Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 4 Οκτωβρίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά). Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση αποδέσμευσης οικογενειακών τάφων Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 115.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 3. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2017, βάσει της αριθ. 59/2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 4. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017, προϋπολογισμού 30.000 € με Φ.Π.Α., και κήρυξη οριστικού αναδόχου  της ανωτέρω προμήθειας.
 5. Έγκριση απασχόλησης της υπαλλήλου Δημητρού Βασιλικής του Δημητρίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων και σε άλλη σχολική μονάδα από εκείνη της τοποθέτησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4483/2017.
 6. Αποδοχή ποσού 82.380,00 ευρώ γ’ δόσης έτους 2017 επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 256,43 ευρώ β’ δόσης ( μειωμένης κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ. δηλ. 123,57 ευρώ) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 8/2017 απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π.
 7. Αποδοχή παραιτήσεων τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. 1ης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέων μελών.
 8. Επανασυγκρότηση Επιτροπής Προϊόντος Χρηματοκιβωτίου-Παγκαριών του Δημοτικού Ιερού Ναού «Οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες» του Δημοτικού Κοιμητηρίου – Ορισμός μελών.
 9. Λήψη απόφασης για ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης στα πλαίσια της σύμβασης (Α.Π. 22538/18-11-2016) ¨Ασφάλιση κινητής & ακίνητης περιουσίας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.
 10. Τροποποίηση της έναρξης λειτουργίας του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Φιλαδέλφειας –  Χαλκηδόνος»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002209.
 11. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας –Ν. Χαλκηδόνας.
 12. Σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου (1)«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου  Φιλαδέλφειας –  Χαλκηδόνος»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002209.
 13. Σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου (1) «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» της Πράξης «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος» με κωδικό ΟΠΣ 5003609.
 14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας Μέσων ατομικής Προστασίας εργαζομένων του Δήμου έτους 2017.
 15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων» (ΑΜ :110/2016).
 16. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 23 Δημοτικού Νεκροταφείου» (Α.Μ. 108/14).
 17. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων» (Α.Μ. 99/2014).
 18. Προσθήκη έξι (6) αιθουσών στο 1ο Γυμνάσιο – & 1ο Γεν. Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραχώρησης κατά χρήσης του οικοπέδου, στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την μελέτη και κατασκευή του έργου.
 19. Οργάνωση Κέντρου Φιλοσοφίας – Σειρά διαλέξεων με θέμα «Φιλοσοφία και Πολιτική» – Διάθεση σχετικής πίστωσης.
 20. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 185/2014 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης: α) υλοποίησης αθλητικών, πολιτιστικών Προγραμμάτων & Δραστηριοτήτων, β) Δημιουργίας και λειτουργίας τμημάτων με εθελοντικά προσφερόμενες υπηρεσίες από πολίτες σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα και δραστηριότητες, γ) καταβολής μηνιαίας συνδρομής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα αθλητικά, πολιτιστικά προγράμματα και δραστηριότητες και δ) καταβολής αντιτίμου για το δικαίωμα χρήσης των αθλητικών χώρων και αιθουσών του Δήμου από τους ενδιαφερομένους.
Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *