Στις 10 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς

Από 10 έως 31 Μαΐου θα μπορεί να γίνεται η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές των νηπίων /βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν Χαλκηδόνας για την περίοδο 2018-2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η παραλαβή έντυπων αιτήσεων και η πληροφόρηση για τη συμπλήρωση τους θα γίνονται στον Παιδικό / Βρεφονηπιακό Σταθμό που o γονέας επιθυμεί να εγγράψει το νήπιο / βρέφος, και μόνο σε έναν Σταθμό του Δήμου μας, καθημερινά σε ώρες που οι Προϊσταμένες των τμημάτων Παιδικών /Βρεφονηπιακών Σταθμών ορίζουν, εκτός Σαββάτου και Κυριακής (για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα που αντίστοιχων παιδικών σταθμών).

Η κατάθεση των αιτήσεων και αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα δικαιολογητικά θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου επί της Λ. Δεκελείας 97. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για δεύτερο Παιδικό/Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Σε περίπτωση που ο γονέας υποβάλλει αίτηση και σε δεύτερο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, το νήπιο – βρέφος θα απορρίπτεται από την διαδικασία επιλογής.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις σε σταθμό άλλο, εκτός της επιλογής του ενδιαφερόμενου γονέα, θα ειδοποιείται τηλεφωνικώς ο αιτών –ούσα για την κάλυψη της κενής θέσεως, βάση της μοριοδότησης που έχει λάβει στους προσωρινούς πίνακες.

Οι αιτήσεις μέσω ΕΕΕΤΑΑ – πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 

Επιπλέον ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, όπως ενημερώνει θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το έτος 2017-2018 με σκοπό να εντάξει σ’ αυτό τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις καθώς και ενημερωτικό και έντυπο υλικό θα μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι:

 • στο site της ΕΕΤΑΑ: eetaa.gr
 • στα γραφεία της Δ/ νσης Προσχολικής Αγωγής: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα, 3ος όροφος και
 • σε όλους τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Αίτηση εγγραφής η οποία εμπεριέχει και ατομική καρτέλα νηπίου/βρέφους (παραλαμβάνεται από τον Σταθμό).

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανάλογα είτε από τον γονέα, είτε από τον/ την κηδεμόνα του νηπίου / βρέφους.

Υπογεγραμμένη από παιδίατρο βεβαίωση υγείας νηπίου για τη σωματική και πνευματική κατάσταση του νηπίου/βρέφους, καθώς και φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται οι εμβολιασμοί. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX – Βεβαίωση υγείας μπορεί να εκδίδεται δωρεάν από την ΤΟ.ΜΥ. τηλ : 2102533974 – 210 2582043).

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Για τους εργαζόμενους γονείς ζητείται βεβαίωση εργοδότη για την απασχόληση, τελευταίου μηνός. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ζητείται βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος. Επιπλέον, για όλους, απαιτείται βεβαίωση ασφάλισης.
 2. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους (2017).
 4. Για εγγραφή νηπίων αλλοδαπών οικογενειών επιπλέον χρειάζεται να προσκομιστούν δικαιολογητικά που ν’ αποδεικνύουν την νόμιμη άδεια παραμονής.
 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Βεβαίωση κατοικίας ή αντίγραφο ΔΕΚΟ.
 7. Για γονείς διαζευγμένους προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας
 8. Για γονείς που σπουδάζουν προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών
 • Για γονείς που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Στρατό
 • Για γονείς ή μέλη της οικογένειας ΑΜΕΑ προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή ΚΕΠΑ.
 • Για γονείς σε διάσταση προσκομίζεται φορολογική δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που να το αποδεικνύει.
 • Για παιδιά με χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα ή καθυστέρηση λόγου προσκομίζεται διάγνωση από δημόσιο φορέα και επιπλέον απαιτείται και βεβαίωση γιατρού ότι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του σταθμού.
 • Για γονείς φυλακισμένους προσκομίζεται σχετική βεβαίωση Δημοσίου φορέα.
 • Για ορφανά τέκνα προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων.
 • Για Παιδιά γυναίκων που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση

ΒΡΕΦΟΣ: ημερομηνία γέννησης από 1/3/2016 εως 1/3/18

ΝΗΠΙΟ: ημερομηνία γέννσης από 1/1/2015 εώς 29/02/2016

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να κατεβάσετε από το www.dimosfx.gr

Επίσης θα δίνονται από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας και από τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής, Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα, 3ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 08:00 – 13:00. Επισυνάπτεται σχετικό φυλλάδιο με όλα τα στοιχεία των Παιδικών Σταθμών στο τέλος του ενημερωτικού εντύπου.

Για την ένταξη στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου τηρείται προτεραιότητα, βάσει μοριοδότησης ως εξής:

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΑ)

 

 • Επανεγγραφή νηπίων                                                     60 μόρια
 • Κάτοικος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος             55 μόρια (ξεχωριστά μόρια κάθε νέας)
 • Εργαζόμενη/ος γονέας                                    20 μόρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)
 • Μονογονεϊκή οικογένεια                                               90 μόρια
 • Ορφανά τέκνα και από τους 2 γονείς                           20 μόρια
 • Γονέας φυλακισμένος                                                  40 μόρια
 • Παιδιά οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ                            20 μόρια
 • Άνεργη/ος γονέας  (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)                 10 μόρια
 • Γονέας φοιτητής/τρια (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)             10 μόρια
 • Πατέρας στρατευόμενος                                                     10 μόρια
 • Εισόδημα έως 7.000 €                                  40 μόρια/45 με 2 παιδιά
 • Εισόδημα άνω 7.000 € -12.000 €                   30 μόρια/35 με 2 παιδιά
 • Εισόδημα άνω 12.000 € – 20.000€                  25 μόρια/30 με 2 παιδιά
 • Εισόδημα άνω 20.000 € – 25.000€                  20 μόρια/25 με 2 παιδιά
 • Εισόδημα άνω 25.000 € – 30.000€                 10 μόρια/15 με 2 παιδιά
 • Παιδιά Πολύτεκνων και Τρίτεκνων  οικογενειών                     20 μόρια
 • Παιδιά με χρόνιες παθήσεις/ κινητικά προβλήματα                  20 μόρια
 • Παιδιά με διαγνωσμένη καθυστέρηση λόγου                         10 μόρια
 • Διαζευγμένη/σε διάσταση μητέρα                                        20 μόρια

(τα μόρια της διαζευγμένης ή σε διάσταση μητέρας θα τα λαμβάνει η αιτούσα με την προϋπόθεση ότι δεν μοριοδοτείται επιπλέον για τον πατέρα του τέκνου)

 • Παιδιά γυναίκων που φιλοξενούνται                                     90 μόρια

στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών

Μονογονεϊκή οικογένεια, όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 1139/11, τεύχος Β) υφίσταται σε περιπτώσεις χηρείας μονογονέα, άγαμης μητέρας με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεσης γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λ.π.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1) Το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώνει το νήπιο θα προκύπτει από το άθροισμα των μορίων των παραπάνω κατηγοριών στις οποίες ανήκει η οικογένειά του.

2) Εάν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αιτήσεων, η κατάταξη θα γίνεται με προτεραιότητα, βάσει του χαμηλότερου οικογενειακού εισοδήματος.

3) Εισόδημα που λαμβάνεται ως κριτήριο θεωρείται το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα που εντοπίζεται στο πεδίο του πίνακα Γ1 Εκκαθάριση Φ.Ε. του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας .

4)  Η  φιλοξενία των νηπίων/βρεφών στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

5) Τα μόρια επανεγγραφής δικαιούται το παιδί/βρέφος , εφόσον φιλοξενήθηκε τουλάχιστον 6 μήνες στον παιδικό ή βρεφικό σταθμό κατά την προηγούμενη χρονιά. Αν η αίτηση εγγραφής παιδιού/βρέφους σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό έχει εγγεγραμμένο, την ίδια χρονική περίοδο,  αδερφό/ή στον εν λόγω σταθμό του Δήμου, τότε παίρνει τα μόρια επανεγγραφής.

6) Κατόπιν ελέγχου των κριτηρίων-μορίων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων, σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς, σε ημερομηνία που θα είναι άμεσα εξαρτημένη από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Για τις ανάγκες προγραμματισμού των γονέων θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες εγγραφών – επιλαχόντων και απορριπτέων.

7) Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε τέσσερις  διαφορετικούς πίνακες:

 • Πίνακας επιτυχόντων του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ (εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα) .
 • Πίνακας επιτυχόντων του Δ.ΝΦ.ΝΧ
 • Πίνακας επιλαχόντων
 • Πίνακας απορριπτέων

Δ/νση Προσχολικής Αγωγής

Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα , 3ος όροφος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 2532047 εσωτ.300,304

FAX: 210 2532048

 

ΠΑΙΔΙΚΟI & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

Σμύρνης 11, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2511567

FAX: 210 2511567

 

Β΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

Μαιάνδρου 113, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2516001

FAX: 210 2523530

 

Γ΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Φιλαδέλφειας

25ης Μαρτίου 3, Νέα Φιλαδέλφεια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2529993

FAX: 210 2517755

 

Α΄ Παιδικός Σταθμός Νέας Χαλκηδόνας

Κρυστάλλη 24 & Πεταλά, Νέα Χαλκηδόνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2518224

FAX: 210 2518224

 

Γ΄ Βρεφονηπιακός  Σταθμός Νέας  Χαλκηδόνας

Οδυσσέως 2, Νέα Χαλκηδόνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2523829

FAX: 210 2523829

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *