Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 6/9

Την πρώτη συνεδρίαση μετά τις θερινές διακοπές πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, με 17 θέματα. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», στις 7.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση επιστροφής ποσών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
2. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.
3. Έγκριση Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017, προϋπολογισμού 30.000 € με Φ.Π.Α., και κήρυξη προσωρινού αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.
4. Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας Τροφίμων, Αναλωσίμων Ειδών και Παροχής Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό για τις ανάγκες του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας για τα έτη 2018 & 2019».
5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018.
6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού.
7. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
8. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2016, βάσει της αριθ. 186/2017 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
9. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2017, βάσει της αριθ. 189/2017 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
10. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2017, βάσει της αριθ. 190/2017 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
11. Ορισμός μελών για την επανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.
12. Έγκριση 2ης τροποποίησης Ετησίου Προγράμματος Δράσης και 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 94/2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
13. Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης της χρήσης, της εκμετάλλευσης και της διαχείρισης των καταστημάτων και των αιθουσών συγκεντρώσεων που βρίσκονται στους οικισμούς του Ο.Ε.Κ. «Φιλαδέλφεια I, II, III, και IV» για δέκα (10) έτη.
14. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων για την στέγαση δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής τοπικού χαρακτήρα.
15. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών.
16. Έγκριση παράτασης σύμβασης της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ».
17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *