Την Τετάρτη 14/2 η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, ώρα 19.30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 22 θέματα.

Θέματα ημερήσια διάταξης:

 1. Έγκριση ψηφίσματος για τη διαδικασία παραχώρησης του δημόσιου ακινήτου του Ελληνικού.
 2. Έγκριση επιστροφής ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, και διάθεση σχετικής πίστωσης.
 3. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.
 4. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.
 5. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 6. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας, έργων και μελετών έτους 2018.
 7. Αποδοχή και υπογραφή παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για τον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική βιώσιμη κινητικότητα».
 8. Συγκρότηση κατά το αρ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Αναθέσεως: α) έργων προϋπολογισμού κάτω του ποσού του 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) β) έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του αρ. 5 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν και γ) μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
 9. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους για το έτος 2018.
 10. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.
 11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης  & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 12. Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 8μηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κοιμητηρίου του Δήμου.
 13. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ. 7/2018 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 14. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 15. Τροποποίηση της έναρξης λειτουργίας του Υποέργου (1) «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας» της Πράξης «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003609.
 16. Τροποποίηση στη σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου (1) «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» της Πράξης «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος» με κωδικό ΟΠΣ 5003609.
 17. Επικύρωση πινάκων ωφελουμένων της Πράξης «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος» με κωδικό ΟΠΣ 5003609.
 18. Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης επί τμήματος της οδού Μεσολογγίου-Ν.Φ., βάσει της αριθ. 1/2018 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 19. Έγκριση πρακτικών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.
 20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την διοργάνωση κύκλων φιλοσοφικών και πολιτιστικών σεμιναρίων.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τις ανάγκες της εκδήλωσης κοπής πίτας των ΚΑΠΗ Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.
Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *