Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα και ώρα 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά).

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση διατήρησης θέσης νηπίου σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου.
 2. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας I.ΙΕΚ στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
 3. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.
 4. Επικαιροποίηση της αριθ. 330/18 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης αναδρομικής δωρεάν ταφής  Καλλιόπης Καρακώστα, επιστροφής ποσού 615,00 € και εξειδίκευσης σχετικής πίστωσης.
 5. Έγκριση μετακίνησης της Γεν. Γραμματέως του Δήμου στο Συνέδριο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» στις 15 – 16 Φεβρουαρίου 2019 στη Λάρισα.
 6. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στη Γιάλτα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 18-20 Απριλίου 2019 για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. και Δήμου Ευπατορίας.
 7. Καθορισμός όρων καταβολής τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθισμάτων-περιπτέρων) έτους 2019.
 8. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους για το έτος 2019.
 9. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ, για το έτος 2019.
 10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης  & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 11. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (επανεισαγωγή).
 12. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 13. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. Π.Π.Ι.Ε.Δ. και εκλογή νέου μέλους.
 14. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου και ορισμός νέου μέλους.
 15. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 35/2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 16. Επανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Απόρων.
 17. Α. Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής και Β. Έγκριση κριτηρίων επιλογής δικαιούχων για το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών του Δήμου σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος  2019.
 18. Επικύρωση Πινάκων Ωφελουμένων έτους 2019 της Πράξης «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ  5003609.
 19. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης  «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες, σε δημοτικές υποδομές του Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ.» στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού της Χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 20. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». Έγκριση υποβολής πρότασης για την κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση  στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στις εγκεκριμένες γραμμές (αστικές και δημοτικές) του Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ.
 21. Ανάκληση αριθ. 42/2018 απόφασης Δ.Σ.-Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς- απευθείας πώληση εδαφικής έκτασης που είναι υποχρεωτικά προσκυρωτέα σε οικόπεδο επί της οδού Κ. Παλαμά στο Ο.Τ 67α της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας στην καθορισθείσα με την αριθ. 5903/18 απόφαση Εφετείου Αθηνών προσωρινή τιμή μονάδας- Εξουσιοδότηση Δημάρχου προς  υπογραφή συμβολαίου (σχετ. η αριθ. 4/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής).
 22. Έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών μονάδων, βάσει της αριθ.  17/2018 απόφασης της ΔΕΠ.
 23. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου στο Ειρηνοδικείο Ν.Ιωνίας κατά τη συζήτηση αγωγών των δικηγόρων του Δήμου κατ΄ αυτού (σχετ. η αριθ. 14/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής).
 24. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του Δήμου έτους 2019, μετά από πρόταση της υπολόγου διαχειρίστριας αυτού.
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  & οριστικής παραλαβής  του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» –  Α.Μ.43/2013.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.
Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *