000,0015.000,00
02.60.6612.002Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για το Κέντρο Κοινότητας (ΕΣΠΑ Αποφ. Ένταξης 3897/2016)500,000,00500,00500,00
02.60.6612.003Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού για το Κέντρο Κοινότητας (ΕΣΠΑ Αποφ. Ένταξης 3897/2016)250,000,00250,00250,00
02.60.6612.004Προμήθεια γραφικής ύλης – σχολικών ειδών για τα παιδιά των ωφελουμένων του Κ. Παντοπωλείου (ΕΣΠΑ – ΟΠΣ 5003609 Απόφ. ‘Ενταξης 5120/2016)4.530,000,004.530,001.500,00
02.60.663ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    
02.60.6631Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού    
02.60.6631.001Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών3.000,000,000,004.500,00
02.60.6634Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού    
02.60.6634.001Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού παιδικών σταθμών5.000,000,000,008.500,00
02.60.6634.002Έιδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Σίτισης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας  (ΕΣΠΑ – ΟΠΣ 5003609 Απόφ. ‘Ενταξης 5120/2016)3.317,420,003.317,4215.500,00
02.60.669ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    
02.60.6699Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων    
02.60.6699.001Προμήθεια ειδών εστίασης για τη δομή Σίτισης2.000,000,001.175,52 
02.60.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.60.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.60.713ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.60.7135Λοιπός εξοπλισμός    
02.60.7135.001Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας -Ν. Χαλκηδόνας255.836,80168.803,68255.836,80 
02.60.7135.002Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρες-σχολεία0,000,000,0015.000,00
02.60.7135.003Προμήθεια παγκακίων wifi0,000,000,0024.000,00
02.60.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.60.81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)    
02.60.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.60.8111Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    
02.60.8111.001Αμοιβές και έξοδα προσωπικού484,14484,14484,141.531,00
02.60.8113Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων    
02.60.8113.001Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 135,510,000,00 
02.60.8116Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων    
02.60.8116.001Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων7.905,966.905,096.905,097.000,00
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (60)808.123,28411.723,43749.537,97614.410,87
      
      
02.61ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)    
02.61.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.61.61ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)    
02.61.611ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ    
02.61.6117Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία    
02.61.6117.001Αμοιβή Σύμβουλου υποστήριξης Αξιοποίησης Πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου90.000,000,000,0090.000,00
02.61.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.61.73ΕΡΓΑ     
02.61.731ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ    
02.61.7311Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ    
02.61.7311.001Βελτίωση και Αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στην Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας1.875.000,000,000,001.875.000,00
02.61.733ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ    
02.61.7331Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ    
02.61.7331.001Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων0,000,000,0074.400,00
02.61.74ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    
02.61.741ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
02.61.7411Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων    
02.61.7411.001Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης (Βελτίωση και Αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στην Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας)200.000,000,000,00200.000,00
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ) (61)2.165.000,000,000,002.239.400,00
      
      
02.62ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)    
02.62.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.62.66ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    
02.62.666ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ    
02.62.6662Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων    
02.62.6662.001Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και συστήματος διαχείρησης φωτισμού στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας300.000,000,000,00300.000,00
02.62.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.62.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.62.713ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.62.7131Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός    
02.62.7131.001Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και την κομποστοποίηση βιοαποβλήτων410.800,000,000,00410.800,00
02.62.7131.002Προμήθεια κινητού πράσινου σημείου310.000,000,000,00310.000,00
02.62.7135Λοιπός εξοπλισμός    
02.62.7135.001Προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης70.000,000,000,0070.000,00
02.62.73ΕΡΓΑ     
02.62.732ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.62.7326Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης    
02.62.7326.001Μονάδα συλλογής  και ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών και σταθμού μεταφόρτωσης (μεγάλο Πράσινο σημείο)130.000,000,000,00130.000,00
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ)(62)1.220.800,000,000,001.220.800,00
      
      
02.64ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)    
02.64.7ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
02.64.71ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.64.713ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ    
02.64.7131Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός    
02.64.7131.001Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & μικρού φορτωτή150.400,000,000,00150.400,00
02.64.73ΕΡΓΑ     
02.64.732ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.64.7322Πλατείες πάρκα παιδότοποι    
02.64.7322.001Διαμόρφωση χώρων δραστηριοτήτων και δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας159.900,0146.374,9271.177,0188.723,00
02.64.7323Οδοί – οδοστρώματα    
02.64.7323.001Έργα αντιθορυβικής προστασίας στη Ν. Φιλαδέλφεια – Ν. Χαλκηδόνα2.830.000,000,000,002.830.000,00
02.64.733     
02.64.7333     
02.64.7333.001Διάνοιξη και διαμόρφωση οδού Λάρνακος και περιβάλλοντος χώρου0,000,000,00100.000,00
02.64.733ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    
02.64.7336Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως    
02.64.7336.005Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου162.200,000,000,00101.772,35
02.64.74     
02.64.741     
02.64.7411     
02.64.7411.022Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων και περιβαλλοντική αδειοδότηση  δημοτικού κοιμητηρίου 0,000,000,0095.000,00
02.64.74     
02.64.741     
02.64.7412     
02.64.7412.001Εκπόνηση μελέτης  για την ανάλυση των κυκλοφοριακών συνθηκών και επιπτώσεων και τη διαμόρφωση επεμβάσεων σε επιλεγμένες θέσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας   74.400,00
02.64.8ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.64.81ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.64.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.64.8113Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων    
02.64.8113.001Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 18.415,2418.415,2418.415,24 
02.64.812ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.64.8122Έργα    
02.64.8122.001Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων287,320,000,00 
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ)(64)3.321.202,5764.790,1689.592,253.440.295,35
      
      
02.70ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
02.70.6ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
02.70.60ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.70.602ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
02.70.6021Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)    
02.70.6021.001Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λ.π.) Σχολικές Καθαρίστριες172.029,6893.127,22172.029,68167.683,28
02.70.6021.002Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης5.000,000,000,00 
02.70.605ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
02.70.6052Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου    
02.70.6052.001Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.)45.086,3524.225,6241.600,0043.408,04
02.70.606ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
02.70.6063Λοιπές παροχές σε είδος  (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)    
02.70.6063.002Λοιπές πρόσθετες παροχές (Λοιπά είδη συλλογικής σύμβασης – γάλα.)4.537,000,002.000,002.131,18
02.70.8ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ    
02.70.81ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)    
02.70.811ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)    
02.70.8111Αμοιβές και έξοδα προσωπικού    
02.70.8111.001Αμοιβές και έξοδα προσωπικού755,75755,75755,75700,00
02.70.8111.002Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις50.240,7339.400,0239.400,0211.333,80
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (70)277.649,51157.508,61255.785,45225.256,30
      
      
02.90ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    
02.90.9ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    
02.90.91ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ    
02.90.911ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    
02.90.9111Αποθεματικό    
02.90.9111.001Αποθεματικό6.317,750,000,008.979,61
      
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ6.317,750,000,00 
      
      
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΆ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)11.547.325,813.981.112,745.819.897,8212.079.592,86
      
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (10)2.278.831,201.180.894,582.094.549,982.208.770,50
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)3.360.845,931.304.652,022.136.854,883.282.029,00
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)6.256.387,662.237.803,384.194.271,396.339.699,23
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)117.047,6315.124,7425.114,74206.366,69
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)3.111.501,18784.747,061.293.566,742.264.561,94
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)2.583.192,071.328.023,832.317.673,441.553.437,42
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (40)0,000,000,00 
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (45)873.744,95288.408,10520.209,78711.563,04
      
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (50)165.703,1175.446,07151.296,17173.589,53
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(εργα και δρασεις χρηματοδοτούμενεςαπό το Π.Δ.Ε) (60)808.123,28411.723,43749.537,97614.410,87
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(εργα και δρασεις χρηματοδοτούμενεςαπό το Π.Δ.Ε)(61)2.165.000,000,000,002.239.400,00
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(εργα και δρασεις χρηματοδοτούμενεςαπό το Π.Δ.Ε(62))1.220.800,000,000,001.220.800,00
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(εργα και δρασεις χρηματοδοτούμενεςαπό το Π.Δ.Ε)(63)  0,000,000,000,00
      
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ(εργα και δρασεις χρηματοδοτούμενεςαπό το Π.Δ.Ε)(64)3.321.202,5764.790,1689.592,253.440.295,35
      
 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(εργα και δρασεις χρηματοδοτούμενεςαπό το Π.Δ.Ε)(69) 0,000,000,00 
      
 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (70)277.649,51157.508,61255.785,45225.256,30
      
 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -8-0,000,000,00 
      
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -9-6.317,750,000,008.979,61
      
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σε €:38.093.672,6511.830.234,7219.648.350,6136.568.752,34

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

One comment

  1. Όποιος ξέρει έστω και τα στοιχειώδη από οικονομικά και διοίκηση, αντιλαμβάνεται ότι το τσαπατσούλικο και άκρως επιπόλαιο αφήγημα περί… «άδειων ταμείων που άφησαν οι… μαδούροι», απεδείχθη μέγα φιάσκο· οι δε εμπνευστές και διακινητές του καλά θα κάνουν να αρχίσουν να συνηθίσουν την εικόνα της… ρόμπας (ξεκούμπωτης) αν τολμούν να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους.

    Έλεγαν προεκλογικά στον κόσμο ότι «έχουν εμπειρία» ( επειδή κάποιοι διοίκησαν και επί Γαϊτανά ! ). Δεν έχουν συμπληρώσει καν τρεις μήνες στη διοίκηση και αποδεικνύονται «μαθητευόμενοι μάγοι» σε όλα τα επίπεδα… Δύο (άντε τρεις) απειροελάχιστες εξαιρέσεις σοβαρότητας από αυτούς που συγκροτούν αυτή τη διοίκηση, δεν αλλάζουν την εικόνα.

    https://www.youtube.com/watch?v=2DX2yVucz24

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *