Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου στις 6/12 με 27 θέματα

Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου, την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, ώρα 7.30 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας  «Μίλτος Κουντουράς».

Τα θέματα ημερήσια διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου για την ανάκληση της αριθ. 247/17 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τις «Εργασίες φυτοτεχνικής – αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου».
 2. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
 3. Καθορισμός όρων καταβολής τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα-περίπτερα) έτους 2018, βάσει της αριθ. 283/17 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 4. Τροποποίηση της αριθ. 156/17 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης έκδοσης τριμηνιαίου εντύπου-περιοδικού για ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και για την ανάπτυξη της συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Δήμου.
 5. Α)ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ και στήριξης ευπαθών ομάδων κατοίκων του Δήμου Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.
 6. Αποδοχή ποσού 82.380,00 ευρώ δ’ δόσης έτους 2017 επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 256,43 ευρώ δ’ δόσης ( μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 123,57 ευρώ) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 9/2017 απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π.
 7. Έγκριση μετονομασίας Ν.Π.Δ.Δ. 1η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και 2η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 10/2017 απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π.
 8. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 9. Αποδοχή των σχετικών δηλώσεων Ε2 των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται προς απόδειξη της μη χρήσης τους.
 10. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ. 77/2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 11. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2018, βάσει της αριθ. 158/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 12. Υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, της συγχωνευμένης «Αρωγής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Χαλκηδόνος» για την χρήση από 1-1-2010 έως 31-12-2010 και από 1-1-2011 έως 23-5-2011.
 13. Υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, της συγχωνευμένης επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας» για την χρήση από 1-1-2010 έως 31-12-2010 και από 1-1-2011 έως 23-5-2011.
 14. Έγκριση της  εκθέσεως  Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος για την χρήση από 23/05/2011 έως 31/12/2011.
 15. Έγκριση της  εκθέσεως  Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012.
 16. Έγκριση του Ισολογισμού-Έκθεσης Πεπραγμένων- Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013 –Έγκριση της Εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος.
 17. Έγκριση του Ισολογισμού-Έκθεσης Πεπραγμένων- Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 –Έγκριση της Εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος.
 18. Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών έτους 2018.
 19. Ορισμός Δημ. Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης και Παραλαβής Ακινήτων έτους 2018.
 20. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Nέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας.
 21. Αποδοχή ή μη πρακτικού Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 22.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής 2ου Σταδίου της Υπηρεσίας Συμβούλου, με αντικείμενο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης κατά την σύνταξη του φακέλου υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Α.Π. 10  που αφορά στην ανάπτυξη – αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών Υποδομών και υποδομών Υγείας, του Νέου  Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020».
 23. Λήψη απόφασης για Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 11 από Οικοδομήσιμο Χώρο σε χώρο Αστικού Πρασίνου, με κατάργηση τμήματος της αδιάνοικτης εγκεκριμένης οδού Παπαναστασίου και χαρακτηρισμό της ως χώρου Αστικού Πρασίνου και χαρακτηρισμό του υφισταμένου προ του έτους 1955 κτιρίου σε «κτίριο Πολιτιστικών Χρήσεων – Αναψυκτήριο, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 24. Έγκριση μελέτης του έργου: «Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στο παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών –Λαμίας στα όρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας».
 25. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας».
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων».

 

 

 

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *